|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Tính hữu hiệu của hệ thống thông tin kế toán (AIS effectiveness) là gì?

11:46 | 19/05/2020
Chia sẻ
Tính hữu hiệu của hệ thống thông tin kế toán (tiếng Anh: AIS effectiveness) là mức độ mà AIS thực sự góp phần đạt được các mục tiêu của tổ chức.
Tính hữu hiệu của hệ thống thông tin kế toán (AIS effectiveness) là gì? - Ảnh 1.

Hình minh họa (Nguồn: Gettyimages)

Tính hữu hiệu của hệ thống thông tin kế toán

Khái niệm

Tính hữu hiệu của hệ thống thông tin kế toán trong tiếng Anh gọi là: AIS effectiveness.

Tính hữu hiệu của hệ thống thông tin kế toán là mức độ mà AIS thực sự góp phần đạt được các mục tiêu của tổ chức, bao gồm: các mục tiêu hoạt động, mục tiêu báo cáo, mục tiêu tuân thủ, tiết kiệm chi phí, cung cấp báo cáo kịp thời, nhanh chóng (Ismail, 2009)…

Một AIS được cho là hữu hiệu khi các thông tin cung cấp đầy đủ những yêu cầu của người sử dụng thông tin (Bodnar & Hopwood, 2001).

Đánh giá tính hữu hiệu của một AIS

Để đánh giá tính hữu hiệu của một AIS, 6 yếu tố của mô hình hệ thống thông tin thành công của DeLone và McLean (1992) là chất lượng hệ thống; chất lượng thông tin; sử dụng; sự hài lòng người sử dụng; tác động đối với cá nhân; và tác động đối với tổ chức được sử dụng trong nhiều nghiên cứu (Ismail, 2009).

Bên cạnh đó, hai lí thuyết được sử dụng để giải thích/đánh giá tính hữu hiệu của AIS bao gồm lí thuyết khuếch tán công nghệ của Attawell (1992) và lí thuyết dựa trên nguồn lực của công ty của Wernerfelt (1995).

Theo Attawell, các công ty có xu hướng chậm trễ trong việc áp dụng công nghệ do thiếu các thông tin về cách thực hiện và vận hành AIS. Điều này cho thấy, kiến thức của nhà quản lí, sự tư vấn từ nhà tư vấn và nhà cung cấp có ảnh hưởng tích cực đến tính hữu hiệu của AIS.

Đồng thời, Wernerfelt cho rằng doanh nghiệp là tập hợp các nguồn lực, trong đó giá trị của một nguồn lực phụ thuộc phần nào vào sự hiện diện của các nguồn lực khác. Do đó, tính hữu hiệu của AIS sẽ phụ thuộc vào các nhân tố như kiến thức, trình độ và cam kết của nhà quản lí, cơ sở vật chất/hạ tầng của doanh nghiệp.

Hệ thống thông tin kế toán là một cấu trúc bao gồm con người và các chính sách, các thủ tục, qui định… về kế toán, tài chính được sử dụng để tập hợp, xử lí các dữ liệu nhằm tạo ra những thông tin có ích cung cấp cho người sử dụng. (Theo Giáo trình hệ thống thông tin kế toán, HV Công nghệ bưu chính viễn thông)

(Tài liệu tham khảo: Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Quang Chung, Nguyễn Hữu Thiện, Nguyễn Thị Hoài Thương, Tạp chí Công thương, 2020)

Tuyết Nhi