Kiến thức Kinh tế

Liên đoàn Kế toán Đông Nam Á (AFA) là tổ chức gì?

11:11 | 19/05/2020

Chia sẻ

Liên đoàn Kế toán Đông Nam Á (tiếng Anh: ASEAN Federation of Accountants - AFA) là một tổ chức của các Hội Nghề nghiệp Kế toán các nước Đông Nam Á.
Liên đoàn Kế toán Đông Nam Á là tổ chức gì? - Ảnh 1.

Hình minh họa (Nguồn: ASEAN Federation of Accountants)

Liên đoàn Kế toán Đông Nam Á

Khái niệm

Liên đoàn Kế toán Đông Nam Á trong tiếng Anh gọi là: ASEAN Federation of Accountants - AFA.

Liên đoàn Kế toán Đông Nam Á (AFA) là tổ chức được thành lập vào tháng 3/1977, để phục vụ như một tổ chức chủ quản (umbrella organization) cho hiệp hội quốc gia của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

AFA ban đầu chỉ có năm cơ quan thành viên sáng lập. Đây là các cơ quan kế toán quốc gia của Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan. Hiện tại, thành viên của AFA bao gồm tất cả mười quốc gia thành viên ASEAN.

(Theo: ASEAN Federation of Accountants)

Tầm nhìn, nhiệm vụ và mục tiêu

- Tầm nhìn của AFA: Là tổ chức được công nhận toàn cầu, đại diện cho Nghề nghiệp Kế toán Khu vực Đông  Nam á.

- Nhiệm vụ của AFA: Tạo điều kiện và tăng cường phát triển nghề kế toán trong khu vực, nhằm phát triển kinh tế xã hội của các nước thành viên AFA.

- Mục tiêu của AFA: AFA được thành lập nhằm các mục tiêu sau:

Là một tổ chức nghề nghiệp kế toán ASEAN, nhằm nâng cao vị trí của nghề kế toán trong khu vực với quan điểm thiết lập một triết lí chung trong ASEAN về nghề kế toán; Làm vai trò trung gian cho các quan hệ song phương gần gũi nhau hơn, hợp tác trong khu vực, và hỗ trợ thành viên kế toán ASEAN;

Tiếp tục phát triển nghề kế toán trong khu vực, thông qua việc là đại diện cho khu vực ASEAN; Phát hiện và làm nổi bật các vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến nghề kế toán trong khu vực ASEAN và đưa ra các đề xuất, giải pháp để giải quyết vấn đề;

Cung cấp các cơ hội, địa chỉ cho các thành viên ASEAN trao đổi thông tin quan trọng về nghề kế toán; Đại diện cho nghề kế toán ASEAN để giải quyết các vấn đề chung với các tổ chức kế toán Quốc tế khác; Làm việc với các tổ chức kinh tế trong khu vực ASEAN mà các nỗ lực của họ có hỗ trợ bổ sung cho nghề kế toán ASEAN.

(Tài liệu tham khảo: Nâng cao năng lực, nỗ lực toàn cầu - Chiến lược của Hiệp hội Kế toán các nước Đông Nam Á (2016 - 2019),  Hội Kế toán Thành phố Hồ Chí Minh)

Tuyết Nhi