Kiến thức Kinh tế

Phương pháp phân tích toán học (Mathematical analysis) trong quyết định quản lí là gì?

18:45 | 01/10/2019

Chia sẻ

Phương pháp phân tích toán học (tiếng Anh: Mathematical analysis) là phương pháp khoa học nghiên cứu và phân tích những vấn đề quyết định mà có thể lượng hoá để tìm được phương án tối ưu.
Attracteur_étrange_de_Lorenz

Hình minh hoạ (Nguồn: commons)

Phương pháp phân tích toán học trong quyết định quản lí

Khái niệm

Phương pháp phân tích toán học trong tiếng Anh được gọi là Mathematical analysis.

Phương pháp phân tích toán học là phương pháp khoa học nghiên cứu và phân tích những vấn đề quyết định mà có thể lượng hoá để tìm được phương án tối ưu. 

Nội dung chủ yếu của phương pháp là toán học hoá, mô hình hoá và máy tính hoá vấn đề cũng như các phương thức giải quyết vấn đề. 

Trung tâm của ba yếu tố này là xây dựng mô hình toán học, dùng quan hệ toán học diễn đạt mối quan hệ giữa các biến số với mục tiêu của quyết định.

Thực trạng áp dụng

Ngày nay, phân tích toán học trở thành yếu tố không thể thiếu trong ra quyết định của các tổ chức lớn và của Nhà nước, góp phần đáng kể nâng cao hiệu quả của quản

Về mặt thuyết, các phương pháp định lượng đang được phát triển và hoàn thiện nhờ sự hỗ trợ của phương tiện máy tính. Các mô hình toán ứng dụng cho các vấn đề thực tế ngày càng phức tạp hơn, giải quyết được nhiều vấn đề rộng lớn hơn.

Căn cứ ra quyết định

Hệ thống mục đích và mục tiêu của hệ thống kinh tế - xã hội

Trong mỗi hệ thống kinh tế xã hội, các quyết định quản được đưa ra ở các cấp và bộ phận khác nhau. Mục tiêu của mỗi cấp mỗi bộ phận là cơ sở để đưa ra các quyết định thuộc quyền hạn của cấp và bộ phận mình. 

Các quyết định quản được đưa ra ở cấp dưới nhằm thực hiện mục tiêu của cấp mình và góp phần thực hiện mục tiêu của cấp trên. Cấp trên không cho phép cấp dưới đưa ra những quyết định mâu thuẫn với quyết định của cấp trên.

Hệ thống pháp luật và thông lệ xã hội

Các quyết định quản phải phù hợp với pháp luật hiện hành, bởi vậy khi lựa chọn các phương án quyết định, phương án nào trái với pháp luật phải loại trừ. 

Hiệu quả của quyết định

Cơ sở quan trọng để ra quyết định quản là hiệu quả mà quyết định đó mang lại khi thực hiện. Một cách tổng quát hiệu quả của quyết định là lợi ích mang lại cho hệ thống khi thực hiện quyết định. Phương án quyết định là phương án có lợi ích lớn nhất trong điều kiện có thể.

Nguồn lực để thực hiện quyết định

Nguồn lực để thực hiện quyết định bao gồm nguồn nhân lực, vật lực và tài lực. Khi ra quyết định không thể không tính đến các nguồn lực này, nếu không quyết định khó có thể đảm bảo tính khả thi. 

Môi trường quyết định

Môi trường quyết định được hiểu là môi trường trong đó quyết định sẽ được thực thi, bao gồm cả môi trường bên trong và môi trường bên ngoài, môi trường trong nước và quốc tế. 

Môi trường luôn thay đổi với nhịp độ ngày càng nhanh nên khi ra quyết định cần dự báo và phân tích môi trường một cách khoa học. Kết quả dự báo môi trường là căn cứ không thể thiếu được khi đưa ra các quyết định quản .

(Tài liệu tham khảo: Tổ chức và quản lí tổ chức, Trung tâm đào tạo từ xa, ĐH Kinh tế Quốc dân)

Diệu Nhi