|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Phân đoạn thị trường (Market Segmentation) là gì?

11:28 | 23/08/2019
Chia sẻ
Phân đoạn thị trường (tiếng Anh: Market Segmentation) là một quá trình phân chia thị trường tổng thể thành nhiều nhóm khách hàng khác nhau theo những tiêu thức nhất định.

xac-dinh-phan-khuc-thi-truong-1

Hình minh họa (Nguồn: Kĩ năng làm giàu)

Phân đoạn thị trường (Market Segmentation)

Khái niệm

Phân đoạn thị trường trong tiếng Anh gọi là Market Segmentation.

Phân đoạn thị trường được định nghĩa như là một quá trình phân chia thị trường tổng thể thành nhiều nhóm khách hàng khác nhau theo những tiêu thức nhất định sao cho mỗi nhóm gồm những khách hàng có những đặc điểm chung, có nhu cầu và hành vi mua giống nhau. 

Vai trò

Kết quả của việc phân đoạn thị trường là nhà quản trị marketing nhận biết được thị trường sản phẩm của họ có bao nhiêu nhóm khách hàng khác biệt nhau về nhu cầu và mong muốn. Mỗi đoạn thị trường là một nhóm khách hàng có sự đồng nhất về nhu cầu và mong muốn và có phản ứng như nhau trước những tác động của các biện pháp marketing.

Từ đó, doanh nghiệp có thể lựa chọn thị trường mục tiêu là một nhóm hoặc một số nhóm khách hàng phù hợp nhất để tập trung nỗ lực vào phục vụ. Thị trường mục tiêu là những nhóm khách hàng mà doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh khác biệt, có điều kiện phục vụ tốt nhất và có khả năng thu được lợi nhuận cao nhất. 

Trong thực tế, ngay cả khi doanh nghiệp đã quyết định hướng vào toàn bộ thị trường chứ không chỉ một đoạn thị trường nào đó thì quyết định này cũng chỉ có thể được thông qua sau khi đã tiến hành phân đoạn thị trường. 

Như vậy, phân đoạn thị trường là một khâu không thể thiếu để bảo đảm cho sự thành công của một kế hoạch marketing cũng như của các quyết định marketing cụ thể. Các bước này cũng mô tả quá trình quản trị marketing tiếp theo, sau khi doanh nghiệp đã lựa chọn thị trường mục tiêu.

Các bước trong quá trình marketing theo mục tiêu.

- Xác định vị thế hiện tại của doanh nghiệp

- Xác định đối tượng khách hàng hay thị trường sẽ phân đoạn

- Phân chia thị trường thành các đoạn một cách phù hợp

- Lựa chọn các đoạn thị trường mục tiêu

- Xác định chiến lược marketing theo đoạn thị trường

- Thiết kế Marketing - mix

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Quản trị Marketing, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân)

Thanh Hoa