|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Phân cấp quản lí ngân sách Nhà nước là gì? Sự cần thiết

14:37 | 11/12/2019
Chia sẻ
Phân cấp quản lí ngân sách Nhà nước là quá trình Nhà nước trung ương phân giao nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm nhất định cho chính quyền địa phương trong hoạt động quản lí ngân sách.
Untitled-1-8

Hình minh hoạ (Nguồn: iilsindia)

Phân cấp quản lí ngân sách Nhà nước

Khái niệm

Phân cấp quản lí ngân sách Nhà nước tạm dịch sang tiếng Anh là Decentralisation in State Budget Management.

Phân cấp quản ngân sách Nhà nước là quá trình Nhà nước trung ương phân giao nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm nhất định cho chính quyền địa phương trong hoạt động quản  ngân sách.

Khi nói tới phân cấp quản ngân sách Nhà nước người ta thường hiểu theo nghĩa trực diện, dễ cảm nhận đó là việc phân giao nhiệm vụ thu, chi giữa các cấp chính quyền. 

Thực chất nội dung phân cấp rộng hơn nhiều. Nó giải quyết các mối quan hệ giữa chính quyền Nhà nước Trung ương và các cấp chính quyền Nhà nước

Sự cần thiết phải phân cấp quản lí ngân sách

Lợi thế của cách quản này là cho phép tập trung toàn bộ nguồn thu vào tay Nhà nước trung ương để bố trí chi tiêu cho hợp , công bằng, đồng đều giữa các vùng, miền, ngành nghề chống biểu hiện cục bộ địa phương. 

Tuy nhiên, phương án này tạo ra tư tưởng ỷ lại, thụ động trông chờ vào trung ương và đặc biệt là nguồn lực vốn có hạn của xã hội có thể bị sử dụng lãng phí, không đáp ứng đúng đắn và kịp thời nhu cầu của người dân.

Do đó, trên thực tế các Nhà nước đều thực hiện phân cấp quản ngân sách ở mức độ nhất định cho chính quyền địa phương. 

Phân cấp được xem như một phương thức để tăng tính dân chủ, linh hoạt, hiệu quả và trách nhiệm của các cấp chính quyền trong việc cung cấp các hàng hoá và dịch vụ công cộng.

Tất nhiên, đi cùng với phân cấp quản lí ngân sách nhiều vấn đề có thể nảy sinh như mất công bằng; tham nhũng, tuỳ tiện, không đảm bảo kỉ luật tài khoá tổng thể hay chính sách chiến lược quốc gia cũng cần được tính đến và có "thuốc chữa" khi cần thiết.

Các nguyên tắc phân cấp quản lí ngân sách Nhà nước

Để đảm bảo phân cấp quản ngân sách đem lại kết quả tốt cần phải quán triệt các nguyên tắc sau đây:

Thứ nhất: Phù hợp với phân cấp quản kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của Nhà nước và năng lực quản của mỗi cấp trên địa bàn.

Thứ hai: Đảm bảo vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương và vị trí độc lập của ngân sách địa phương trong hệ thống ngân sách Nhà nước thống nhất.

Thứ ba: Đảm bảo nguyên tắc công bằng trong phân cấp ngân sách Nhà nước.

(Tài liệu tham khảo: Quản lí tài chính công, 2012, Đại học Thuỷ Lợi)

Diệu Nhi