Kiến thức Kinh tế

Nhóm chỉ số hiệu quả hoạt động (Activity Ratios) là gì? Ý nghĩa sử dụng

17:26 | 08/11/2019

Chia sẻ

Nhóm chỉ số hiệu quả hoạt động (tiếng Anh: Activity ratios) là một tập hợp các chỉ số tài chính dùng để đánh giá khả năng của một công ty trong việc chuyển đổi các hạng mục khác nhau thành tiền mặt hoặc doanh thu.
effective-vs-efficient

Hình minh họa. Nguồn: Cpoinnovation.com

Nhóm chỉ số hiệu quả hoạt động

Khái niệm

Nhóm chỉ số hiệu quả hoạt động trong tiếng Anh là activity ratios hay asset utilization ratios, efficiency ratios.

Nhóm chỉ số hiệu quả hoạt động là một tập hợp các chỉ số tài chính dùng để đánh giá khả năng của một công ty trong việc chuyển đổi các hạng mục khác nhau thành tiền mặt hoặc doanh thu.

Nhóm chỉ số này giúp ước tính hiệu quả tương quan của công ty trong việc sử dụng tài sản, đòn bẩy, hoặc các khoản mục khác trên báo cáo tài chính và là một nhân tố quan trọng trong việc xác định liệu cơ cấu quản lí của công ty có làm tốt trong việc sử dụng tài nguyên của mình để tạo ra doanh thu và tiền mặt.

Ý nghĩa của nhóm chỉ số hiệu quả hoạt động

Các công ty thường sẽ cố gắng chuyển hóa sản phẩm của họ thành tiền mặt và doanh thu càng nhanh càng tốt nhằm tạo mức thu nhập cao hơn. Vì thế, những nhà phân tích tài chính thực hiện phân tích cơ bản bắt đầu từ các nhóm chỉ số như nhóm chỉ số hiệu quả hoạt động.

Nhóm chỉ số hiệu quả hoạt động đo lượng tài nguyên mà công ty đầu tư vào khâu quản lí hàng tồn kho và việc thu hồi. Vì một doanh nghiệp thường hoạt động dựa trên nguyên vật liệu, hàng tồn kho và nợ. Cho nên nhóm chỉ số hiệu quả hoạt động giúp xác định hiệu quả quản lí của công ty trong các khâu này.

Nhóm chỉ số hiệu quả hoạt động còn giúp đo lường hiệu quả cơ cấu tổ chức và khả năng sinh lời của một công ty. Chúng giúp so sánh qui trình hoạt động của một công ty với các đối thủ cạnh tranh và những công ty cùng ngành khác. Và giúp hình thành cơ sở để so sánh các báo cáo giữa nhiều kì khác nhau để nhận biết những thay đổi.

Những ví dụ về chỉ số hoạt động hiệu quả

Một vài ví dụ về chỉ số hoạt động hiệu quả là số vòng quay tổng tài sản và số vòng quay hàng tồn kho. Ngoài ra một vài chỉ số sau đây cũng là những chỉ số có thể giúp đo lường hiệu quả hoạt động chính của công ty:

Số vòng quay khoản phải thu: giúp xác định khả năng thu hồi khoản phải thu từ khách hàng.

Số vòng quay hàng tồn kho: giúp xác định khả năng quản trị hàng tồn kho.

Số vòng quay tổng tài sản: giúp xác định hiệu quả sử dụng tài sản để tạo ra doanh thu.

(Theo Investopedia)

Thiên Cơ