Nhà đất

Hà Nội chậm di dời cơ sở ô nhiễm ra khỏi nội đô, Bộ Xây dựng nói gì?

Hà Nội chậm di dời cơ sở ô nhiễm ra khỏi nội đô, Bộ Xây dựng nói gì?
Bộ Xây dựng cho biết, việc chậm di dời cơ sở công nghiệp, cơ sở giáo dục ra khỏi nội đô gặp nhiều khó khăn do nguồn vốn thực hiện công tác di dời và xây dựng cơ sở mới chưa được bố trí và chưa có phương án xã hội hóa; chưa xây dựng cơ chế chính sách về tài chính phù hợp.
Tìm theo ngày