|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

HAGL Agrico còn 6 tỷ tiền mặt cuối quý I

22:04 | 26/04/2024
Chia sẻ
Trong quy mô tài sản hơn 14.200 tỷ cuối quý I, HAGL chỉ còn hơn 6 tỷ đồng tiền mặt.

CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico - Mã: HNG) cho biết ở mảng cây ăn trái, doanh thu quý I chỉ đạt 41,4 tỷ đồng; sản lượng 3.529 tấn, giảm 46% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là trong kỳ công ty chỉ tập trung chăm sóc và khai thác trên 918 ha diện tích vườn chuối có hiệu quả, so với cùng kỳ là 2.049 ha.

Phần diện tích còn lại đã dừng chăm sóc để tập trung nguồn lực tiến hành đầu tư mới đối với hạ tầng kỹ thuật và cơ sở vật chất; đẩy mạnh tập trung vào công tác quy hoạch, đầu tư đồng bộ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh.

Ở mảng cây cao su, doanh thu quý I chỉ đạt 26 tỷ đồng, sản lượng 825 tấn. HAGL Agrico giải trình chu kỳ khai thác cao su kết thúc vào tháng 1 hằng năm nên cao su chỉ thu hoạch trong tháng 1. Ngoài ra, chi phí giá vốn lớn chủ yếu là chi phí khấu dẫn đến doanh thu không bù đủ chi phí.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, HAGL Agrico ghi nhận doanh thu thuần giảm 26% còn 93,5 tỷ. Kinh doanh dưới giá vốn cộng với các chi phí khiến doanh nghiệp lỗ sau thuế 47 tỷ, song đã giảm so với con số lỗ 112 tỷ cùng kỳ 2023. Đây cũng là quý thứ 12 liên tiếp thua lỗ của công ty.

 Nguồn: HK tổng hợp từ báo cáo tài chính

Việc tiếp tục thua lỗ khiến khoản lỗ luỹ kế tính tới cuối quý I âm 8.149 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu chỉ còn 2.487 tỷ đồng.

Tại ngày 31/3, quy mô tài sản của doanh nghiệp là 14.247 tỷ. Công ty chỉ còn hơn 6 tỷ tiền mặt, đầu năm là 76 tỷ đồng.

Tài sản của HAGL Agrico nằm chủ yếu ở chi phí xây dựng cơ bản dở dang (4.670 tỷ), chủ yếu ở chi phí phát triển vườn cây ăn trái, cây cao su, dự án nuôi bò,...

 Nguồn: Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất quý I.

Tổng nợ vay cuối kỳ là hơn 8.800 tỷ bao gồm 2.543 tỷ vay dài hạn. Trong đó, HAGL Agrico nợ CTCP Nông nghiệp Trường Hải (đơn vị thành viên của Thaco) 6.040 tỷ, HAGL 1.120 tỷ đồng. Còn lại là dư nợ từ ngân hàng. 

Hoàng Kiều