|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Thủy sản Vĩnh Hoàn bán cổ phiếu NLG, KBC

09:42 | 15/05/2024
Chia sẻ
Trong quý I, Vĩnh Hoàn đã giảm giá gốc, đồng thời không còn ghi nhận giá trị thị trường tại hai khoản đầu tư NLG và KBC.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I, CTCP Vĩnh Hoàn (Mã: VHC) ghi nhận giá gốc chứng khoán kinh doanh tại cuối tháng 3 là 160 tỷ đồng, giảm 12% so với đầu năm.

Mức giảm trên đến từ cổ phiếu Nam Long (Mã: NLG) (giảm 13%), Đô thị Kinh Bắc (Mã: KBC) (giảm 37%) và khác (giảm 28%). Khoản đầu tư cổ phiếu Đất Xanh (Mã: DXG) giữ nguyên giá gốc hơn 60 tỷ đồng.

Thuyết minh chứng khoán kinh doanh tại cuối quý I của Vĩnh Hoàn. (Nguồn: BCTC hợp nhất quý I).

Giá trị thị trường của các khoản đầu tư này chỉ còn 37,6 tỷ đồng, chỉ bằng khoảng 1/4 so với đầu năm. Nguyên do là Vĩnh Hoàn không còn ghi nhận giá trị thị trường của khoản đầu tư NLG và KBC, với giá trị đầu năm đạt lần lượt gần 84 tỷ đồng và 19 tỷ đồng. Công ty cũng không còn trích lập đối với hai khoản đầu tư này.

Doanh nghiệp thủy sản đang trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh gần 27 tỷ đồng, thấp hơn gần 30% so với đầu năm (39 tỷ đồng).

Trên thị trường, ngoài trừ NLG, cả KBC và DXG đều giảm giá so với đầu năm (tính đến 14/5). Với mức tăng giá 18% trong quý I của NLG, không loại trừ khả năng Vĩnh Hoàn đã thoát lỗ tại khoản đầu tư này (đầu năm ước lỗ 13%).

 Thay đổi thị giá của VHC, KBC và DXG từ đầu năm đến 14/5. (Biểu đồ: TradingView). 

Ngoài ra, Vĩnh Hoàn đang rót 11,6 tỷ đồng đầu tư dài hạn vào Công ty TNHH Mai Thiên Thanh, cao hơn 3% so với đầu năm.

Giá trị tiền gửi ngân hàng ngắn hạn tại thời điểm 31/3 đạt 2.190 tỷ đồng, tăng 14% sau 3 tháng. Khoản trái phiếu nắm giữ đạt 50 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh quý I, công ty báo doanh thu thuần 2.856 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm 22% về 170 tỷ đồng, chủ yếu do biên lợi nhuận gộp thu hẹp.

Xuân Nghĩa