|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam lãi 575 tỷ đồng một quý

13:17 | 12/05/2024
Chia sẻ
Sau quý I, VNX thực hiện 21% kế hoạch doanh thu và 41% mục tiêu lãi sau thuế năm 2024.

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) công bố kết quả kinh doanh quý I với tổng doanh thu gần 585 tỷ đồng, thực hiện 21% kế hoạch năm.

Phần lớn doanh thu đến từ hoạt động đầu tư vốn vào công ty con (HOSE và HNX) với gần 573 tỷ đồng, trong đó HOSE đóng góp gần 449 tỷ đồng và HNX gần 124 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính đem về gần 12 tỷ đồng và hoạt động nghiệp vụ đạt 630 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí và nghĩa vụ thuế, VNX báo lãi sau thuế gần 575 tỷ đồng.

(Nguồn: VNX).

Năm 2024, VNX đặt kế hoạch tổng doanh thu gần 2.797 tỷ đồng và lãi sau thuế 1.423 tỷ đồng. Với kết quả quý I như trên, VNX đã thực hiện lần lượt 21% kế hoạch doanh thu và 41% mục tiêu lãi sau thuế cả năm.

Theo kế hoạch, năm 2024, VNX dự kiến tiếp tục phối hợp với các đơn vị chuyên môn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, công ty con để hoàn thiện, trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét, chấp thuận để ban hành các quy chế nghiệp vụ.

VNX sẽ rà soát các quy chế nghiệp vụ để đáp ứng các thay đổi của quy định pháp lý và điều kiện kỹ thuật của hệ thống công nghệ thông tin KRX khi đi vào vận hành. Ngoài ra, VNX sẽ tham gia góp ý cho cơ quan quản lý trong quá trình xây dựng các nghị đinh, thông tư và văn bản quy phạm pháp luật khác.

Về hoạt động thị trường, VNX tiếp tục thực hiện các nội dung cải tiến chỉ số VN30 đã được UBCKNN phê duyệt và triển khai sản phẩm Hợp đồng tương lai chỉ số VN100. Song song đó là thực hiện các công tác về quản lý thành viên, giám sát thị trường, đầu tư và ứng dụng công nghệ thông tin, hợp tác quốc tế, bên cạnh nhiều công tác liên quan đến hoạt động quản trị nội bộ.

Trước đó, năm 2023, VNX ghi nhận tổng doanh thu đạt 1.920 tỷ đồng, giảm gần 44% so với năm 2022. Đáng chú ý, tổng chi phí trong năm rất thấp, chỉ ở mức 26,7 tỷ đồng, giảm đến hơn 96% so với năm trước. Điều này giúp lợi nhuận sau thuế cả năm 2023 chỉ giảm gần 10% so với năm 2022, xuống mức 1.886 tỷ đồng.

(Nguồn: X.N tổng hợp từ VNX).

Xuân Nghĩa