|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) lãi gần 1.900 tỷ đồng năm 2023

10:48 | 20/02/2024
Chia sẻ
VNX ghi nhận doanh thu năm 2023 giảm 44% so với 2022. Tuy nhiên, chi phí trong năm ở mức 27 tỷ đồng, theo đó lợi nhuận chỉ thu hẹp 10% và gần hoàn thành kế hoạch.

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) công bố kết quả kinh doanh năm 2023 với tổng doanh thu 1.921 tỷ đồng, giảm gần 44% so với năm 2022.

Trong cơ cấu doanh thu, 1.857 tỷ đồng (tương đương 97%) đến từ hoạt động đầu tư vốn vào 2 công ty con, trong đó Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) đóng góp 1.395 tỷ đồng còn Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) 462 tỷ đồng.

 Kết quả kinh doanh năm 2023. Nguồn: VNX.

Bất ngờ là chi phí cả năm chưa đến 27 tỷ đồng, giảm hơn 96% so với năm trước. Theo đó, lợi nhuận sau thuế năm 2023 ghi nhận 1.886 tỷ đồng, chỉ giảm 10% so với 2022, thực hiện 98% kế hoạch đề ra.

 Lợi nhuận sau thuế năm 2023 giảm 10% so với 2022. Nguồn: X.N tổng hợp.

 Kế hoạch kinh doanh năm 2023. Nguồn: VNX.

Tại hội nghị tổng kết năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024, đại diện ban điều hành VNX cho biết trong năm qua, sở đã đạt những mục tiêu nhất định và cũng gặp một số khó khăn.

Trong đó, VNX chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức và vận hành thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ an toàn, hiệu quả, đúng tiến độ; phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để trình Bộ Tài chính ban hành quy định sửa đổi về lộ trình sắp xếp thị trường chứng khoán cho phù hợp với thực tiễn thị trường...

Sở chỉ đạo chủ đầu tư và điều phối hoạt động giữa các đơn vị thụ hưởng đẩy nhanh tiến độ triển khai gói thầu công nghệ thông tin (KRX) và đôn đốc các thành viên tham gia kiểm thử hệ thống giao dịch mới.

Việc chính thức trở thành thành viên của WFE là một bước tiến quan trọng trong quá trình hội nhập của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con, góp phần quảng bá, thúc đẩy hội nhập các thị trường chứng khoán...

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị (Vụ Tài chính Ngân hàng - Bộ Tài chính, Vụ Giám sát thị trường - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, HNX, HOSE, VSDC) đề nghị VNX tiếp tục phối hợp hơn nữa trong năm 2024 để hoàn thiện các văn bản pháp luật, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc về thể chế, chính sách, đặt biệt là việc tăng cường cho công tác giám sát (giám sát giao dịch, giám sát liên thị trường, giám sát thành viên,...), công tác nghiên cứu và triển khai các sản phẩm mới cũng như phối hợp trong việc xây dựng hệ thống công nghệ thông tin mới đáp ứng kịp thời tiến độ mà cơ quan quản lý đặt ra.

Xuân Nghĩa