|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Minh Phú lãi 254 tỷ đồng, thực hiện 25% mục tiêu lợi nhuận năm sau 6 tháng

13:58 | 12/08/2021
Chia sẻ
Năm 2021, Minh Phú đặt mục tiêu lãi sau thuế 1.092 tỷ đồng, gấp đôi năm ngoái. Sau 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã thực hiện được 25% mục tiêu này.

CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (Mã: MPC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II với doanh thu thuần đạt 3.292 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Do giá vốn hàng bán chỉ tăng 14%, lãi gộp quý II của Minh Phú  tăng 66,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 563 tỷ đồng.

Trong quý II, doanh thu từ hoạt động tài chính giảm 67% xuống còn 24 tỷ đồng chủ yếu do giảm lãi tiền gửi ngân hàng. Trong khi đó, các chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều tăng mạnh do dịch vụ mua ngoài và chi trả lương cho nhân viên.

Kết quả, lãi sau thuế quý II của Minh Phú ghi nhận mức tăng 42% lên 250 tỷ đồng; lãi sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 228 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước.

Minh Phú báo lãi 254 tỷ đồng, thực hiện 25% mục tiêu lợi nhuận năm sau 6 tháng - Ảnh 1.

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất quý II của Minh Phú.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Minh Phú đạt doanh thu thuần 6.102 tỷ đồng, lãi sau thuế 276 tỷ đồng, lần lượt tăng 9% và 19% so với cùng kỳ năm trước. Lãi sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 254 tỷ đồng, tăng 2%.

Năm 2021, Minh Phú đặt mục tiêu doanh thu 15.774 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế mục tiêu đạt 1.092 tỷ đồng. Như vậy sau 6 tháng đầu năm, công ty đã thực hiện 38,6% mục tiêu doanh thu và 25% mục tiêu lợi nhuận năm.

Về tình hình tài chính, tổng tài sản của Minh Phú tại ngày 30/6 là 9.922 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho đạt 4.232 tỷ đồng, tăng gần 40% so với đầu năm và chiếm gần 43% tổng tài sản; tổng tiền, tương đương tiền và tiền gửi là 1.693 tỷ đồng, giảm 25% so với đầu năm.

Tổng nợ phải trả của công ty tại thời điểm 30/6 đạt 4.793 tỷ đồng, trong đó tổng nợ vay là 3.657 tỷ đồng, toàn bộ là nợ vay ngắn hạn.

Tường Vy