Kiến thức Kinh tế

Luân chuyển chứng từ kế toán ngân hàng (Rotation Of Bank Accounting Vouchers) là gì?

15:53 | 04/09/2019

Chia sẻ

Luân chuyển chứng từ kế toán ngân hàng (tiếng Anh: Rotation Of Bank Accounting Vouchers) là trật tự, các giai đoạn mà chứng từ phải trải qua từ khi phát sinh đến khi hoàn thành ghi sổ sách kế toán, được chuyển đi bảo quản lưu trữ.

Akuntansi-Manajemen

Hình minh họa (Nguồn: HAD System)

 Luân chuyển chứng từ kế toán ngân hàng (Rotation Of Bank Accounting Vouchers)

Khái niệm

Luân chuyển chứng từ kế toán ngân hàng trong tiếng Anh gọi là Rotation Of Bank Accounting Vouchers.

Luân chuyển chứng từ kế toán ngân hàng là trật tự, các giai đoạn mà chứng từ phải trải qua từ khi phát sinh đến khi hoàn thành ghi sổ sách kế toán, được chuyển đi bảo quản lưu trữ.

Nguyên tắc luân chuyển chứng từ kế toán ngân hàng

Luân chuyển chứng từ kế toán Ngân hàng có ý nghĩa quan trọng và quyết định đến nâng cao năng suất lao động, chất lượng dịch vụ thanh toán góp phần tăng khả năng cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng.

Đồng thời tăng nhanh vòng quay của vốn nên trong quá trình thiết kế qui trình luân chuyển chứng từ cần quán triệt các nguyên tắc sau:

+ Luân chuyển chứng từ kế toán ngân hàng đảm bảo nhanh nhất, nhưng phải an toàn, thiết kế tối ưu hoá các thủ tục kiểm soát, đồng thời đảm bảo yêu cầu kiểm soát đối với chứng từ kế toán ngân hàng.

+ Đối với chứng từ thu tiền mặt vào quĩ Ngân hàng, phải đảm bảo kiểm soát, kiểm đếm thu tiền đầy đủ trước khi ghi có vào tài khoản khách hàng; đối với chứng từ chi tiền mặt, phải kiểm soát đầy đủ, ghi sổ kế toán trước khi chi tiền.

+ Với các chứng từ chuyển khoản phải đảm bảo nguyên tắc ghi nợ trước, ghi có sau (nghĩa là ghi giảm tài khoản của bên trả tiền trước khi ghi tăng tài khoản của bên thụ hưởng) hoặc chỉ có thể ghi nợ trước khi biết chắc chắn có khả năng ghi có.

+ Chứng từ luân chuyển giữa các giao dịch viên và kế toán viên hoặc từ bộ phận này sang bộ phận khác phải được chuyển trong nội bộ Ngân hàng, không qua tay khách hàng. 

Chứng từ luân chuyên giữa các Ngân hàng phải qua bưu điện: Ngân hàng phải mở sổ giao nhận chứng từ với cơ quan bưu điện, chứng từ giao nhận với khách hàng. Ngân hàng phải mở số giao nhận chứng từ với từng khách hàng.

(Tài liệu tham khảo, Sách chuyên khảo Kế toán Ngân hàng, Học viện Ngân hàng, NXB Tài Chính)

Thanh Hoa