Tài chính

Lãi suất ngân hàng PVcombank mới nhất tháng 11/2020

17:22 | 11/11/2020

Chia sẻ

Lãi suất ngân hàng PVcomBank trong tháng 11 này được điều chỉnh giảm tập trung tại các kì hạn từ 6 tháng trở lên. Lãi suất tiền gửi cao nhất là 6,7%/năm khi gửi tiền tại các kì hạn 24 tháng và 36 tháng, lĩnh lãi cuối kì.

Khảo sát mới nhất tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank), biểu lãi suất huy động tiền gửi được điều chỉnh giảm tại các kì hạn từ 6 tháng trở lên so với hồi đầu tháng 10. Do đó, khung lãi suất tại sản phẩm tiết kiệm đại chúng dao động trong khoảng từ 3,95%/năm - 6,8%/năm, áp dụng cho các khoản tiền gửi tiết kiệm có kì hạn từ 1 đến 36 tháng, lĩnh lãi cuối kì.

Cụ thể, lãi suất tiết kiệm tại các kì hạn từ 1 tháng đến 5 tháng không đổi và được ấn định chung ở mức là 3,95%/năm.

Tại kì hạn 6 tháng trở lên, lãi suất huy động tuy được điều chỉnh giảm nhưng vẫn cao hơn rõ rệt so với các kì hạn trước. Cụ thể, khi gửi tiền tại kì hạn 6 tháng, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất là 5,8%/năm, giảm 0,2 điểm %. 

Trong khi đó, các khoản tiền gửi có kì hạn từ 7 tháng đến 11 tháng được đồng áp dụng mức lãi suất là 5,9%/năm. Theo đó, kì hạn 7 tháng và 8 tháng giảm 0,1 điểm %, kì hạn 9 tháng - 11 tháng có cùng mức giảm 0,3%/năm.

Đáng chú ý tại kì hạn 12 tháng và 13 tháng, ngân hàng PVcomBank cùng điều chỉnh hạ lãi suất tiền gửi từ mức 7,99%/năm theo ghi nhận vào đầu tháng trước xuống còn 6,4%/năm cho mỗi kì hạn và không còn kèm theo qui định để phân biệt về số tiền gửi.

Lãi suất ngân hàng PVcomBank tại kì hạn 15 tháng và 18 tháng cùng lúc giảm 0,4 điểm % xuống còn niếm yết ở mức là 6,7%/năm. Còn kì hạn dài như 24 tháng và 36 tháng có cùng mức lãi suất là 6,8%/năm, giảm 0,3 điểm %.

Ngoài ra, tại các kì hạn ngắn 1 tuần - 3 tuần, ngân hàng PVcomBank tiếp tục áp dụng mức lãi suất chung không đổi là 0,2%/năm. 

Lãi suất ngân hàng PVcomBank sản phẩm Tiết kiệm đại chúng tháng 11/2020

VNĐ(%/năm)

Kỳ hạn

Lãi theo tháng

Lãi theo quý

Lãi cuối kỳ

1 tuần

-

-

0.20

2 tuần

-

-

0.20

3 tuần

-

-

0.20

1 tháng

-

-

3.95

2 tháng

3.94

-

3.95

3 tháng

3.93

-

3.95

4 tháng

3.93

-

3.95

5 tháng

3.92

-

3.95

6 tháng

5.73

5.75

5.80

7 tháng

5.81

-

5.90

8 tháng

5.80

-

5.90

9 tháng

5.78

5.80

5.90

10 tháng

5.77

-

5.90

11 tháng

5.75

-

5.90

12 tháng

6.21

6.24

6.40

13 tháng

-

-

6.40

15 tháng

6.45

6.48

6.70

18 tháng

6.40

6.43

6.70

24 tháng

6.39

6.42

6.80

36 tháng

6.20

6.23

6.80

Nguồn: PVcomBank

Bên cạnh đó, PVcomBank cũng đang triển khai đa dạng gói sản phẩm huy động tiền gửi khác nhau như: tiết kiệm bậc thang, tiết kiệm tích lũy, tiết kiệm lãi trả trước, tiền gửi định kì lãi trả trước… cùng với nhiều lãi suất hấp dẫn cho khách hàng lựa chọn.

Quỳnh Hương