Tài chính

Lãi suất ngân hàng Shinhan Bank mới nhất tháng 11/2020

15:50 | 11/11/2020

Chia sẻ

Lãi suất ngân hàng Shinhan Bank trong tháng này vẫn được giữ nguyên so với tháng trước. Lãi suất tiền gửi cao nhất hiện là 5,5%/năm áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tiền online tại kì hạn 24 đến 36 tháng.

Khảo sát ngày 10/11, Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì biểu lãi suất tiền gửi đã công bố từ tháng trước. Lãi suất ngân hàng áp dụng với tiền gửi tại quầy của khách hàng cá nhân dao động trong khoảng từ 2,8%/năm đến 5,2%/năm, lĩnh lãi cuối kì với kì hạn từ 1 tháng đến 60 tháng.

Trong đó, lãi suất ngân hàng Shinhan Bank tại kì hạn 1, 2 và 3 tháng được áp dụng lần lượt là 2,8%/năm, 2,9%/năm và 3,2%/năm. Tiền gửi tại kì hạn 4 tháng và 5 tháng được huy động chung lãi suất 3,4%/năm. Tiền gửi tại kì hạn 6 tháng có lãi suất ấn định ở mức 3,9%/năm, kì hạn 9 tháng hưởng lãi suất 4,1%/năm.

Tại kì hạn 12 tháng lãi suất tiết kiệm được hưởng là 5%/năm, kì hạn 18 tháng có lãi suất là 5,1%/năm. Ba kì hạn dài nhất 24, 36 và 60 tháng có chung mức lãi suất là 5,2%/năm.

Lãi suất áp dụng với hình thức gửi tiết kiệm online cao hơn so với gửi tại quầy từ 0,1 đến 0,3 điểm % tại các kì hạn tương ứng. Biểu lãi suất tiền gửi online lĩnh lãi cuối kì dành cho khách hàng cá nhân có phạm vi từ 3,1%/năm đến 5,5%/năm.

Mức lãi suất ngân hàng Shinhan Bank cao nhất ghi nhận được là 5,5%/năm, áp dụng tại kì hạn 24 đến 60 tháng khi gửi tiết kiệm online lĩnh lãi cuối kì.

Các khoản tiền gửi trong thời gian ngắn từ 1 đến 3 tuần được ngân hàng niêm yết chung lãi suất 0,2%/năm tại cả hai hình thức gửi tại quầy và gửi online.

Biểu lãi suất ngân hàng ShinhanBank dành cho khách hàng cá nhân

Lãi suất ngân hàng Shinhan Bank mới nhất tháng 11/2020 - Ảnh 1.

Nguồn: Shinhan Bank

Lãi suất huy động vốn dành cho khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng Shinhan Bank cũng tiếp tục không đổi so với tháng trước. Biểu lãi suất tiền gửi tại kì hạn 1 tháng đến 60 tháng có phạm vi từ 2,7%/năm đến 5%/năm. 

Lãi suất cao nhất đang được huy động là 5%/năm, áp dụng cho các khoản tiền gửi tại kì hạn 24 - 60 tháng. Lãi suất tiền gửi online được áp dụng tương tự với lãi suất gửi tại quầy.

Biểu lãi suất ngân hàng ShinhanBank dành cho khách hàng doanh nghiệp

Lãi suất ngân hàng Shinhan Bank mới nhất tháng 11/2020 - Ảnh 2.

Nguồn: Shinhan Bank

 

Ngọc Mai