Tài chính

Lãi suất Ngân hàng Indovina Bank (IVB) mới nhất tháng 11/2020

15:32 | 12/11/2020

Chia sẻ

Lãi suất tiền gửi trong tháng 11 tại ngân hàng Indovina Bank giảm tại đa số các kì hạn so với tháng trước. Lãi suất cao nhất ghi nhận được là 5,8%/năm áp dụng tại kì hạn từ 18 tháng trở lên.

Bước sang tháng 11, Ngân hàng TNHH Indovina (Indovina Bank) đã công bố biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm mới nhất. Lãi suất tại các kì hạn gửi từ 1 tháng trở lên đều được điều chỉnh giảm so với tháng trước.

Lãi suất ngân hàng Indovina dành cho khách hàng cá nhân được triển khai trong khoảng từ 3%/năm đến 5,8%/năm. Biểu lãi suất này được áp dụng cho tiền gửi lĩnh lãi cuối kì tại kì hạn từ 1 tháng đến 24 tháng và trên 24 tháng. Lãi suất tại kì hạn từ 1 tháng trở lên đồng loạt giảm từ 0,3%/năm đến 1,1%/năm.

Trong đó, lãi suất tiết kiệm tại kì hạn 1, 2, 3 tháng được niêm yết lần lượt là 3%/năm, 3,1%/năm và 3,2%/năm. So sánh với tháng trước, ngân hàng đã giảm tương ứng 0,3%/năm, 0,4%/năm và 0,5%/năm tại mỗi kì hạn.

Tại hai kì hạn 6 tháng và 9 tháng, Indovina Bank huy động tiền gửi với lãi suất là 4,7%/năm và 4,8%/năm, giảm lần lượt 0,4%/năm và 0,5%/năm.

Lãi suất ngân hàng tại kì hạn 12 tháng giảm mạnh đến 1,1%/năm, được niêm yết ở mức 5,5%/năm. Tiền gửi tiết kiệm tại kì hạn 13 tháng tiếp tục giảm 1%/năm xuống mức 5,7%/năm.

Các khoản tiết kiệm tại kì hạn 18 tháng, 24 tháng và 24 tháng trở lên được niêm yết cùng mức 5,8%/năm, giảm 0,9 điểm % so với tháng trước. Đồng thời đây cũng là lãi suất cao nhất đang được triển khai tại Indovina Bank trong tháng này.

Lãi suất được niêm yết tại các kì hạn siêu ngắn từ 1 đến 3 tuần, tiền gửi thanh toán được duy trì ở mức 0,2%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng Indovina Bank tháng 11/2020

 

DOANH NGHIỆP

CÁ NHÂN

Đồng Việt Nam (VND)

Số tiền tối thiểu

5.000.000

5.000.000

Tiền gửi thanh toán (%/năm)

0,2

0,2

Tiền gửi kì hạn (%/năm)

KÌ HẠN

LÃI CUỐI KÌ

LÃI HÀNG THÁNG

LÃI CUỐI KÌ

LÃI HÀNG THÁNG

1 Tuần

0,2

 

0,2

 

2 Tuần

0,2

 

0,2

 

3 Tuần

0,2

 

0,2

 

1 Tháng

2,5

 

3

 

2 Tháng

2,6

2,6

3,1

3,1

3 Tháng

3

2,99

3,2

3,19

6 Tháng

4,4

4,36

4,7

4,65

9 Tháng

4,6

4,53

4,8

4,72

12 Tháng

5,3

5,18

5,5

5,37

13 Tháng

5,4

5,26

5,7

5,54

18 Tháng

5,5

5,3

5,8

5,57

>= 24 Tháng

5,5

5,23

5,8

5,5

Nguồn: Indovina Bank

Lãi suất huy động tiền gửi dành cho khách hàng doanh nghiệp tại Indovina Bank cũng giảm mạnh từ 0,4 - 1,3 điểm % tại các kì hạn từ 1 tháng trở lên. Lãi suất sau điều chỉnh ghi nhận được nằm trong phạm vi từ 2,5%/năm đến 5,5%/năm.

Trong đó, lãi suất tại kì hạn 1 tháng là 2,5%/năm, giảm 0,5 điểm %. Tại kì hạn 2 tháng và 3 tháng, lãi suất giảm đồng loạt 0,6%/năm, niêm yết ở mức 2,6%/năm và 3%/năm. 

Lãi suất ngân hàng Indovina Bank ở kì hạn 6 tháng và 9 tháng áp dụng lần lượt là 4,4%/năm và 4,6%/năm, cùng giảm 0,4%năm.

Kì hạn 12 tháng, lãi suất giảm mạnh 1,3%/năm xuống còn 5,3%/năm. Kì hạn 13 tháng cũng hạ 1,2%/năm, niêm yết ở mức 5,4%/năm.

Tiền gửi tại kì hạn 18 tháng trở lên được áp dụng lãi suất là 5,5%/năm, giảm 1,1 điểm % so với trước.

Các kì hạn ngắn từ 1 đến 3 tuần được niêm yết lãi suất tương tự với khách hàng cá nhân ở mức 0,2%/năm.

Số tiền gửi tối thiểu để mở tài khoản tiết kiệm tại Indovina Bank là 5 triệu đồng, áp dụng cho cả hai đối tượng khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.


Ngọc Mai