Tài chính

Lãi suất Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga mới nhất tháng 11/2020

15:54 | 10/11/2020

Chia sẻ

Lãi suất Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga trong tháng 11 tiếp tục giảm so với tháng trước. Mức lãi suất cao nhất vẫn được duy trì ở mức 7,2%/năm dành cho khoản tiền gửi tại kì hạn 24 tháng và 36 tháng của khách hàng cá nhân.

Khảo sát ngày 10/11 tại Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga (VBR), lãi suất tiền gửi tiếp tục giảm tại đa số các kì hạn gửi. Lãi suất ngân hàng cao nhất ghi nhận được là 7,2%/năm áp dụng tại kì hạn 24 tháng và 36 tháng dành cho khách hàng cá nhân.

Biểu lãi suất Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga áp dụng cho khách hàng cá nhân tại kì hạn từ 1 - 36 tháng có phạm vi từ 3,6%/năm đến 7,2%/năm. Ngân hàng giữ nguyên lãi suất tại kì hạn 24 và 36 tháng, giảm 0,1 - 0,2 điểm % lãi suất tại các kì hạn từ 1 đến 18 tháng.

Cụ thể, lãi suất ngân hàng tại kì hạn từ 1 tháng đến 3 tháng giảm đồng loạt 0,2 điểm % xuống còn 3,6%/năm. Tiếp đó ngân hàng giảm 0,1 điểm % tại kì hạn 6 tháng và 9 tháng, lãi suất tiền gửi ghi nhận được lần lượt là 5,9%/năm và 6,1%/năm.

Tại kì  hạn 12 tháng và 13 tháng, lãi suất ngân hàng niêm yết lần lượt ở mức 6,6%/năm và 6,7%/năm, cùng giảm 0,2 điểm %. VBR tiếp tục hạ 0,2 điểm % tại hai kì hạn 15 tháng và 18 tháng xuống mức 6,8%/năm và 6,9%/năm. 

Lãi suất Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga tại kì hạn 24 tháng và 36 tháng được duy trì không đổi so với trước, áp dụng ở mức 7,1%/năm. Đây cũng là lãi suất tiết kiệm cao nhất ghi nhận được tại ngân hàng này ở thời điểm hiện tại. 

Các khoản tiền gửi trong thời gian ngắn từ 1-3 tuần, tiền gửi không kì hạn được ngân hàng ấn định chung lãi suất là 0,2%/năm.

Lãi suất Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga tháng 11/2020

THÁNG

Khách hàng cá nhân

Khách hàng doanh nghiệp

KKH/Non-term

0,2

0,2

01 tuần/week

0,2

0,2

02 tuần/week

0,2

0,2

03 tuần/week

0,2

0,2

01 tháng/month

3,6

3,6

02 tháng/month

3,6

3,6

03 tháng/month

3,6

3,6

06 tháng/month

5,9

5,7

09 tháng/month

6,1

5,9

12 tháng/month

6,6

6,5

13 tháng/month

6,7

6,6

15 tháng/month

6,8

6,7

18 tháng/month

6,9

6,8

24 tháng/month

7,2

7,1

36 tháng/month

7,2

7,1

Nguồn: VRB

Trong tháng này, lãi suất huy động dành cho khách hàng doanh nghiệp cũng giảm tại đa số các kì hạn gửi. Tại kì hạn 1-3 tháng và 12-18 tháng, lãi suất giảm 0,2 điểm%. Hai kì hạn 6 tháng và 9 tháng giảm 0,1 điểm %. Riêng tại hai kì hạn 24 và 36 tháng, lãi suất huy động được duy trì không đổi so với tháng trước. 

Biểu lãi suất huy động vốn nằm trong khoảng từ 3,6%/năm đến 7,1%/năm tại kì hạn gửi từ 1 tháng đến 36 tháng. Lãi suất cao nhất dành cho khách hàng doanh nghiệp hiện đang là 7,1%/năm niêm yết tại kì hạn 24 tháng và 36 tháng.

Ngân hàng áp dụng cùng mức lãi suất 0,2%/năm cho các khoản tiền gửi không kì hạn, tiền gửi tại kì hạn ngắn từ 1 tuần đến 3 tuần.

Bên cạnh hình thức gửi tiết kiệm lĩnh lãi cuối kì thông thường, Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga cũng triển khai nhiều sản phẩm tiền gửi khác như: tiền gửi lĩnh lãi đầu kì, tiền gửi lĩnh lãi định kì, tiền gửi bậc thang, tiền gửi tích lũy, tiền gửi gia tăng, tiền gửi hành trình đến nước Nga…


Ngọc Mai