Tài chính

Lãi suất Ngân hàng Standard Chartered mới nhất tháng 11/2020

17:36 | 11/11/2020

Chia sẻ

Lãi suất tiền gửi mới nhất tại ngân hàng Standard Chartered được điều chỉnh giảm so với trước. Biểu lãi suất dành cho khách hàng cá nhân dao động từ 0,05%/năm đến 0,37%/năm.

Mới đây, Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered đã công bố lãi suất tiền gửi tiết kiệm mới nhất. Theo đó, lãi suất huy động trong tháng này được điều chỉnh giảm ở tất cả các kì hạn gửi.

Biểu lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân dao động trong khoảng từ 0,05%/năm đến 0,37%/năm, triển khai tại kì hạn từ 1 tuần đến 36 tháng. So sánh với mặt bằng chung, lãi suất Ngân hàng Standard Chartered Bank được cho là khá thấp so với các ngân hàng thương mại trong nước.

Tiền gửi  tại các kì hạn ngắn 1 tuần và 2 tuần được niêm yết ở mức 0,05%/năm, giữ nguyên so với trước.

Từ kì hạn 1 tháng trở đi, Standard Chartered Bank giảm lãi suất từ 0,01 - 0,17 điểm % ở tùy từng kì hạn. Trong đó lãi suất ngân hàng tại kì hạn 1 tháng là 0,06%/năm, giảm 0,02 điểm %. 

Ngân hàng giảm đồng loạt 0,15 điểm % tại hai kì hạn 2 tháng và 3 tháng, lãi suất tiết kiệm ghi nhận được là 0,08%/năm. Lãi suất tại kì hạn 6 tháng giảm 0,17 điểm % xuống mức còn 0,11%/năm, kì hạn 9 tháng giảm 0,1 điểm % xuống mức 0,14%/năm.

Lãi suất ngân hàng tại kì hạn 12 tháng và 13 tháng được niêm yết ở mức 0,18%/năm, giảm 0,01 điểm % so với trước.

Tiếp đó, lãi suất tiết kiệm tại kì hạn 18 tháng được niêm yết ở mức 0,24%/năm, giảm 0,08 điểm %. Lãi suất tại kì hạn 24 tháng là 0,31%/năm, giảm 0,05 điểm %. Tại hai kì hạn cuối 30 tháng và 36 tháng, lãi suất huy động lần lượt ở mức 0,34%/năm và 0,37%/năm, cùng giảm 0,02 điểm %.

Lãi suất ngân hàng Standard Chartered Bank dành cho tài khoản cá nhân

Lãi suất Ngân hàng Standard Chartered mới nhất tháng 11/2020 - Ảnh 1.

Nguồn: Standard Chartered Bank

Tiền gửi tiết kiệm online trong tháng này cũng được điều chỉnh tại nhiều kì hạn. Biểu lãi suất trong tháng này nằm trong phạm vi từ 0,11% - 1,3%/năm, áp dụng tại các kì hạn từ 1 tháng đến 36 tháng. Trong đó, lãi suất cao nhất hiện nay giữ nguyên ở mức 1,3%/năm, áp dụng cho các khoản tiền gửi trực tuyến tại kì hạn 12 tháng.

Biểu lãi suất tiền gửi online tại ngân hàng Standard Chartered Bank 

Lãi suất Ngân hàng Standard Chartered mới nhất tháng 11/2020 - Ảnh 2.

Nguồn: Standard Chartered Bank

 

Ngọc Mai