|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

lãi suất ngân hàng Standard Chartered Bank

Lãi suất ngân hàng Standard Chartered cao nhất tháng 6/2022 là bao nhiêu?

Lãi suất ngân hàng Standard Chartered cao nhất tháng 6/2022 là bao nhiêu?

Bước sang tháng 6, lãi suất ngân hàng Standard Chartered nhìn chung vẫn không đổi so với trước. Trong đó cao nhất được ghi nhận ở mức 3%/năm, áp dụng cho tiền gửi online kỳ hạn 12 tháng .
Tài chính -17:41 | 07/06/2022
Lãi suất ngân hàng Standard Chartered ổn định trong tháng 5/2022

Lãi suất ngân hàng Standard Chartered ổn định trong tháng 5/2022

Lãi suất ngân hàng Standard Chartered trong tháng 5 duy trì ở mức ổn định. Trong đó cao nhất được ghi nhận ở mức 3%/năm, áp dụng cho tiền gửi online kỳ hạn 12 tháng .
Tài chính -16:26 | 15/05/2022
Cập nhật lãi suất ngân hàng Standard Chartered mới nhất tháng 4/2022

Cập nhật lãi suất ngân hàng Standard Chartered mới nhất tháng 4/2022

Tháng 4 này, lãi suất cao nhất tại ngân hàng Standard Chartered được ghi nhận ở mức 3%/năm, áp dụng cho tiền gửi online kỳ hạn 12 tháng .
Tài chính -16:49 | 15/04/2022
Lãi suất ngân hàng Standard Chartered tăng tại đa số kỳ hạn trong tháng 3/2022

Lãi suất ngân hàng Standard Chartered tăng tại đa số kỳ hạn trong tháng 3/2022

Tháng 3 này, lãi suất ngân hàng Standard Chartered cao nhất được ghi nhận ở mức 2,08%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 36 tháng ở cả tiết kiệm thường và online.
Tài chính -07:55 | 15/03/2022
Lãi suất ngân hàng Standard Chartered điều chỉnh tăng tại đa số các kỳ hạn trong tháng 1/2022

Lãi suất ngân hàng Standard Chartered điều chỉnh tăng tại đa số các kỳ hạn trong tháng 1/2022

Lãi suất ngân hàng Standard Chartered cao nhất tháng 1/2022 được ghi nhận ở mức là 1,6%/năm, áp dụng cho nhiều kỳ hạn cả ở tiết kiệm thường và online.
Tài chính -18:10 | 20/01/2022
Lãi suất ngân hàng Standard Chartered tiếp tục có nhiều thay đổi trong tháng 12/2021

Lãi suất ngân hàng Standard Chartered tiếp tục có nhiều thay đổi trong tháng 12/2021

Lãi suất cao nhất hiện đang ghi nhận tại ngân hàng Standard Chartered là 1,3%/năm, áp dụng cho các khoản tiết kiệm online kỳ hạn 12 tháng.
Tài chính -16:31 | 20/12/2021
Lãi suất ngân hàng Standard Chartered tháng 11/2021 điều chỉnh tại đa số kỳ hạn

Lãi suất ngân hàng Standard Chartered tháng 11/2021 điều chỉnh tại đa số kỳ hạn

Khảo sát tại ngân hàng Standard Chartered, lãi suất cao nhất hiện đang ghi nhận được là 1,3%/năm, áp dụng cho các khoản tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 12 tháng.
Tài chính -17:43 | 19/11/2021
Lãi suất ngân hàng Standard Chartered tháng 10/2021 tăng tại nhiều kỳ hạn

Lãi suất ngân hàng Standard Chartered tháng 10/2021 tăng tại nhiều kỳ hạn

Tháng 10 này, lãi suất ngân hàng Standard Chartered cao nhất tiếp tục được duy trì ở mức 1,3%/năm, áp dụng cho các khoản tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 12 tháng.
Tài chính -18:08 | 18/10/2021
Lãi suất ngân hàng Standard Chartered tháng 9/2021 giảm tại hầu hết kỳ hạn

Lãi suất ngân hàng Standard Chartered tháng 9/2021 giảm tại hầu hết kỳ hạn

Lãi suất ngân hàng Standard Chartered cao nhất hiện đang ghi nhận được là 1,3%/năm, áp dụng cho các khoản tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 12 tháng.
Tài chính -17:55 | 15/09/2021
Lãi suất ngân hàng Standard Chartered cao nhất tháng 8/2021 giảm so với trước

Lãi suất ngân hàng Standard Chartered cao nhất tháng 8/2021 giảm so với trước

Qua khảo sát, lãi suất ngân hàng Standard Chartered cao nhất hiện đang ghi nhận được ở mức là 1,37%/năm, áp dụng cho các khoản tiết kiệm trực tuyến và tại quầy kỳ hạn 36 tháng
Tài chính -17:43 | 12/08/2021
Lãi suất ngân hàng Standard Chartered cao nhất tháng 7/2021 tăng so với trước

Lãi suất ngân hàng Standard Chartered cao nhất tháng 7/2021 tăng so với trước

Lãi suất ngân hàng Standard Chartered cao nhất hiện đang ghi nhận được là 1,48%/năm, áp dụng cho các khoản tiết kiệm trực tuyến và tại quầy kỳ hạn 36 tháng. Đây là mức lãi suất đã được điều chỉnh tăng 0,01 điểm % so với tháng trước.
Tài chính -16:48 | 13/07/2021
Lãi suất ngân hàng Standard Chartered cao nhất tháng 6/2021 là bao nhiêu?

Lãi suất ngân hàng Standard Chartered cao nhất tháng 6/2021 là bao nhiêu?

Lãi suất ngân hàng Standard Chartered cao nhất hiện đang ghi nhận được là 1,47%/năm, áp dụng cho các khoản tiết kiệm trực tuyến và tại quầy kỳ hạn 36 tháng.
Tài chính -17:21 | 11/06/2021
Lãi suất ngân hàng Standard Chartered mới nhất tháng 3/2021

Lãi suất ngân hàng Standard Chartered mới nhất tháng 3/2021

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng Standard Chartered trong tháng 3 giảm mạnh. Tuy nhiên lãi suất cao nhất vẫn được duy trì ở mức 1,3%/năm khi gửi tiết kiệm online tại kỳ hạn 12 tháng.
Tài chính -15:25 | 11/03/2021
Lãi suất ngân hàng Standard Chartered mới nhất tháng 2/2021

Lãi suất ngân hàng Standard Chartered mới nhất tháng 2/2021

Khảo sát mới nhất, lãi suất tiết kiệm có kỳ hạn tại ngân hàng Standard Chartered trong tháng 2 được điều chỉnh tăng so với tháng trước. Lãi suất cao nhất vẫn được duy trì ở mức 1,3%/năm, áp dụng cho tiền gửi online tại kỳ hạn 12 tháng.
Tài chính -17:30 | 09/02/2021
Lãi suất ngân hàng Standard Chartered mới nhất tháng 1/2021

Lãi suất ngân hàng Standard Chartered mới nhất tháng 1/2021

Khảo sát ngày 14/1, Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered đã đưa ra biểu lãi suất tiền gửi mới nhất.
Tài chính -18:11 | 14/01/2021
Lãi Suất Ngân Hàng Standard Chartered Bank Tháng 7/2022

Lãi Suất Ngân Hàng Standard Chartered Bank Tháng 7/2022

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng Standard Chartered trong tháng 5 giảm mạnh. Tuy nhiên lãi suất cao nhất vẫn được duy trì ở mức 1,3%/năm khi gửi tiết kiệm online tại kỳ hạn 12 tháng.

Lãi suất ngân hàng Standard Chartered mới nhất tháng 6/2022

Tháng 6 này, biểu lãi suất được huy động tại Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) qua so sánh với các ngân hàng trên thị trường vẫn ở mức tương đối thấp. Đây cũng là ngân hàng có 100% vốn nước ngoài và có lịch sử hoạt động khá lâu đời tại Việt Nam.

Qua khảo sát, lãi suất ngân hàng Standard Chartered dành cho khách hàng cá nhân so với tháng trước vẫn không có sự biến động. Do đó, khung lãi suất huy động cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng tiếp tục nằm trong khoảng từ 1,15%/năm - 2,64%/năm.

Cụ thể, ngân hàng Standard Chartered đang triển khai lãi suất cho kỳ hạn 1 tháng là 1,15%/năm. Còn các khoản tiền gửi tại kỳ hạn 2 tháng được ấn định lãi suất ở mức là 1,27%/năm.

Trường hợp khách hàng gửi tiền tại kỳ hạn 3 tháng và 6 tháng sẽ được hưởng các mức lãi suất lần lượt là 1,32%/năm và 1,6%/năm.

Lãi suất ngân hàng Standard Chartered dành cho kỳ hạn 9 tháng là 1,8%/năm. Trong khi kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng đang được duy trì các mức lãi suất tương ứng là 2,3%/năm và 2,46%/năm.

Tiền gửi có kỳ hạn 18 tháng và 24 tháng được Standard Chartered triển khai với các mức lãi suất lần lượt là 2,51%/năm và 2,56%/năm. Còn kỳ hạn 30 tháng và 36 tháng được huy động lãi suất là 2,6%/năm và 2,64%/năm.

Ngoài ra, khách hàng có khoản tiền gửi ngắn hạn là 1 tuần và 2 tuần sẽ được Ngân hàng Standard Chartered duy trì với lãi suất không đổi là 0%.

Tại các kỳ hạn ngày lẻ, khách hàng sẽ phải thỏa thuận trực tiếp với nhân viên ngân hàng tại quầy giao dịch để được biết thông tin về lãi suất.

Lãi suất ngân hàng Standard Chartered Bank dành cho tài khoản cá nhân

Lãi suất tiết kiệm trực tuyến tại Ngân hàng Standard Chartered cũng không thay đổi so với khảo sát tháng trước. Khung lãi suất huy động cho hình thức tiết kiệm này vẫn dao động từ 1,15%/năm - 3%/năm dành cho tiền gửi tại kỳ hạn 1 - 36 tháng. Standard Chartered áp dụng lãi suất tiết kiệm qua kênh online tương tự với tiết kiệm tại quầy tại hầu hết kỳ hạn, riêng kỳ hạn 12 tháng cao hơn 0,7 điểm %, niêm yết ở mức là 3%/năm.

Vậy ghi nhận lãi suất cao nhất tại ngân hàng Standard Chartered là 3%/năm, áp dụng cho tiền gửi online kỳ hạn 12 tháng.

Vì sao nên theo dõi lãi suất ngân hàng Standard Chartered Bank tại Vietnambiz

Lãi suất ngân hàng Standard Chartered Bank được VietnamBiz tổng hợp mới nhất và cập nhật hàng tháng theo biểu lãi suất niêm yết tại ngân hàng và các tin tức chính thống và uy tín trong nước liên quan đến lãi suất ngân hàng Standard Chartered Bank.

Với biểu lãi suất ngân hàng Standard Chartered Bank, khách hàng có thể so sánh lãi suất với lãi suất các ngân hàng, từ đó có thể đưa ra lựa chọn ngân hàng gửi tiền phù hợp.

Xem thêm: Lãi suất ngân hàng Liên doanh Việt – Nga

Hàng ngày, Sẽ mang đến cho bạn đọc những bài viết chuyên sâu tổng hợp nhận định các chuyên gia về xu hướng biến động của lãi suất, tỷ giá trong tương lai. Thông qua đó, người đọc sẽ có được góc nhìn tổng quan về thị trường tài chính trong nước.

VietnamBiz luôn tổng hợp đầy đủ, chính xác thông tin từ các cơ quan báo chí chính thống và uy tín trong nước.

Xem thêm: Lãi suất ngân hàng Indovina Bank

Lãi suất ngân hàng Standard Chartered Bank đang là bao nhiêu?

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm có kì hạn tại ngân hàng Standard Chartered Việt Nam ghi nhận trong tháng 4/2022 dao động trong khoảng từ 0,5%/năm đến 6,5%/năm.

Trong đó, với trường hợp tiền gửi thông thường, lãi suất áp dụng dao động từ 0,5%/năm đến 2,73%/năm tùy theo kì hạn gửi.

Ngoài ra, Standard Chartered Việt Nam còn đang áp dụng mức lãi suất cao hơn hẳn đối với các khoản tiền gửi mới với số tiền gửi tối thiểu 500 triệu đồng. Cụ thể, nếu các khách hàng gửi tiền từ 1 - 3 tháng sẽ được hưởng lãi suất 5%/năm, 6 tháng là 5,5% và 12 tháng sẽ lên tới 6,5%/năm.

Xem thêm: Lãi suất ngân hàng Agribank

Biểu lãi suất ngân hàng Standard Chartered mới nhất tháng 4/2022

Kỳ hạn

Lãi suất (%năm)

VND

USD

EUR

GBP

SGD

AUD

1 tuần

0.30%

0.00%

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

2 tuần

0.30%

0.00%

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

1 tháng

1.45%

0.00%

0.00%

0.05%

0.10%

1.18%

2 tháng

1.72%

0.00%

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

3 tháng

1.98%

0.00%

0.00%

0.29%

0.15%

0.15%

6 tháng

1.98%

0.00%

0.00%

0.20%

0.28%

0.23%

9 tháng

1.98%

0.00%

0.00%

0.26%

0.34%

0.10%

12 tháng

1.98%

0.00%

0.00%

0.31%

0.40%

0.12%

13 tháng

1.98%

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

18 tháng

1.98%

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

24 tháng

1.98%

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

30 tháng

1.98%

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A

36 tháng

1.98%

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A

Kì hạn ngày lẻ

Thoả thuận

Thoả thuận

Thoả thuận

Thoả thuậ

Thoả thuận

Thoả thuận

Về Ngân Hàng Standard Chartered

Trong lĩnh vực ngân hàng, Standard Chartered cũng được biết đến là một tập đoàn quốc tế hàng đầu với các con số ấn tượng như khoảng 80.000 nhân viên, 150 năm kinh nghiệm hoạt động trên toàn cầu.

Standard Chartered đặt chi nhánh đầu tiên tại Việt Nam ở Sài Gòn (TP HCM hiện nay) vào năm 1904 và quay trở lại năm 1990. Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) được chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/8/2009 với 100% vốn nước ngoài của Standard Chartered.

Xem thêm: Lãi suất ngân hàng BIDV

Tính đến thời điểm Hiện tại, Standard Chartered Việt Nam đang sở hữu 4 chi nhánh, bao gồm 2 chi nhánh đặt tại Hà Nội và 2 chi nhánh đặt tại TP Hồ Chí Minh). Văn phòng chính của ngân hàng này được đặt ở Hà Nội.

Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam được biết đến là một trong những ngân hàng có chuyên môn cao và sở hữu nhiều kinh nghiệm quốc tế áp dụng vào Việt Nam, mang lại những đóng góp và hỗ trợ tích cực cho khách hàng.

Đặc biệt, từ tháng 3/2012, Standard Chartered được chỉ định làm tổ chức tư vấn chính thức của Chính phủ Việt Nam trong việc cải thiện hệ số tín nhiệm quốc gia. Ngoài ra, Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam còn cung cấp các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng cho khách hàng là các định chế tài chính, doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp và khách hàng cá nhân.

Xem thêm: Lãi suất ngân hàng Vpbank

Thống đốc NHNN: Lạm phát thế giới vẫn chưa đến đỉnh điểm, điều hành vĩ mô những tháng cuối năm cần rất đồng bộ

Thống đốc NHNN: Lạm phát thế giới vẫn chưa đến đỉnh điểm, điều hành vĩ mô những tháng cuối năm cần rất đồng bộ
Theo Thống đốc Nguyễn Thị Hồng, Ngân hàng trung ương nhiều nước đánh giá lạm phát vẫn chưa lên tới đỉnh điểm, trong khi kinh tế Việt Nam có độ mở lớn, đòi hỏi các giải pháp điều hành kinh tế vĩ mô trong những tháng cuối năm phải rất đồng bộ.