Tài chính

Lãi suất ngân hàng LienVietPostBank mới nhất tháng 11/2020

17:29 | 10/11/2020

Chia sẻ

Trong tháng 11, lãi suất ngân hàng LienVietPostBank tại hầu hết các kì hạn được điều chỉnh giảm so với đầu tháng trước. Lãi suất cao nhất vẫn được duy trì là 7,9%/năm áp dụng tại kì hạn 13 tháng khi gửi số tiền từ 300 tỉ trở lên.
Lãi suất ngân hàng LienVietPostBank mới nhất tháng 11/2020 - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank). Ảnh minh hoạ

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) mới công bố biểu lãi suất huy động tháng 11 và có sự điều chỉnh giảm tại đa số kì hạn so với đầu tháng trước. Do đó, khung lãi suất tiếp tục áp dụng trong phạm vi từ 3,5%/năm - 7,2%/năm khi gửi tiền tại kì hạn 1 tháng đến 60 tháng, lĩnh lãi cuối kì.

Cụ thể, khi gửi tiết kiệm tại kì hạn 1 tháng và 2 tháng, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất 3,5%/năm, giảm 0,2 điểm %. Còn đối với các kì hạn từ 3 tháng đến 5 tháng được niêm yết chung lãi suất là 3,6%/năm, cũng giảm 0,2 điểm %.

Tiền gửi tiết kiệm tại các kì hạn từ 6 tháng đến 11 tháng và từ 13 tháng đến 36 tháng được đồng loạt giảm 0,1 điểm % mỗi kì hạn. Riêng kì hạn 12 tháng được ngân hàng LienVietPostBank giảm 0,2 điểm %.

Theo đó, các kì hạn từ 6 tháng - 8 tháng áp dụng lãi suất là 4,5%/năm, kì hạn 9 tháng đến 11 tháng được ấn định lãi suất là 4,7%/năm.

Lãi suất ngân hàng LienVietPostBank qui định cho kì hạn 12 tháng là 6%/năm. Từ kì hạn 13 tháng đến 36 tháng, lãi suất được huy động chung mức là 6,1%/năm.

Ở kì hạn gửi dài là 48 tháng và 60 tháng, lãi suất ngân hàng vẫn được áp dụng với các mức không đổi lần lượt là 6,2%/năm và 7,2%/năm.

Đặc biệt, với các khoản tiền gửi mới/tái tục tại kỳ hạn 13 tháng có số dư tiền gửi từ 300 tỉ đồng trở lên tiếp tục được áp dụng lãi suất huy động là 7,90%/năm, lĩnh lãi cuối kì. Đây cũng được cho mức lãi suất tiền gửi cao nhất tại LienVietPostBank trong tháng 11 này.

Ngoài ra, LienVietPostBank cũng triển khai gói tiết kiệm ngắn từ 1 đến 3 tuần với lãi suất huy động không đổi so với tháng trước là 0,1%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng LienVietPostBank mới nhất tháng 11/2020

Kỳ hạn

Lãi suất VND

Lãi trả trước

Lãi trả hàng tháng

Lãi trả hàng quý

Lãi trả cuối kỳ

01 tuần

-

-

-

0,1

02 tuần

-

-

-

0,1

03 tuần

-

-

-

0,1

01 tháng

3,49

-

-

3,5

02 tháng

3,48

3,49

-

3,5

03 tháng

3,56

3,59

-

3,6

04 tháng

3,55

3,58

-

3,6

05 tháng

3,54

3,58

-

3,6

06 tháng

4,4

4,46

4,47

4,5

07 tháng

4,38

4,45

-

4,5

08 tháng

4,36

4,44

-

4,5

09 tháng

4,54

4,63

4,65

4,7

10 tháng

4,52

4,62

-

4,7

11 tháng

4,5

4,61

-

4,7

12 tháng

5,66

5,84

5,87

6

13 tháng (*)

5,72

5,92

-

6,1

15 tháng

5,66

5,89

5,92

6,1

16 tháng

5,64

5,88

-

6,1

18 tháng

5,58

5,85

5,88

6,1

24 tháng

5,43

5,77

5,8

6,1

25 tháng

5,41

5,76

-

6,1

36 tháng

5,15

5,61

5,64

6,1

48 tháng

4,96

5,55

5,58

6,2

60 tháng

5,29

6,17

6,2

7,2

Nguồn: LienVietPostBank 

Bên cạnh hình thức gửi tiết kiệm nhận lãi cuối kỳ, LienVietPostBank cũng áp dụng linh hoạt các hình thức nhận lãi khác. Cụ thể với các hình thức tiết kiệm: trả lãi trước có khung lãi suất 3,48%/năm - 5,72%/năm; trả lãi hàng tháng áp dụng lãi suất 3,49%/năm - 6,17%/năm; trả lãi hàng quý hưởng lãi suất 4,47%/năm - 6,2%/năm.

Khách hàng rút tiền trước hạn sẽ được áp dụng lãi suất không kì hạn thấp nhất công bố tại thời điểm rút tiền. Mức lãi suất không kì hạn/tài khoản thanh toán tại ngân hàng LienVietPostBank đang được áp dụng là 0,1%/năm.

Quỳnh Hương