Tài chính

Lãi suất ngân hàng Shinhan Bank mới nhất tháng 12/2020

16:28 | 10/12/2020

Chia sẻ

Trong tháng này, lãi suất ngân hàng Shinhan Bank được điều chỉnh giảm so với tháng trước. Lãi suất tiền gửi cao nhất hiện là 5,1%/năm được niêm yết tại kì hạn 24 - 60 tháng khi gửi tiết kiệm online.

Ngân hàng Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam đã công bố biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm mới nhất áp dụng từ cuối tháng 11. Lãi suất ngân hàng giảm đồng loạt tại các kì hạn gửi tiết kiệm.

Biểu lãi suất tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân giảm từ 0,2 - 0,4 điểm % tại tất cả các kì hạn, dao động trong khoảng từ 2,5%/năm đến 4,8%/năm. Biểu lãi suất này được áp dụng cho các khoản tiền gửi nhận lãi cuối kì tại quầy với kì hạn từ 1 đến 60 tháng.

Từ 1 đến 5 tháng, ngân hàng giảm đồng loạt 0,3 điểm % lãi suất tại mỗi kì hạn. Theo đó, kì hạn 1 tháng được hưởng lãi suất 2,5%/năm, 2 tháng và 3 tháng có lãi suất lần lượt là 2,6%/năm và 2,9%/năm. Lãi suất tiết kiệm tại kì hạn 4 tháng và 5 tháng cùng ấn định ở mức 3,1%/năm.

Lãi suất huy động tại các kì hạn từ 6 tháng và 9 tháng hạ 0,2 điểm % so với trước, niêm yết lần lượt ở mức 3,7%/năm và 3,8%/năm.

Shinhan Bank tiếp tục hạ 0,3 điểm % tại kì hạn 12 tháng, lãi suất ngân hàng ghi nhận được là 4,7%/năm. Tiền gửi tại kì hạn 18 tháng được ấn định cùng mức 4,7%/năm, tuy nhiên giảm 0,4 điểm % so với trước.

Ba kì hạn cuối 24, 36 và 60 tháng được triển khai cùng mức lãi suất 4,8%/năm, giảm 0,4 điểm % so với tháng 11.

Đối với hình thức gửi tiết kiệm online, khách hàng được hưởng lãi suất cao hơn từ 0,1 - 0,3 điểm % tại các kì hạn tương ứng. Biểu lãi suất ghi nhận được dao động trong phạm vi từ 2,8%/năm đến 5,1%/năm.

Có thể thấy lãi suất ngân hàng Shinhan Bank cao nhất đang được triển khai là 5,1%/năm, áp dụng cho tiền gửi online của khách hàng cá nhân tại kì hạn 24 - 60 tháng.

Các khoản tiền gửi trong thời gian ngắn từ 1 đến 3 tuần được ngân hàng niêm yết chung lãi suất 0,2%/năm tại cả hai hình thức gửi tại quầy và gửi online.

Biểu lãi suất ngân hàng Shinhan Bank áp dụng cho khách hàng cá nhân

Lãi suất ngân hàng Shinhan Bank mới nhất tháng 12/2020 - Ảnh 1.

Nguồn: Shinhan Bank

Lãi suất tiết kiệm đối với khách hàng doanh nghiệp trong tháng 12 cũng đồng thời giảm 0,2 - 0,3 điểm % so với tháng 11. Biểu lãi suất huy động niêm yết tại quầy nằm trong khoảng từ 2,4%/năm đến 4,7%/năm. Tiền gửi online dành cho khách hàng doanh nghiệp được áp dụng tương tự với lãi suất tại quầy tại các kì hạn tương ứng.

Biểu lãi suất ngân hàng Shinhan Bank áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp

Lãi suất ngân hàng Shinhan Bank mới nhất tháng 12/2020 - Ảnh 2.

Nguồn: Shinhan Bank

 

Ngọc Mai