Tài chính

Lãi suất Ngân hàng Kiên Long cập nhật mới nhất tháng 12/2020

16:06 | 08/12/2020

Chia sẻ

Khảo sát mới nhất, lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Kiên Long tiếp tục không đổi so với trước. Lãi suất cao nhất đang được triển khai là 7,3%/năm niêm yết tại kì hạn 13 - 36 tháng, hình thức gửi online.
Lãi suất Ngân hàng Kiên Long cập nhật mới nhất tháng 12/2020 - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Kiên Long (Nguồn: Kienlongbank)

Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) giữ nguyên biểu lãi suất tiền gửi đã công bố trước đó, tiếp tục triển khai trong tháng này.

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kì hạn niêm yết tại quầy giao động trong phạm vi từ 3,55%/năm đến 7,1%/năm. Ngân hàng áp dụng biểu lãi suất này cho các khoản tiền gửi lĩnh lãi cuối kì, các kì hạn triển khai từ 1 tháng đến 60 tháng.

Trong đó, hai kì hạn 1 tháng và 2 tháng được niêm yết lãi suất lần lượt là 3,55%/năm và 3,75%/năm. Tại kì hạn từ 3 tháng đến 5 tháng, lãi suất ngân hàng được ấn định ở cùng mức 3,95%/năm.

Lãi suất tiết kiệm tại kì hạn từ 6 tháng đến 11 tháng được áp dụng cao hơn rõ rệt, niêm yết ở cùng mức 6,2%/năm. Các khoản tiết kiệm tại kì hạn 12 tháng được ngân hàng Kiên Long huy động với lãi suất 6,9%/năm. Ngân hàng áp dụng cùng mức lãi suất tiền gửi 7,1%/năm tại các kì hạn còn lại từ 13 tháng đến 60 tháng.

Tiền gửi ngắn hạn từ 1-3 tuần được hưởng lãi suất khá thấp, ấn định ở mức 0,2%/năm. Tiền gửi không kì hạn cũng áp dụng lãi suất cùng mức 0,2%/năm.

Bên cạnh đó, khách hàng còn có thể tham khảo các cách thức nhận lãi khác như: lĩnh lãi đầu kì (3,54%/năm đến 6,59%/năm) , lĩnh lãi định kì 12 tháng (6,26%/năm đến 6,86%/năm), lĩnh lãi 6 tháng (6,17%/năm đến 6,86%/năm), lĩnh lãi 3 tháng (6,11%/năm đến 6,86%/năm), lĩnh lãi 1 tháng (3,74%/năm đến 6,82%/năm), lĩnh lãi đầu kì (3,54%/năm đến 6,59%/năm). 

Biểu lãi suất Ngân hàng Kiên Long niêm yết tại quầy

Lãi suất tiền gửi không kì hạn

Loại ngoại tệ

Lãi suất(%/năm)

Tiền gửi tiết kiệm

0,2

Tiền gửi thanh toán

0,2

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kì hạn

Kì hạn gửi

Lãnh lãi cuối kì (%/năm)

Lãnh lãi định kì (%/năm)

Lãnh lãi đầu kì (%/năm)

12 tháng

6 tháng

3 tháng

1 tháng

1 tuần

0,2

 

 

 

 

 

2 tuần

0,2

 

 

 

 

 

3 tuần

0,2

 

 

 

 

 

01 tháng

3,55

 

 

 

 

3,54

02 tháng

3,75

 

 

 

3,74

3,73

03 tháng

3,95

 

 

 

3,94

3,91

04 tháng

3,95

 

 

 

3,93

3,9

05 tháng

3,95

 

 

 

3,92

3,89

06 tháng

6,2

 

 

6,15

6,12

6,01

07 tháng

6,2

 

 

 

6,11

5,98

08 tháng

6,2

 

 

 

6,09

5,95

09 tháng

6,2

 

 

6,11

6,08

5,92

10 tháng

6,2

 

 

 

6,06

5,9

11 tháng

6,2

 

 

 

6,05

5,87

12 tháng

6,9

 

6,78

6,73

6,69

6,45

13 tháng

7,1

 

 

 

6,86

6,59

15 tháng

7,1

 

 

6,86

6,82

6,52

18 tháng

7,1

 

6,86

6,8

6,77

6,42

24 tháng

7,1

6,86

6,75

6,69

6,66

6,22

36 tháng

7,1

6,65

6,54

6,49

6,45

5,85

60 tháng

7,1

6,26

6,17

6,12

6,09

5,24

Nguồn: Kienlongbank

Tương tự, tiền gửi tiết kiệm online trong tháng này cũng không đổi so với trước. Phạm vi lãi suất ngân hàng Kiên Long áp dụng từ 3,75%/năm đến 7,3%/năm, áp dụng tại kì hạn tử 1 - 36 tháng.

Đặc biệt, lãi suất tiết kiệm online được huy động cao hơn từ 0,05 - 0,25 điểm % so với gửi tại quầy tại các kì hạn tương ứng. Lãi suất 7,3%/năm đang được áp dụng cho khoản tiết kiệm tại kì hạn từ 13 - 36 tháng. Đây cũng là mức lãi suất cao nhất đang được Ngân hàng Kiên Long triển khai trong thời gian này.

Biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến tại Ngân hàng Kiên Long

Lãi suất tiền gửi trực tuyến

Kì hạn

Lãi suất (%/năm)

01 tháng

3,75

02 tháng

4

03 tháng

4

06 tháng

6,4

09 tháng

6,4

12 tháng

7,1

13 tháng

7,3

15 tháng

7,3

18 tháng

7,3

24 tháng

7,3

36 tháng

7,3

Nguồn: Kienlongbank

 

Ngọc Mai