|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Khu kinh tế đặc biệt (Special economic zone - SEZ) là gì?

14:47 | 02/06/2020
Chia sẻ
Khu kinh tế đặc biệt (tiếng Anh: Special economic zone - SEZ) là khu kinh tế có những tính chất đặc biệt hơn so với các khu vực khác.
Khu kinh tế đặc biệt (Special economic zone - SEZ) là gì? - Ảnh 1.

Hình minh họa (Nguồn: Dandautu)

Khu kinh tế đặc biệt

Khái niệm

Khu kinh tế đặc biệt hay đặc khu kinh tế trong tiếng Anh gọi là: Special economic zone - SEZ.

Đặc khu kinh tế là một khu vực trong một quốc gia tuân theo các qui định kinh tế riêng, khác với các khu vực khác của cùng một quốc gia. Các qui định của SEZ có xu hướng thuận lợi cho đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Các đơn vị hoạt động trong vùng thường sẽ được hưởng những ưu đãi về thuế. (Theo: Investopedia)

Khu kinh tế đặc biệt chỉ là một cụm danh từ chung để chỉ nhiều khu kinh tế có những tính chất đặc biệt hơn so với các khu vực khác. Có thể có một số cách tiếp cận khác về khu kinh tế đặc biệt như sau:

- Thứ nhất, “Khu kinh tế đặc biệt là một vùng đặc biệt có ranh giới địa lí xác định do cơ quan trung ương công bố công khai, được thành lập theo luật qui định”.

- Thứ hai,

“Khu kinh tế tự do và các kho hàng tự do là các hệ thống chế độ thuế, trong đó hàng hóa nước ngoài được lưu kho và sử dụng trong ranh giới các vùng lãnh thổ hay khu nhà xác định mà không chịu thuế quan, các sắc thuế cũng như không phải áp dụng các biện pháp chính sách kinh tế đối với các hàng hóa nêu trên và hàng hóa được lưu kho, sử dụng theo các điều kiện áp dụng cho hàng hóa xuất khẩu theo qui định của chế độ hải quan hàng xuất khẩu và theo trình tự qui định bởi Luật Thuế”.

Hay có thể hiểu: Khu kinh tế đặc biệt là một vùng lãnh thổ có ranh giới xác định, ở đó mọi hoạt động sản xuất kinh doanh được áp dụng theo qui định của pháp luật khác hơn so với vùng lãnh thổ quốc gia còn lại”.

Hay “một không gian kinh tế cụ thể có môi trường đầu tư, kinh doanh “thoáng hơn” những qui định chung áp dụng ở cấp độ toàn nền kinh tế quốc dân.

- Thứ ba, khu kinh tế đặc biệt là vùng sinh thái kinh tế (Ecozones) với ý nghĩa là tạo ra một vùng đòi hỏi phải phát triển cân bằng sinh thái giữa nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch và vui chơi.

Đây là một vùng lãnh thổ được xác định với cách thức quản lí hay hành chính đơn giản và tách biệt về các thủ tục hải quan (thường là khu vực tự do) với thủ tục hoạt động sản xuất kinh doanh được sắp xếp hợp lí và được cung cấp những điều kiện tự do hơn, hiệu quả hơn so với các vùng còn lại (ví dụ điều kiện đầu tư; thương mại, hải quan, thuế).

(Tài liệu tham khảo: Kinh nghiệm quản lí và phát triển đặc khu kinh tế của nước ngoài và giá trị tham khảo, ThS. NCS. Hồ Diệu Mai, Tạp chí Công thương, 2018)

Tuyết Nhi

CEO WiGroup: Thanh khoản trung dài hạn và sức khỏe hệ thống ngân hàng không cho phép giảm mạnh lãi suất đầu ra
Theo CEO WiGroup, tỷ giá, lạm phát đều đang ủng hộ cho việc giảm thêm lãi suất điều hành, tuy nhiên thanh khoản hệ thống trung dài hạn và sức khỏe các ngân hàng không cho phép giảm nhanh lãi suất huy động và lãi suất cho vay.