Kiến thức Kinh tế

Kế toán mua lại (Acquisition method) là gì? Những điều cần lưu ý

17:09 | 08/11/2019

Chia sẻ

Kế toán mua lại (tiếng Anh: Acquisition method) là phương pháp ghi nhận việc mua lại một công ty vào bảng cân đối kế toán của công ty đã mua nó.
1029434_AcquisitionMerger_Concept

Hình minh họa. Nguồn: Gasworld.com

Kế toán mua lại

Khái niệm

Kế toán mua lại tiếng Anh gọi là Acquisition method hay Purchase Acquisition Accounting.

Kế toán mua lại là một phương pháp ghi nhận việc mua một công ty vào bảng cân đối kế toán của công ty mua lại nó. Nó coi công ty được mua lại như một khoản đầu tư. Không có cộng gộp tài sản. Thay vào đó, tài sản của công ty được mua sẽ được thêm vào bảng cân đối kế toán của công ty mua lại với mức giá phản ảnh mức giá thị trường hợp . Nợ phải trả sẽ được trừ vào phần giá trị hợp của tài sản.

Phần phải trả cho tổng giá trị ròng và nợ của công ty được mua sẽ được coi là lợi thế thương mại và được khấu hao hằng năm. Phương pháp này được coi là tiêu chuẩn của việc kế toán các thương vụ mua lại. Đôi khi nó còn được biết đến là kế toán hợp nhất kinh doanh.

Hiểu rõ hơn về kế toán mua lại

Kế toán mua lại là những hướng dẫn việc ghi nhận sự mua lại một công ty vào báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mua lại nó.

Đây là bộ tài liệu chuẩn để ghi nhận tài sản và nợ của một công ty có công ty con. Nó thường được sử dụng ở những công ty đại chúng do các công ty tư nhân không cần phải báo cáo quá nhiều.

Kế toán mua lại yêu cầu mọi khoản tài sản và nợ, vô hình hay hữu hình, đều được tính toán ở mức giá thị trường hợp . Đó là mức giá mà một bên thứ ba có thể sẽ trả trên thị trường vào ngày diễn ra thương vụ mua lại.

Lưu ý

Phương pháp kế toán mua lại được giới thiệu vào năm 2008 bởi các tổ chức kế toán lớn là Ủy Ban Chuẩn Mực Kế Toán Tài Chính (FASB) và Hội Đồng Chuẩn Mực Kế Toán Quốc Tế (IASB). Nó được dùng để thay thế cho phương pháp kế toán cũ.

Kế toán mua lại được ưa chuộng hơn vì nó quan tâm đến giá trị thị trường hợp vào thời điểm giao dịch. Nó cũng giúp lưu ý đến những khoản lãi suất bất ngờ và không kiểm soát được, điều mà phương pháp trước không để ý đến.

Phương pháp này coi công ty được mua lại là một khoản đầu tư. Và không cộng gộp tài sản.

(Theo Investopedia)

Thiên Cơ