Hợp đồng theo đơn giá cố định (Contract Based on Fixed Unit Price) là gì?

10:52 | 14/10/2019

Chia sẻ

Hợp đồng theo đơn giá cố định (tiếng Anh: Contract Based on Fixed Unit Price) là một hình thức hợp đồng được sử dụng cho các gói thầu dịch vụ phi tư vấn.

124487_dark-blue-powerpoint-backgrounds-invitation-templates_1600x1200_h

Hợp đồng theo đơn giá cố định (Contract Based on Fixed Unit Price) (Nguồn: MIT Sloan)

Hợp đồng theo đơn giá cố định (Contract Based on Fixed Unit Price)

Hợp đồng theo đơn giá cố định - danh từ, trong tiếng Anh được dùng bởi cụm từ Contract Based on Fixed Unit Price.

Hợp đồng theo đơn giá là hình thức hợp đồng được sử dụng cho các gói thầu không phải là dịch vụ tư vấn, nghĩa là các gói thầu dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp và hỗn hợp. Tùy thuộc vào qui mô của gói thầu và thời gian thực hiện mà hình thức hợp đồng này được chia thành hai loại: Hợp đồng theo đơn giá cố định và hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Hợp đồng theo đơn giá cố định là hình thức hợp đồng theo đơn giá được áp dụng khi khối lượng công việc và số lượng sản phẩm chưa đủ cơ sở xác định chính xác, và thời gian thực hiện hợp đồng không dài (thường là khoảng 1 năm).

Theo đó, đơn giá cho một loại công việc hoặc cho một sản phẩm được giữ cố định trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Việc thanh toán căn cứ vào thực tế thực hiện được các bên liên quan xác nhận (bao gồm chủ đầu tư, nhà thuầ và tư vấn giám sát nếu có).

Giá trị thanh toán được tính bằng khối lượng, số lượng công việc thực tế được nghiệm thu nhân với đơn giá cố định nêu trong hợp đồng. Do vậy, giá trị thanh toán theo hợp đồng thường không trùng với giá hợp đồng đã kí.

Ưu điểm và hạn chế của hợp đồng theo đơn giá cố định

Ưu điểm

Hình thức hợp đồng theo đơn giá cố định có thuận lợi là hai bên không cần xác định rõ số lượng sản phẩm hoặc khối lượng công việc (và cũng không đủ cơ sở xác định) mà chỉ dựa vào kết quả thực hiện được nghiệm thu.

Hạn chế

Tuy nhiên, nhà thầu phải tính toán kĩ về đơn giá vì nó không được điều chỉnh trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. 

Thực hiện hợp đồng theo đơn giá cố định thường xảy ra hiện tượng nhà thầu luôn tìm cách thuyết phục chủ đầu tư chấp nhận cho những khối lượng được gọi là phát sinh, mà thực ra đối với nhiều trường hợp lại là không cần thiết, dẫn đến giá trị thanh toán tăng lên gây thiệt hại cho chủ đầu tư. (Theo Giáo trình Đấu thầu, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân)

Khai Hoan Chu