|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Hội đồng quản trị (Administrative council) của Sở giao dịch chứng khoán là gì?

17:15 | 28/08/2019
Chia sẻ
Hội đồng quản trị (tiếng Anh: Administrative council) là cơ quan quản lí cấp cao nhất, hội đồng quản trị có các thành viên đại diện là những người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến thị trường chứng khoán.
shutterstock192998444*750xx7000-3942-0-1456

Hình minh hoạ (Nguồn: bizjournals)

Hội đồng quản trị của Sở giao dịch chứng khoán

Khái niệm

Hội đồng quản trị trong tiếng Anh được gọi là administrative council.

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lí cấp cao nhất, Hội đồng quản trị có các thành viên đại diện là những người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến thị trường chứng khoán. 

Thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- Đại diện của công ty chứng khoán thành viên

Các đại diện của công ty chứng khoán thành viên được xem là thành viên quan trọng nhất của Hội đồng quản trị. Các công ty chứng khoán thành viên có nhiều kinh nghiệm và kiến thức trong việc điều hành thị trường chứng khoán.

Quyết định của Hội đồng quản trị có ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động kinh doanh của các thành viên. Vì vậy, các đại diện của các thành viên nên được bày tỏ các ý kiến của mình tại Hội đồng quản trị.

- Một số đại diện không phải là thành viên như tổ chức niêm yết; giới chuyên môn; nhà kinh doanh; chuyên gia luật và thành viên đại diện cho Chính phủ.

Bên cạnh thành viên Hội đồng quản trị là các công ty chứng khoán, cũng cần phải có những người bên ngoài để tạo tính khách quan, giảm sự hoài nghi đối với các quyết định của Hội đồng quản trị, khuyến khích quan hệ giữa Sở giao dịch chứng khoán và các bên có liên quan như công ty niêm yết, các tổ chức dịch vụ chuyên môn…vv. 

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị sẽ đưa ra những quyết sách phù hợp cho chính các thành viên bên trong và thành viên bên ngoài cũng như tính thực tiễn của thị trường. 

Đối với các trường hợp Sở giao dịch chứng khoán do Chính phủ thành lập phải có ít nhất một đại diện cho Chính phủ trong Hội đồng quản trị để thi hành các chính sách của Chính phủ đối với hoạt động của Sở giao dịch chứng khoán và duy trì các mối quan hệ hài hoà và liên kết giữa các cơ quan quản lí hoạt động của thị trường chứng khoán.

Thành viên Hội đồng quản trị trên thế giới

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của từng Sở giao dịch chứng khoán khác nhau.Tuy nhiên, các Sở giao dịch chứng khoán đã phát triển thường có thành viên Hội đồng quản trị nhiều hơn số thành viên của Sở giao dịch chứng khoán tại các thị trường mới nổi. 

Lí do là Hội đồng quản trị của các Sở giao dịch chứng khoán đã phát triển thường có nhiều thành viên là đại diện của các công ty chứng khoán thành viên (số lượng công ty chứng khoán rất lớn) và cũng có số lượng thành viên tương ứng với mức đó đại diện cho công chúng và các tổ chức khác đầu tư khác. 

Ví dụ như: 

- Hội đồng quản trị của Sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KSE) có 11 thành viên. Trong đó, có 01 Chủ tịch, 01 Phó chủ tịch, 04 Uỷ viên là giám đốc điều hành, 03 Uỷ viên đại diện cho công chúng, 02 uỷ viên được cử ra từ các công ty thành viên. 

Đặc điểm của KSE là hơn một nửa số  thành viên Hội đồng quản trị là các giám đốc điều hành Sở giao dịch chứng khoán

- Hội đồng quản trị của Sở giao dịch chứng khoán NewYork có 25 thành viên: trong đó có 01 chủ tịch, 12 thành viên đại diện cho công chúng và 12 thành viên đại diện cho các công ty chứng khoán thành viên Sở giao dịch chứng khoán và các công ty có liên quan. 

Đại diện cho công chúng là các công ty niêm yết, các học giả và các đại diện khác của công chúng. 

- Hội đồng quản trị của Sở giao dịch chứng khoán Tokyo (TSE) có 27 thành viên, trong  đó 6 thành viên đại diện cho công chúng, 6 thành viên là các Giám đốc điều hành, 1 Tổng giám đốc điều hành Sở giao dịch chứng khoán và 14 thành viên đại diện cho các công ty chứng khoán thành viên của TS.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Thị trường Chứng khoán, 2018, NXB Tài chính)  

Diệu Nhi

TS. Nguyễn Tú Anh: 'Áp lực lạm phát giảm là cơ hội tốt để nới room tín dụng'
Theo TS. Nguyễn Tú Anh, khi nền kinh tế đang có đà phát triển khá tốt thì cần tận dụng cơ hội để đưa tiền ra đặc biệt là trong bối cảnh lạm phát đang giảm dần.