|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Hồ sơ xác nhận quyền sở hữu (Title) là gì? Hiểu về hồ sơ xác nhận quyền sở hữu

15:32 | 11/05/2020
Chia sẻ
Hồ sơ xác nhận quyền sở hữu (tiếng Anh: Title) là một tài liệu cho biết quyền sở hữu hợp pháp đối với một tài sản, thể hiện quyền sở hữu một tài sản thực như xe hơi hoặc tài sản vô hình hoặc các loại tài sản như nhãn hiệu công ty.
Hồ sơ xác nhận quyền sở hữu (Title) là gì? - Ảnh 1.

Hồ sơ xác nhận quyền sở hữu (Title)

Khái niệm

Hồ sơ xác nhận quyền sở hữu trong tiếng Anh là Title.

Hồ sơ xác nhận quyền sở hữu là một tài liệu cho biết quyền sở hữu hợp pháp đối với một tài sản, thể hiện quyền sở hữu một tài sản thực như xe hơi hoặc tài sản vô hình hoặc các loại tài sản như nhãn hiệu công ty.

Hồ sơ xác nhận quyền sở hữu thể hiện quyền sở hữu tải sản của một cá nhân hoặc doanh nghiệp, đó là quyền sở hữu tài nguyên cho dù chúng hữu hình (về bản chất) hay vô hình. Các hồ sơ xác nhận quyền sở hữu có được bằng cách mua hoặc thừa kế, ví dụ như bất động sản.

Hiểu về hồ sơ xác nhận quyền sở hữu

Ba thành phần chủ yếu áp dụng cho hồ sơ xác nhận quyền sở hữu: sở hữu, sử dụng và quyền sử dụng. Mặc dù có nhiều loại hồ sơ xác nhận quyền sở hữu khác nhau, hai loại thường được sử dụng nhất: Hồ sơ xác nhận quyền sở hữu tài sản cá nhân và hồ sơ xác nhận quyền sở hữu bất động sản.

Hồ sơ xác nhận quyền sở hữu tài sản cá nhân

Các hồ sơ xác nhận quyền sở hữu đối với tài sản cá nhân cho phép các cá nhân có quyền sở hữu những thứ không thuộc danh mục bất động sản. Nó cũng bao gồm tất cả các quyền hoặc lợi ích đối với các động sản.

Tài sản cá nhân thường được chia thành hai loại chính. Danh mục đầu tiên liên quan đến tài sản cá nhân hữu hình, bao gồm các hàng hóa, trang sức và động vật. Danh mục thứ hai liên quan đến tài sản cá nhân, không nhất thiết phải là hữu hình, ví dụ như bản quyền, bằng sáng chế, trái phiếu và cổ phiếu.

Hồ sơ xác nhận quyền sở hữu bất động sản

Khác với tài sản cá nhân, các bất động sản được cung cấp một hồ sơ chuyển nhượng quyền sở hữu. Bất cứ khi nào một tài sản được bán, hồ sơ xác nhận quyền sở hữu bất động sản được chuyển cho người mua. Tất cả tài sản cá nhân được bán hoặc giao dịch phải không có tài sản thế chấp và các khoản nợ khác trước khi tài sản có thể được chuyển nhượng cho một bên khác.

Nói cách khác, các hồ sơ xác nhận quyền sở hữu phải thật rõ ràng, đó là khi không có chủ nợ đòi quyền sở hữu do mở rộng tín dụng đối với người đi vay. Một hồ sơ rõ ràng đồng nghĩa với việc chủ sở hữu có một yêu cầu không thể tranh cãi đối với tài sản. Nếu hồ sơ không rõ ràng, nó được coi là một hồ sơ xấu bởi vì có thể có các tài sản thế chấp chưa trả đối với tài sản, nợ thuế trở lại hoặc vi phạm mã xây dựng chưa được giải quyết.

Việc tìm kiếm các hồ sơ xác nhận quyền sở hữu được thực hiện bởi một công ty xác nhận quyền sở hữu là rất quan trọng, nó đảm bảo rằng không có các khoản thế chấp, nợ thuế hoặc các vấn đề với hồ sơ xác nhận quyền sở hữu ảnh hưởng đến việc bán tài sản.

(Tài liệu tham khảo: investopedia.com)

Tường Vy

Chuyên gia Hồ Quốc Tuấn chỉ ra ba bài học cho hệ thống ngân hàng Việt Nam sau vụ ngân hàng SVB sụp đổ
TS. Hồ Quốc Tuấn, Giảng viên cao cấp Đại học Bristol, chỉ ra rằng cần phải việc kiểm soát chặt chẽ các ngân hàng, duy trì lãi suất ở mức hợp lý và đề phòng hệ thống tài chính ngầm.