|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Hệ số nợ trên thu nhập (Debt to Income Ratio - DTI) là gì? Ý nghĩa của hệ số nợ trên thu nhập

16:43 | 29/11/2019
Chia sẻ
Hệ số nợ trên thu nhập (tiếng Anh: Debt to Income Ratio; viết tắt: DTI) là một thước đo tài chính cá nhân so sánh khoản thanh toán nợ hàng tháng của một cá nhân so với tổng thu nhập hàng tháng của người đó.
how-debt-to-income-ratio-affects-mortgages-info1

Hình minh họa (Nguồn: Atlantic Bay Mortgage Group)

Hệ số nợ trên thu nhập (Debt to Income Ratio - DTI)

Khái niệm

Hệ số nợ trên thu nhập trong tiếng Anh có một số cách gọi là Debt to Income Ratio hay Back-End Ratio; viết tắt là DTI.

Hệ số nợ trên thu nhập (DTI) là một thước đo tài chính cá nhân so sánh khoản thanh toán nợ hàng tháng của một cá nhân so với tổng thu nhập hàng tháng của người đó. DTI bao gồm các khoản thu trước thuế và các khoản khấu trừ khác nếu có. Hệ số nợ trên thu nhập là tỉ lệ phần trăm của tổng thu nhập hàng tháng để trả các khoản thanh toán nợ hàng tháng.

Công thức

Hệ số DTI là một trong những thước đo mà người cho vay (bao gồm cả người cho vay thế chấp) sử dụng để đo lường khả năng cá nhân thu xếp các khoản thanh toán hàng tháng và hoàn trả các khoản nợ.

Capture

1. Cộng tất cả các khoản thanh toán nợ hàng tháng bao gồm thẻ tín dụng, các khoản vay và thế chấp.

2. Chia tổng số tiền thanh toán nợ hàng tháng cho tổng thu nhập hàng tháng.

3. Kết quả là một số thập phân, do đó nhân kết quả với 100 để có hệ số phần trăm DTI.

Ý nghĩa của hệ số nợ trên thu nhập

DTI cho biết mối liên hệ giữa nợ và thu nhập. Nói cách khác, nếu hệ số DTI của một người là 15% thì điều đó có nghĩa là 15% tổng thu nhập hàng tháng của người đó sẽ được chi trả cho các khoản nợ mỗi tháng. Hệ số DTI cao báo hiệu rằng cá nhân này có quá nhiều các khoản nợ so với số thu nhập mà anh ta kiếm được mỗi tháng.

+ Thông thường, những người đi vay có DTI thấp nghĩa là người này có khả năng quản lí các khoản thanh toán nợ hàng tháng một cách hiệu quả. Do đó, các ngân hàng và nhà cung cấp tín dụng tài chính ưu tiên phát hành khoản vay cho người đi vay tiềm năng có hệ số DTI thấp.

+ Theo hướng dẫn chung, 43% là hệ số DTI cao nhất mà người đi vay được phép vay mà vẫn đủ điều kiện để thế chấp. Hệ số DTI lí tưởng nhất là thấp hơn 36% với không quá 28% đối với một khoản thế chấp hay thanh toán tiền thuê.

(Tài liệu tham khảo: investopedia.com)

Tường Vy