Kiến thức Kinh tế

Giá chỉ thị có thể thực hiện (Workable Indication) là gì? Đặc điểm

16:46 | 28/02/2020

Chia sẻ

Giá chỉ thị có thể thực hiện (tiếng Anh: Workable Indication) là một loại giá yết danh nghĩa trong thị trường trái phiếu đô thị, được sử dụng để xác định mức giá mà một nhà kinh doanh chứng khoán sẵn sàng mua hoặc bán một chứng khoán.
Giá chỉ thị có thể thực hiện (Workable Indication) là gì? Đặc điểm  - Ảnh 1.

Hình minh họa. Nguồn: Youtube.com

Giá chỉ thị có thể thực hiện

Khái niệm

Giá chỉ thị có thể thực hiện trong tiếng Anh là Workable Indication.

Giá chỉ thị có thể thực hiện là một loại giá yết danh nghĩa trong thị trường trái phiếu đô thị, được sử dụng để xác định mức giá mà một nhà kinh doanh chứng khoán sẵn sàng mua hoặc bán một chứng khoán cụ thể. 

Chỉ báo này khác với giá yết chắc chắn ở chỗ giá mua được cho phép sửa đổi trong một khoảng thời gian xác định, thường là trong vòng một giờ. 

Giá chỉ thị có thể thực hiện có thể được coi là một giá yết danh nghĩa ước tính giá mua ban đầu hoặc mức giá khởi điểm, để từ đó đi đến một thỏa thuận phù hợp hơn. 

Ngược lại, giá yết chắc chắn ràng buộc các nhà kinh doanh chứng khoán, buộc họ phải tuân theo mức giá mua được yết nếu bên còn lại chấp nhận. 

Các nhà kinh doanh trái phiếu đô thị cũng có thể đưa ra giá yết chắc chắn thu hồi (firm-with-recall) được cung cấp trong khoảng thời gian một tiếng và sau đó bị thu hồi lại.   

Đặc điểm Giá chỉ thị có thể thực hiện 

Giá chỉ thị có thể thực hiện thường được biểu thị dưới dạng vùng giá giúp người bán có thể linh hoạt điều chỉnh. Sử dụng một vùng giá cho phép cả hai bên giao dịch có thể dễ dàng đàm phán cho đến khi đạt được một con số cụ thể. 

Một vùng giá linh hoạt rất hữu ích cho các nhà kinh doanh chứng khoán hoặc các nhà môi giới chứng khoán đang trong giai đoạn ban đầu và cố gắng thực hiện giao dịch.  

Giá chỉ thị có thể thực hiện cũng cho phép người bán khả năng đánh giá tác động đến các nhà đầu tư của các mức giá khác nhau. 

Giá chỉ thị có thể thực hiện thường được diễn đạt khá mơ hồ, ví dụ "nằm trong khoảng…" hay "được cho là sẽ xấp xỉ…".   

Giá chỉ thị có thể thực hiện trong Giao dịch trái phiếu

Để nắm bắt đầy đủ cách giá chỉ thị có thể thực hiện được sử dụng trong giao dịch trái phiếu, cần hiểu được môi trường giao dịch hay sử dụng loại giá yết danh nghĩa này nhất – thị trường trái phiếu đô thị.

Giao dịch cho trái phiếu đô thị thường là một loại thị trường thứ cấp và thị trường liên công ty chứng khoán (interdealer market). 

 - Trong thị trường liên công ty chứng khoán, các ngân hàng, quĩ trái phiếu, công ty bảo hiểm và các nhà đầu tư tổ chức khác, nhà đầu tư cá nhân và doanh nghiệp nhỏ lẻ là thành phần giao dịch trái phiếu. 

 - Thị trường trái phiếu đô thị không năng động như thị trường chứng khoán. Những người tham gia thị trường này không phải chịu áp lực phải đưa ra quyết định đầu tư nhanh chóng. 

Vì vậy, họ có nhiều thời gian thương lượng, xem xét và phân tích để đi đến thỏa thuận tốt nhất có thể. 

Dù vậy, luôn có khả năng một người mua tiềm năng khác sẽ tham gia giao dịch làm tăng mức cạnh tranh dẫn đến người mua ban đầu có thể cần phải tăng đề nghị của họ và đưa ra quyết định nhanh hơn.   

(Theo Investopedia)

Lê Thảo