|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Dòng sản phẩm (Product Line) là gì? Kế hoạch marketing cho dòng sản phẩm

16:00 | 23/08/2019
Chia sẻ
Dòng sản phẩm (tiếng Anh: Product Line) là nhóm các sản phẩm có mối liên hệ mật thiết và nhau trên một hoặc nhiều khía cạnh. Do đó, cần thiết phải phát triển một kế hoạch marketing cho những dòng sản phẩm của doanh nghiệp.

mt_pr-02

Hình ảnh minh họa (Nguồn: Saga)

Dòng sản phẩm (Product Line)

Khái niệm

Dòng sản phẩm trong tiếng Anh là Product Line.

Dòng sản phẩm là nhóm các sản phẩm có mối liên hệ mật thiết và nhau trên một hoặc nhiều khía cạnh như thỏa mãn cùng bậc nhu cầu được sử dụng cùng nhau, được bán tới cùng nhóm khách, sử dụng cùng loại trung gian, hoặc được bán với cùng nhóm giá nhất định.

Kế hoạch marketing cho dòng sản phẩm

Xác định thông tin chính xác về các sản phẩm của doanh nghiệp

Phát triển một kế hoạch marketing cho những dòng sản phẩm hiện tại được coi là nhân tố quan trọng nhất của hoạt động kế hoạch hóa sản phẩm của doanh nghiệp. Để lập kế hoạch này, các nhà quản trị maketing cần những thông tin chính xác về các sản phẩm của doanh nghiệp, bao gồm: 

- Đánh giá của khách hàng về các sản phẩm của công ty, đặc biệt về những điểm mạnh, điểm yếu của sản phẩm so với đối thủ (tức là vị trí của sản phẩm từ các thông tin phân đoạn thị trường).

 - Các thông tin khách quan về hoạt động thực tế và dự kiến của các sản phẩm theo các chỉ tiêu: Doanh số bán, lợi nhuận và tỉ phần thị trường.

Các quyết định dòng sản phẩm

Doanh nghiệp có thể quyết định mở rộng dòng sản phẩm lên phía trên, nghĩa là đưa ra thị trường chủng loại sản phẩm mới có chất lượng cao hơn, giá cao hơn nhằm khai thác nhóm khách hàng có sức mua cao. 

Ngược lại, họ có thể mở rộng dòng sản phẩm xuống phía dưới, nghĩa là đưa ra thị trường chủng loại sản phẩm mới có chất lượng thấp hơn, giá thấp hơn nhằm khai thác nhóm khách hàng có sức mua thấp hơn. 

Tất nhiên doanh nghiệp cũng có thể mở rộng dòng sản phẩm về cả hai hướng.

Khi doanh nghiệp phát triển những chủng loại sản phẩm cao cấp hơn ra thị trường, họ phải đối mặt với khó khăn liên quan tới niềm tin của khách vào chất lượng sản phẩm. 

Ngược lại khi phát triển những dòng sản phẩm có cấp chất lượng thấp hơn, giá rẻ hơn nhằm vào khách hàng có sức mua thấp, doanh nghiệp phải đối mặt với khả năng hình ảnh sản phẩm chất lượng cao đã có của họ có thể bị ảnh hưởng.

Một số doanh nghiệp theo đuổi chiến lược dòng sản phẩm đầy đủ nghĩa là có đầy đủ các chủng loại đáp ứng nhu cầu của tất cả các nhóm khách hàng khác nhau trên thị trường. Các doanh nghiệp này thường có qui mô lớn, có nguồn lực dồi dào.

Nhưng trên thực tế, phần đông các doanh nghiệp tập trung vào một số chủng loại nhất định trong dòng sản phẩm để đạt hiệu quả kinh tế theo qui mô.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Quản trị Marketing, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân)

Thanh Hoa