|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Định hướng không gian của cơ sở ngành là gì?

14:32 | 17/06/2020
Chia sẻ
Định hướng không gian của cơ sở ngành là nhiệm vụ quan trọng của phát triển doanh nghiệp.
Định hướng không gian của cơ sở ngành là gì? - Ảnh 1.

Hình minh họa (Nguồn: Cleanpng)

Định hướng không gian của cơ sở ngành

Khái niệm

Định hướng không gian của cơ sở ngành hay định hướng không gian của ngành là quá trình lựa chọn vùng và địa điểm bố trí doanh nghiệp nhằm đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp phù hợp với qui hoạch phát triển vùng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Ý nghĩa

Quá trình phát triển của các cơ sở của ngành luôn gắn liền với việc xây dựng các doanh nghiệp mới xây dựng các chi nhánh, phân xưởng, cửa hàng đại lí mới. 

Doanh nghiệp chuyển từ vị trí cũ sang vị trí mới hoặc mở rộng qui mô doanh nghiệp ở điểm này nhưng lại thu hẹp ở địa điểm khác với mục đích dễ dàng thâm nhập thị trường, phục vụ xã hội có hiệu quả nhất.

Đối với các doanh nghiệp: Nếu lựa chọn địa điểm bố trí doanh nghiệp hợp lí sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động tốt góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Với mọi loại hình sở hữu doanh nghiệp khác nhau thì mục đích xác định vị trí doanh nghiệp cũng khác nhau.

Đối với doanh nghiệp hoạt động mục đích là tối đa hóa lợi nhuận, thì địa điểm bố trí doanh nghiệp phải đảm bảo nâng cao khả năng cạnh tranh và chiếm lĩnh thị trường của doanh nghiệp. Do đó, các mục tiêu định vị phải thể hiện được khả năng:

- Tăng doanh số bán hàng của doanh nghiệp;

- Mở rộng thị trường (thị trường cung ứng đầu vào và thị trường tiêu thụ sản phẩm đầu ra);

- Huy động được các nguồn lực tại chỗ cho hoạt động của doanh nghiệp;

- Hình thành cơ cấu sản xuất hợp lí, hiệu quả;

- Tận dụng được môi trường kinh doanh thuận lợi.

Đối với các tổ chức và doanh nghiệp hoạt động không vì mục đích lợi nhuận cao nhất thì mục tiêu quan trọng nhất của định vị doanh nghiệp loại này là đảm bảo sự cân đối giữa chi phí lao động xã hội cần thiết và mức thỏa dụng nhu cầu khách hàng về các dịch vụ cung cấp công cộng nhằm đảm bảo phục vụ tốt nhất cho sản xuất và đời sống dân cư trong xã hội.

Như vậy, việc xác định đúng vị trí doanh nghiệp là hết sức cần thiết, có ý nghĩa cho phát triển lâu dài đối với doanh nghiệp và vùng lãnh thổ. 

Tuy nhiên xác định vị trí doanh nghiệp là một công việc phức tạp nếu bố trí sai lầm sẽ khó sửa chữa hoặc chi phí khắc phục rất tốn kém. Bởi vậy việc lựa chọn địa điểm là nhiệm vụ quan trọng của phát triển doanh nghiệp. 

Trong quá trình lựa chọn vị trí doanh nghiệp cần phân tích đầy đủ các yếu tố ảnh hưởng đến công tác qui hoạch ngành, qui hoạch vùng, yếu tố vận chuyển đầu vào đầu ra...

(Tài liệu tham khảo: Kinh tế và chính sách phát triển vùng, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tuyết Nhi