Điều kiện Giao hàng tại cầu cảng (Delivered Ex Quay - DEQ) là gì?

14:41 | 16/09/2019

Chia sẻ

Giao hàng tại cầu cảng (tiếng Anh: Delivered Ex Quay, viết tắt: DEQ) là điều kiện người bán giao hàng khi hàng đã được đắt dưới sự định đoạt của người mua, trên cầu cảng, tại cảng đích qui định nhưng chưa làm thủ tục thông quan NK.
20180930173649891

Hình minh họa (Nguồn: ADictionary)

Giao hàng tại cầu cảng (Delivered Ex Quay - DEQ)

Giao hàng tại cầu cảng - danh từ, trong tiếng Anh được gọi là Delivered Ex Quay, viết tắt là DEQ.

Giao hàng tại cầu cảng là một điều kiện vận chuyển của Incoterms, theo đó người bán giao hàng khi hàng đã được đắt dưới sự định đoạt của người mua, trên cầu cảng, tại cảng đích qui định nhưng chưa làm thủ tục thông quan NK.

Người bán phải chịu mọi chi phí và rủi ro trong việc đưa hàng tới cảng đích qui định và dỡ hàng đặt trên cầu cảng. (Theo Giáo trình Thanh toán quốc tế, NXB Thống kê

Điều kiện DEQ yêu cầu người mua phải làm thủ tục thông qua NK và trả mọi chi phí liên quan đến giấy phép, thuế và các thủ tục NK. 

Điều kiện DEQ chỉ sử dụng khi hàng được vận chuyển bằng đường biển hoặc đường thủy nội địa hoặc bằng vận tải đa phương thức mà việc giao hàng được thực hiện bằng cách dỡ hàng từ một tàu biển để đặt lên cầu cảng tại cảng đích qui định.

Nghĩa vụ của các bên

NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BÁN

NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI MUA

A1. Cung cấp hàng phù hợp với hợp đồng:

Phải cung cấp hàng và hóa đơn thương mại, các bằng chứng phù hợp khác theo yêu cầu của hợp đồng mua bán.

B1. Trả tiền hàng:

Phải trả tiền hàng theo qui định của hợp đồng mua bán.

A2. Giấy phép và các thủ tục:

Với rủi ro và chi phí thuộc về mình, phải lấy giấy phép XK và hoàn thành các thủ tục thông quan XK.

B2. Giấy phép và các thủ tục:

Với rủi ro và chi phí thuộc về mình, phải lấy giấy phép NK, hoàn thành các thủ tục thông quan NK.

A3. Hợp đồng vận tải và hợp đồng bảo hiểm:

a) Hợp đồng vận tải: Với mọi chi phí thuộc về mình, kí hợp đồng vận tải để chở hàng đến cầu cảng qui định, tại cảng đích qui định.

Nếu cầu cảng cụ thể chưa được thỏa thuận hoặc được không thể xác định được từ thực tế, thì người bán có thể chọn cầu cảng phù hợp với mình tại cảng đích qui định.

b) Hợp đồng bảo hiểm: Không có nghĩa vụ.

B3. Hợp đồng vận tải và hợp đồng bảo hiểm:

a) Hợp đồng vận tải: Không có nghĩa vụ.

b) Hợp đồng bảo hiểm: Không có nghĩa vụ.

A4. Giao hàng:

Phải đặt hàng dưới sự định đoạt của người mua tại cầu cảng theo điều A3a, vào ngày hoặc trong thời hạn qui định.

B4. Nhận hàng:

Phải nhận hàng khi hàng đã được chuyển giao theo đúng điều A4.

A5. Chuyển giao rủi ro:

Trừ những qui định tại điều B5, phải chịu mọi rủi ro về mất mát và hư hỏng hàng, cho đến thời điểm hàng đã được giao theo đúng điều A4.

B5. Chuyển giao rủi ro:

Chịu mọi rủi ro về mất mát và hư hỏng hàng từ thời điểm hàng được giao theo điều A4.

Chịu mọi chi phí phát sinh về mất mát và hư hỏng hàng nếu không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tại điều B2.

Chịu mọi chi phí phát sinh về mất mát về hư hỏng hàng từ ngày thỏa thuận hoặc ngày hết hạn giao hàng, do không thông báo, nhưng với điều kiện hàng thuộc hợp đồng đã được tách riêng biệt.

(Theo Giáo trình Thanh toán quốc tế, NXB Thống kê)

Khai Hoan Chu