|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Chính sách ổn định cổ tức (Stable Dividend Policy) là gì? Ưu điểm và hạn chế

13:55 | 27/08/2019
Chia sẻ
Chính sách ổn định cổ tức (tiếng Anh: Stable Dividend Policy) là chính sách mà trong đó công ty cổ phần xác định một mức cổ tức cố định hàng năm và sẽ duy trì mức cổ tức đó một cách ổn định.
Open-Innovation

Hình minh họa. Nguồn: blog.ideapoke

Chính sách ổn định cổ tức (Stable Dividend Policy)

Định nghĩa

Chính sách ổn định cổ tức trong tiếng Anh là Stable Dividend PolicyChính sách ổn định cổ tức là chính sách mà trong đó công ty cổ phần xác định một mức cổ tức cố định hàng năm và sẽ duy trì mức cổ tức đó một cách ổn định.

Công ty sẽ tăng mức trả cổ tức hàng năm chỉ khi nào công ty chắc chắn đạt được lợi nhuận cao trong tương lai để cho phép gia tăng cổ tức và duy trì được mức cổ tức cao đó.

Các thuật ngữ liên quan

Cổ tức (Dividend) là một phần lợi nhuận sau thuế của công ty dành trả cho các cổ đông hiện hành.

Chính sách cổ tức (Dividend Policy) thể hiện quyết định giữa việc trả lợi nhuận cho cổ đông so với việc giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư.

Nội dung của chính sách ổn định cổ tức

Theo chính sách ổn định cổ tức thì cổ tức được duy trì ở mức độ nhất định và chỉ tăng cổ tức lên mức cao hơn khi công ty có thế đạt được sự gia tăng lợi nhuận một cách vững chắc, đủ khả năng cho phép tăng được cổ tức.

Khi đã tăng cổ tức thì công ty cố gắng duy trì cổ tức ở mức độ đã định cho đến khi công ty không thể hi vọng ngăn chặn được sự giảm sút lợi nhuận kéo dài trong tương lai.

Ưu điểm

- Chính sách ổn định cổ tức đưa ra thông tin hay tín hiệu về sự ổn định trong kinh doanh.

- Thực hiện chính sách ổn định cổ tức này sẽ tạo ra thu nhập thực tế cho cổ đông.

- Thực hiện chính sách ổn định cổ tức là một yếu tố quan trọng để ổn định thành phần cổ đông của công ty tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lí công ty.

- Chính sách ổn định cổ tức còn là yếu tố quan trọng giúp cho công ty có thể được dễ dàng niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán. Ở nhiều quốc gia, cổ phiếu muốn được niêm yết thì công ty phải trả cổ tức thường xuyên và ổn định.

Hạn chế

- Việc thực hiện chính sách ổn định cổ tức cũng có ảnh hưởng nhất định đến nguồn vốn bên trong của công ty.

- Nếu thực hiện cơ hội đầu tư thì phải phát hành cổ phiếu để huy động vốn, khi đó công ty phải bỏ ra các khoản chi phí phát hành, dẫn đến làm cho chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu tăng lên, đồng thời cổ đông phải chia sẻ quyền kiểm soát công ty cho cổ đông mới.

Ví dụ

Lợi nhuận sau thuế (dự kiến) của công ty X = 400 triệu đồng

Cơ cấu vốn nợ trên vốn chủ sở hữu (D/E) tối ưu là 2/3

Nhu cầu vốn đầu tư (dự kiến) = 500 triệu đồng

Mức trả cổ tức năm trước 2.000 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần thường đang lưu hành trên thị trường 100.000 cổ phần

Tỉ lệ tăng trưởng cổ tức dự kiến 5% mỗi năm

Vậy nếu công ty thực hiện theo chính sách ổn định cổ tức thì cần phải vay vốn và phát hành cổ phần thường mới là bao nhiêu để đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư dự kiến.

Lời giải

Cổ tức mỗi cổ phần: 2.000 x (1 + 5%) = 2.100 đồng/cổ phần

Lợi nhuận dành để trả cổ tức là: 2.100 x 100.000 = 210 (triệu đồng)

Lợi nhuận để lại tái đầu tư là: 400 - 210 = 190 (triệu đồng)

Vốn cần thiết để đáp ứng nhu cầu đầu tư dự kiến đáp ứng cơ cấu tối ưu là 

(Trong 500 triệu đồng, 2 phần là vốn nợ, 3 phần là vốn chủ sở hữu)

-> 200 triệu đồng vốn vay, 300 triệu đồng vốn chủ sở hữu

Như vậy, để đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư dự kiến, công ty X cần:

Vay nợ: 200 triệu đồng

Phát hành cổ phần thường mới: 300 - 190 = 110 (triệu đồng)

Liên hệ thực tiễn

Ngày nay, khi nền kinh tế phát triển nhanh, do ảnh hưởng của lạm phát xảy ra liên tục kết hợp với việc tái đầu tư lợi nhuận đã thúc đẩy sự tăng trưởng lợi nhuận, vì vậy có rất nhiều công ty đang theo đuổi chính sách ổn định cổ tức đã chuyển sang chính sách ổn định cổ tức có điều chỉnh, còn gọi là chính sách cổ tức có tỉ lệ tăng trưởng ổn định.

Như vậy, sự ổn định cổ tức ở đây không phải là cố định.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, NXB Tài chính)

Minh Lan

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 26/5: VN-Index có thể sẽ kiểm định lại ngưỡng 1.275 điểm

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 26/5: VN-Index có thể sẽ kiểm định lại ngưỡng 1.275 điểm
Theo nhận định của công ty chứng khoán, thị trường có thể sẽ tiếp tục đà hồi phục và VN-Index có thể sẽ kiểm định lại ngưỡng 1.275 điểm.