|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Chiến lược dàn trải (Strategy Spread) trong quyền chọn cơ bản là gì? Phân loại

14:43 | 25/09/2019
Chia sẻ
Chiến lược dàn trải (tiếng Anh: Strategy Spread) là chiến lược thiết lập vị thế của ít nhất hai quyền chọn cùng kiểu (cùng quyền chọn mua hoặc cùng quyền chọn bán). Theo đó, có các loại chiến lược dàn trải được ứng dụng cụ thể.

Cinque%20modi%20in%20cui%20l%E2%80%99Intelligenza%20Artificiale%20sta%20trasformando%20il%20Finance

Hình minh họa (Nguồn: Magazine)

Chiến lược dàn trải (Strategy Spread)

Khái niệm

Chiến lược dàn trải trong tiếng Anh gọi là Strategy Spread.

Chiến lược dàn trải là chiến lược thiết lập vị thế của ít nhất hai quyền chọn cùng kiểu (cùng quyền chọn mua hoặc cùng quyền chọn bán).

Phân loại

Chiến lược dàn trải giá lên (bull spreads) là một chiến lược rất thông dụng, bao gồm việc mua một quyền chọn mua một cổ phiếu với mức giá thực hiện nhất định và bán một quyền chọn mua chính cô phiếu đó với mức giá thực hiện cao hơn. Cả hai quyền chọn có cùng thời gian đáo hạn. 

Chiến lược này phù hợp với nhà đầu tư kì vọng nhận được lợi nhuận ổn định khi giá cổ phiếu tăng và giới hạn mức tổn thất ở một mức nhất định khi giá cổ phiếu giảm.  

Nhà đầu tư cũng có thể xây dựng chiến lược dàn trải giá lên sử dụng quyền chọn bán. Khi đó, nhà đầu tư mua một quyền chọn bán với giá thực hiện thấp và bán một quyền chọn bán có giá thực hiện cao hơn.

Chiến lược dàn trải giá xuống (bear spreads) được nhà đầu tư sử dụng khi kì vọng giá cổ phiếu sẽ giảm xuống trên thị trường và mong muốn nhận được thu nhập ổn định tại mức giá thấp nhưng vẫn hạn chế được tổn thất khi giá tăng cao.

Chiến lược dàn trải hình cánh bướm (butterfly spreads) được nhà đầu tư sử dụng khi kì vọng giá cổ phiếu sẽ dao động hẹp quanh một mức giá nhất định. Trường hợp này, nhà đầu tư sẽ tối đa hóa được lợi nhuận quanh mức giá dự kiến nhưng vẫn hạn chế được tổn thất khi giá thay đổi nhiều so với mức giá kì vọng đó.

Chiến lược dàn trải kì hạn (calendar spreads) cũng được nhà đầu tư sử dụng khi kì vọng giá cổ phiếu sẽ dao động hẹp quanh một mức giá nhất định. Tuy nhiên, trong trường hợp này, các quyền chọn sử dụng có cùng mức giá thực hiện nhưng có thời gian đáo hạn khác nhau.

(Tài liệu tham khảo, Giáo trình Chứng khoán phái sinh & Thị trường chứng khoán phái sinh, NXB Lao Động)

Thanh Hoa