|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Cây công nghiệp (Industrial crop) là gì? Ý nghĩa kinh tế

15:16 | 25/06/2020
Chia sẻ
Cây công nghiệp (Industrial crop) là loại cây có vị trí quan trọng trong việc cung cấp nguyên liệu có giá trị cho công nghiệp nhẹ và thủ công nghiệp.
Cây công nghiệp (Industrial crop) là gì? Ý nghĩa kinh tế  - Ảnh 1.

Hình minh họa (Nguồn: Pinterest)

Cây công nghiệp

Khái niệm

Cây công nghiệp trong tiếng Anh gọi là: Industrial crop.

Cây công nghiệp là loại cây trồng cung cấp nguyên liệu thô (chất liệu cốt yếu được sử dụng để sản xuất ra một thứ gì đó) để sử dụng trong công nghiệp. (Theo Dictionary Cambridge)

Ý nghĩa kinh tế 

Cây công nghiệp có vị trí quan trọng trong việc cung cấp nguyên liệu có giá trị cho công nghiệp nhẹ và thủ công nghiệp như: đay, bông, gai, tơ tằm cho công nghiệp dệt; mía, lạc, vừng, đậu tương cho công nghiệp chế biến thực phẩm; 

Cây thuốc cho công nghiệp dược liệu… nhằm phục vụ tiêu dùng của nhân dân trước hết là đáp ứng nhu cầu về ăn, mặc và mặt khác là đáp ứng yêu cầu to lớn về xuất khẩu để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá đất nước.

Việc phát triển sản xuất cây công nghiệp cho phép sử dụng hợp và có hiệu quả tư liệu sản xuất, đất đai, khí hậu, lao động… góp phần tăng thu nhập và cải thiện cho người lao động.

Phát triển sản xuất cây công nghiệp còn góp phần thực hiện phân công lao động xã hội trong nông nghiệp và chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp ngày càng hợp hơn.

Đặc điểm kinh tế - kĩ thuật

Việc phát triển sản xuất cây công nghiệp cần phải chú ý đến những đặc điểm kinh tế - kĩ thuật của nó, đó là:

- Cây công nghiệp đòi hỏi qui trình kĩ thuật cao từ khâu sản xuất bảo quản và chế biến để đáp ứng yêu cầu của công nghiệp về mặt chất lượng.

- Cây công nghiệp đòi hỏi về điều kiện tự nhiên khắt khe hơn, vì vậy phải có sự bố trí sản xuất phù hợp với điều kiện tự nhiên.

- Cây công nghiệp đòi hỏi trình độ thâm canh cao, đầu tư lao động sống và lao động vật hoá hợp và có chất lượng.

- Cây công nghiệp nhất là cây công nghiệp dài ngày đòi hỏi nhiều vốn đầu tư trong thời kì xây dựng cơ bản và do vậy cây công nghiệp dài ngày thường có chu kì kinh doanh dài, do đó thời gian thu hồi vốn cũng dài. Cần phải có qui trình kĩ thuật thích hợp cho cả chu kì sản xuất.

(Tài liệu tham khảo: Kinh tế nông nghiệp, PGS. TS. Vũ Đình Thắng, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, 2018)

Tuyết Nhi

Động lực cho 6 tháng cuối năm: Phải thoát khỏi 'kinh tế nhị nguyên', ưu tiên phát triển doanh nghiệp Việt
Nền kinh tế nửa đầu năm 2024 phục hồi không bằng phẳng, các doanh nghiệp lớn, FDI có xu hướng tốt lên nhưng doanh nghiệp nội lại gặp nhiều khó khăn khó khăn. Vì vậy, TS. Trần Đình Thiên cho rằng, về lâu dài ohải thoát khỏi cấu trúc kinh tế nhị nguyên, ưu tiên phát triển lực lượng doanh nghiệp Việt đúng hướng thị trường.