|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Vòng chu chuyển của thu nhập (Circular flow of income) là gì?

09:59 | 13/11/2019
Chia sẻ
Vòng chu chuyển của thu nhập (tiếng Anh: Circular flow of income) cho thấy cách tiền chu chuyển trong xã hội.
Circular flow of income

Hình minh họa

Vòng chu chuyển của thu nhập (Circular flow of income)

Định nghĩa

Vòng chu chuyển của thu nhập trong tiếng Anh là Circular flow of income hay Circular flow model.

Vòng chu chuyển của thu nhập còn gọi là mô hình dòng chảy tuần hoàn.

Vòng chu chuyển của thu nhập là khái niệm dùng để chỉ các khoản thu và chi giữa các doanh nghiệp để đổi lấy hàng hóa và dịch vụ do khu vực doanh nghiệp sản xuất ra, còn khu vực doanh nghiệp trả tiền cho khu vực hộ gia đình để đổi lấy dịch vụ nhân tố do khu vực hộ gia đình cung cấp.

Nếu coi giá trị bằng tiền của thu nhập mà khu vực hộ gia đình nhận được bằng giá trị sản lượng hàng hóa mà các doanh nghiệp sản xuất ra và bằng giá trị các khoản chi tiêu của khu vực hộ gia đình để mua sản lượng hàng hóa và dịch vụ đó, chúng sẽ có một cơ sở để hạch toán thu nhập quốc dân.

Bản chất và đặc trưng của vòng chu chuyển thu nhập

- Mô hình dòng chảy tuần hoàn cho thấy cách tiền chu chuyển trong xã hội. Tiền chảy từ người sản xuất đến người lao động như tiền lương và chảy lại cho người sản xuất như một khoản thanh toán cho sản phẩm. Nói tóm lại, một nền kinh tế là một dòng tiền vô tận.

- Tuy nhiên đây chỉ là hình thức cơ bản của vòng chu chuyển, dòng tiền thực tế phức tạp hơn thế. Các nhà kinh tế đã thêm vào nhiều yếu tố để mô tả tốt hơn các nền kinh tế hiện đại phức tạp. Những yếu tố này là các thành phần của tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hoặc thu nhập quốc dân. Vì do đó, mô hình dòng chảy tuần hoàn cũng được gọi là vòng chu chuyển thu nhập.

Dòng tiền vào

- Vòng chu chuyển của thu nhập bắt đầu với khu vực hộ gia đình tham gia vào chi tiêu tiêu dùng (C) và khu vực kinh doanh sản xuất hàng hóa. Hai khu vực khác cũng nằm trong vòng chu chuyển của thu nhập là khu vực chính phủ và khu vực ngoại thương.

- Chính phủ bơm tiền vào vòng chu chuyển thông qua chi tiêu của chính phủ (G). Tiền cũng chảy vào vòng tròn thông qua xuất khẩu (X), mang lại tiền mặt từ người mua nước ngoài. Ngoài ra, các doanh nghiệp đầu tư (I) tiền để mua cổ phiếu đóng góp vào dòng tiền của nền kinh tế.

Dòng tiền ra

- Giống như tiền được bơm vào nền kinh tế, tiền được rút ra hoặc rò rỉ thông qua nhiều phương tiện khác nhau.

- Thuế (T) do chính phủ áp đặt làm giảm dòng thu nhập. Tiền trả cho các công ty nước ngoài để nhập khẩu (M) cũng tạo thành một sự rò rỉ. Khoản tiết kiệm (S) của các doanh nghiệp mà nếu không đưa vào sử dụng gây ra sự giảm sút trong dòng chảy thu nhập của nền kinh tế.

(Tài liệu tham khảo: Từ điển Kinh tế học, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân; Circular Flow Model, Investopedia)

Minh Lan

Chuyên gia: Đua nhau mua lại TPDN trước hạn, ngân hàng muốn tái cơ cấu vốn với lãi suất thấp
Theo chuyên gia Cấn Văn Lực, việc các ngân hàng đẩy mạnh mua lại TPDN trước hạn là để sau đó quay vòng phát hành mới với mức lãi suất thấp hơn, ít phụ thuộc vào nguyên nhân giảm tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn.