|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

VKFTA: Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ đối với mặt hàng giày dép

23:25 | 26/10/2020
Chia sẻ
VKFTA áp dụng qui trình cấp chứng nhận xuất xứ thông qua một cơ quan có thẩm quyền do nhà nước quy định/ủy quyền.

Thủ tục trình tự

Theo Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA) vẫn áp dụng qui trình cấp chứng nhận xuất xứ thông qua một cơ quan có thẩm quyền do nhà nước qui định/ủy quyền như trong các FTA kí trước đây mà Việt Nam đang thực hiện.

Các nội dung, qui trình cấp giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) và các vấn đề liên quan được qui định cụ thể trong Thông tư 40/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương qui định thực hiện Qui tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc.

Xác minh hồi tố C/O

Qui tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc được cho là khá linh hoạt, với qui trình thủ tục tương đối đơn giản, có thể giúp doanh nghiệp tận dụng tốt hơn những ưu đãi thuế quan theo Hiệp định.

Tuy nhiên, đáng lưu ý là doanh nghiệp có thể bị truy thu thuế rất cao nếu phía bị Hàn Quốc kiểm tra hồi tố xác minh lại và từ chối C/O.

Cơ quan Hải quan Hàn Quốc thường xuyên hồi tố lại hồ sơ và yêu cầu xác minh C/O Việt Nam cấp cho doanh nghiệp. Nếu cơ quan cấp C/O không giải trình được sẽ phải yêu cầu doanh nghiệp giải trình lại.

Nếu doanh nghiệp không giải trình được, trong vòng 6 tháng tiếp theo, phía Hàn Quốc sẽ sửa đổi quyết định cho hưởng ưu đãi thuế quan, thay thế bằng thuế MFN.

Vì vậy, không phải hàng hóa đã xuất khẩu sang Hàn Quốc đã xong mà trong khoảng thời gian ba năm sau đó (thời gian mà cơ quan Hải quan Hàn Quốc có thể kiểm tra hồi tố C/O), doanh nghiệp vẫn cần phải lưu trữ đầy đủ hồ sơ..

Hàng hóa từ Khu công nghiệp Khai Thành

Hiệp định có qui định riêng về xuất xứ và cơ chế tự vệ dành cho các loại hàng hóa được sản xuất hoặc gia công chế biến tại Khu công nghiệp Khai Thành thuộc Bán đảo Triều Tiên, được qui định trong Phụ lục (3-B) về 100 hàng hóa đặc biệt (Danh mục các hàng hóa này có thể được sửa đổi nếu được cả hai Bên đồng ý).

Miễn Giấy chứng nhận xuất xứ

Hiệp định cho phép miễn nộp giấy Chứng nhận Xuất xứ đối với các hàng hóa nhập khẩu có trị giá hải quan không quá 600 USD (trị giá FOB), hoặc một mức cao hơn nếu Nước nhập khẩu cho phép.

Các FTA Việt Nam đã kí trước đây thường chỉ cho phép các hàng hóa có trị giá không quá 200 USD được miễn nộp giấy Chứng nhận xuất xứ.

CEO Hoà Phát: Tiêu thụ thép quý IV có thể chỉ tăng nhẹ
Ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Hoà Phát cho biết giai đoạn quý IV, tiêu thụ thép sẽ tốt lên nhưng không nhiều do nền kinh tế vẫn tương đối xấu. Để có sự thay đổi đột biến, ngành phải chờ khi nào nền kinh tế phục hồi mạnh, bất động sản và chế biến chế tạo đi lên.