|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

chứng nhận xuất xứ đối với mặt hàng giày dép

AHKFTA: Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ đối với mặt hàng giày dép

AHKFTA: Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ đối với mặt hàng giày dép

AHKFTA vẫn áp dụng qui trình cấp chứng nhận xuất xứ thông qua một cơ quan/tổ chức có thẩm quyền do Nhà nước qui định/ủy quyền.
Hàng hóa -06:06 | 06/11/2020
ACFTA: Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ đối với mặt hàng giày dép

ACFTA: Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ đối với mặt hàng giày dép

ACFTA vẫn áp dụng qui trình cấp chứng nhận xuất xứ truyền thống, theo đó chứng nhận xuất xứ phải được cấp bởi một cơ quan có thẩm quyền do Nhà nước qui định/ủy quyền.
Hàng hóa -15:00 | 04/11/2020
AKFTA: Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ đối với mặt hàng giày dép

AKFTA: Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ đối với mặt hàng giày dép

AKFTA áp dụng qui trình cấp chứng nhận xuất xứ truyền thống, thực hiện bởi một cơ quan, tổ chức có thẩm quyền do nhà nước qui định/ủy quyền, theo Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI.
Hàng hóa -12:39 | 03/11/2020
AJCEP: Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ đối với mặt hàng giày dép

AJCEP: Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ đối với mặt hàng giày dép

VJCEP áp dụng thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ truyền thống, thực hiện bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Nhà nước hoặc được Nhà nước ủy quyền của nước xuất khẩu.
Hàng hóa -17:22 | 02/11/2020
VJEPA: Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ đối với mặt hàng giày dép

VJEPA: Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ đối với mặt hàng giày dép

Hiệp định VJEPA áp dụng thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ truyền thống, thực hiện bởi cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu.
Hàng hóa -11:45 | 01/11/2020
ATIGA: Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ đối với mặt hàng giày dép

ATIGA: Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ đối với mặt hàng giày dép

Các nước ASEAN đang hướng tới việc áp dụng cơ chế tự chứng nhận xuất xứ, cho phép nhà xuất khẩu được tự chứng nhận xuất xứ mà không cần phải thông qua một cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu.
Hàng hóa -14:04 | 31/10/2020
AANZFTA: Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ mặt hàng giày dép và qui định nhập khẩu vào Australia

AANZFTA: Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ mặt hàng giày dép và qui định nhập khẩu vào Australia

AANZFTA được coi là một trong những Hiệp định tiến bộ nhất trong những FTA ASEAN từng kí kết, được thể hiện qua một số thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ.
Hàng hóa -15:49 | 29/10/2020
AIFTA: Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ đối với mặt hàng giày dép

AIFTA: Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ đối với mặt hàng giày dép

AIFTA áp dụng qui trình cấp chứng nhận xuất xứ truyền thống, nghĩa là cấp C/O thông qua một cơ quan có thẩm quyền do Nhà nước qui định.
Hàng hóa -18:04 | 28/10/2020
VCFTA: Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ đối với mặt hàng giày dép

VCFTA: Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ đối với mặt hàng giày dép

VCFTA) áp dụng thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ truyền thống, giấy chứng nhận xuất xứ ưu đãi được cấp bởi tổ chức có thẩm quyền của Nhà nước hoặc được Nhà nước ủy quyền.
Hàng hóa -22:11 | 27/10/2020
VKFTA: Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ đối với mặt hàng giày dép

VKFTA: Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ đối với mặt hàng giày dép

VKFTA áp dụng qui trình cấp chứng nhận xuất xứ thông qua một cơ quan có thẩm quyền do nhà nước quy định/ủy quyền.
Hàng hóa -23:25 | 26/10/2020
EAEU: Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ đối với mặt hàng giày dép

EAEU: Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ đối với mặt hàng giày dép

FTA Việt Nam – EAEU áp dụng qui trình cấp chứng nhận xuất xứ truyền thống, tức là cấp C/O thông qua một cơ quan có thẩm quyền do Nhà nước quy định.
Hàng hóa -09:35 | 24/10/2020

chứng nhận xuất xứ đối với mặt hàng giày dép

CEO Hoà Phát: Tiêu thụ thép quý IV có thể chỉ tăng nhẹ
Ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Hoà Phát cho biết giai đoạn quý IV, tiêu thụ thép sẽ tốt lên nhưng không nhiều do nền kinh tế vẫn tương đối xấu. Để có sự thay đổi đột biến, ngành phải chờ khi nào nền kinh tế phục hồi mạnh, bất động sản và chế biến chế tạo đi lên.