|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Trợ giúp ra quyết định (MDSS) là gì? Lưu ý khi phát triển MDSS

19:29 | 09/08/2019
Chia sẻ
MDSS (tiếng Anh: Marketing Decision Support System) là một loại hình mới của hệ thống thông tin marketing. Để xây dựng và quản lý có hiệu quả MDSS, có các vấn đề doanh nghiệp cần phải lưu ý.

1243792pngu-e1500700291965

(Hình ảnh: Nguồn VOER ).

Trợ giúp ra quyết định (MDSS)

MDSS được viết tắt của từ Tiếng Anh là Marketing Decision Support System.

MDSS là một tập hợp có hệ thống những dữ liệu, công cụ và các kĩ thuật, được hỗ trợ bởi hệ thống máy tính và các chương trình phần mềm, qua đó doanh nghiệp có thể thu thập, tập hợp, phân tích và giải thích được các thôgn tin liên quan đến hoạt động kinh doanh từ thị trường và môi trường marketing, từ đó biến chúng thành cơ sở cho quá trình ra quyết định marketing.

MDSS có 2 hoạt động cơ bản:

- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu.

- Chuyển các thông tin và dữ liệu thành các quyết định và hành động quản trị marketing.

Trung tâm thông tin marketing đảm đương việc thu thập, phân tích và lưu trữ thông tin còn các nhà quản trị ra quyết định marketing.

Như vậy, nội dung chính của MDSS gồm hai bộ phận chính:

- Hệ thống cơ sở dữ liệu marketing trong đó các thông tin được thu thập, tập hợp, lưu trữ.

- Hệ thống phân tích thông tin và các mô hình hỗ trợ các cấp quản trị làm quyết định.

Những lưu ý khi phát triển hệ thống MDSS.

- Phát triển nhứng hệ thống thông tin nhỏ trước khi liên kết chúng lại thành một hệ thống thông tin của toàn doanh nghiệp.

- Phát triển những hệ thống thông tin phù hợp với các hoạt đông quản và cơ cấu tổ chức hiện đại của công ty.

- Phát triển kỹ năng về hệ thống trợ giúp và ra quyết định marketing (MDSS) của các nhà quản trị trong doanh nghiệp.

- Lôi cuốn những người sử dụng hệ thống thông tin marketing (những người ra quyết định) tham gia vào quá trình thiết kế, xây dựng, duy trì và phát triển hệ thống này.

- Tạo ra một hệ thống thông tin linh hoạt có khả năng đáp ứng được nhu cầu về thông tin của nhiều cấp quản .

- Tập trung quản hệ thống thông tin một cách hiệu quả.

- Xây dựng hệ thống theo phương thức mới. Chỉ sau khi xây dựng được hệ thống cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh mới sử dụng các hệ thống phân tích phức tạp.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Quản trị Marketing, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân)

Thanh Hoa