|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Marketing là gì? Vai trò của marketing

17:18 | 09/08/2019
Chia sẻ
Marketing là tất cả các hoạt động trên thị trường của doanh nghiệp. Do đó, marketing có vai trò rất quan trọng.
mba-marketing-mdis-singapore

Hình minh họa. Nguồn: Du học Singapore

Khái niệm Marketing

Marketing theo tiếng Anh là danh động từ của từ ''market".

Marketing là tập hợp các hoạt động của doanh nghiệp nhằm thỏa mãn nhu cầu của thị trường mục tiêu thông qua qua trình trao đổi, giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận.

Marketing có thể xem như quá trình xã hội nhờ đó các tổ chức hoặc cá nhân thỏa mãn nhu cầu và mong muốn thông qua việc tạo ra và trao đổi những thứ có giá trị với những người khác.

Marketing có hai nhóm hoạt động cơ bản đó là:

 (1) Nghiên cứu phát hiện, phân tích, đánh giá, lựa chọn nhu cầu và mong muốn của khách hàng và các đối tác liên quan; 

(2) Thỏa mãn nhu cầu và mong muốn đó bằng sản phẩm/dịch vụ và các công cụ marketing trong hỗn hợp marketing (Marketing- mix) của doanh nghiệp.

Vai trò của marketing

Vai trò của marketing đối với doanh nghiệp

- Marketing giúp cho doanh nghiệp có thể tồn tại lâu dài và vững chắc trên thị trường do nó cung cấp khả năng thích ứng với những thay đổi của thị trường và môi trường bên ngoài.

- Marketing tạo ra sự kết nối các hoạt động sản xuất của doanh nghiệp với thị trường trong tất cả các giai đoạn của quá trình tái sản xuất.

Vai trò của marketing đối với người tiêu dùng

- Marketing giúp sáng tạo ra nhiều loại và chủng loại hàng hóa có thể thỏa mãn nhu cầu và mong muốn của từng nhóm khách hàng, từng khách hàng. Marketing nghiên cứu xác định nhu cầu và mong muốn của người tiêu dùng về sản phẩm với hình thức và đặc tính cụ thể để định hướng cho những người lập kế hoạch sản xuất thực hiện.

- Có tính hữu ích về địa điểm khi sản phảm có mặt đúng nơi có người cần mua nó.

- Lợi ích về mặt sở hữu xuất hiện khi kết thúc hành vi mua bán, khi đó người mua có toàn quyền sở hữu và sử dụng sản phẩm.

- Tạo ra tính hữu ích về thông tin bằng việc cung cấp thông tin cho khách hàng qua các thông điệp quảng cáo, thông điệp của người bán hàng.

Vai trò của marketing đối với xã hội

- Là sự cung cấp một mức sống đối với xã hội. Khi chúng ta xem xét toàn bộ hoạt động marketing của các doanh nghiệp đặc biệt là khối các hoạt động vận tải và phân phối ta thấy rằng hiệu quả của hệ thống đưa hàng hóa từ từ người sản xuất đến người tiêu dùng có thể ảnh hưởng lớn đến vấn đề phúc lợi xã hội.

Không chỉ các nhà kinh doanh và quản tri doanh nghiệp nhận thức và vận dụng đúng đắn marketing, các cơ quan quản lý vĩ mô cũng cần có nhận thức đầy đủ và đúng đắn để tạo ra những điều kiện thuận lợi, môi trường pháp lý và cả những áp lực nhằm hướng các doanh nghiệp kinh doanh theo quan điểm marketing thực sự.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Quản trị Marketing, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân)

Thanh Hoa

Vinhomes lãi ròng 11.513 tỷ đồng nửa đầu 2024
Vinhomes ghi nhận doanh số bán hàng đạt 51.710 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm. Công ty hướng đến hoàn thành mục tiêu kinh doanh năm 2024 khi các dự án trọng điểm như Vinhomes Ocean Park 3, Vinhomes Royal Island.