Kiến thức Kinh tế

Tiền lương theo thời gian (Time-based pay) là gì? Ưu, nhược điểm và các hình thức cụ thể

16:16 | 02/12/2019

Chia sẻ

tiền lương theo thời gian

Tiền lương theo thời gian (tiếng Anh: Time-based pay) là một hình thức trả lương cho người lao động với mức lương qui định cho một đơn vị thời gian phù hợp với ngạch bậc lương của người lao động đó.
Tiền lương theo thời gian (On-Call Time Pay) là gì? Ưu, nhược điểm và các hình thức cụ thể - Ảnh 1.

Hình minh họa (Nguồn: jurnalistlampedia.id)

Tiền lương theo thời gian

Tiền lương theo thời gian trong tiếng Anh là Time-based pay.

Tiền lương theo thời gian là một hình thức trả lương cho người lao động với mức lương qui định cho một đơn vị thời gian phù hợp với ngạch bậc lương của người lao động đó.

Công thức tính lương:

Ltg = Ttt x L

Trong đó:

- Ttt: thời gian làm việc thực tế dùng để tính lương (tháng, ngày, giờ).

- L: tiền lương cho một đơn vị thời gian dùng để tính lương (đồng/tháng, đồng/ngày…).

Ưu điểm: ở một mức độ nhất định, tiền lương theo thời gian phản ánh chất lượng lao động, số lượng lao động và trình độ nghề nghiệp người lao động.

Nhược điểm: tiền lương không có mối quan hệ trực tiếp với kết quả lao động và chất lượng công việc hoàn thành, do đó vai trò kích thích năng suất lao động bị hạn chế đáng kể.

Phạm vi áp dụng:

- Thường áp dụng trong các dây chuyền sản xuất công nghiệp.

- Áp dụng để trả lương cho các công việc quản lí điều hành doanh nghiệp.

- Áp dụng cho công việc mà khối lượng khó xác định chính xác và không có định mức khoán sản phẩm…

Điều kiện để áp dụng tốt hình thức này:

- Có sự bố trí người đúng việc.

- Có hệ thống theo dõi và kiểm tra việc chấp hành thời gian làm việc.

- Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho người lao động để tránh khuynh hướng làm việc chiếu lệ, thiếu trách nhiệm, không quan tâm đến kết quả công tác.

Các hình thức cụ thể

Tiền lương thời gian giản đơn

Hình thức tiền lương này chỉ căn cứ vào số thời gian làm việc và mức lương trên một đơn vị thời gian của nhân viên để trả lương. Do đó, nó dễ mang tính chất bình quân, không khuyến khích sử dụng hợp lí thời gian lao động và nâng cao chất lượng công việc.

Tiền lương thời gian có thưởng

Hình thức này là sự kết hợp giữa tiền lương thời gian giản đơn và tiền thưởng khi đạt các chỉ tiêu về số lượng và chất lượng đã qui định.

Hình thức này đã kích thích người lao động quan tâm hơn đến kết quả công tác của mình.

Tiền thưởng phải qui định một cách cụ thể, hợp lí theo kết quả lao động trong cả tháng hoặc cả kì, mức thưởng tùy theo từng loại công việc, từng đơn vị.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Kinh tế và tổ chức quản lí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, NXB Đại học Xây dựng)

Đức Nhượng