|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Điều kiện Tiền hàng, bảo hiểm và cước phí (Cost, Insurance and Freight - CIF) là gì?

10:03 | 16/09/2019
Chia sẻ
Tiền hàng, bảo hiểm và cước phí (tiếng Anh: Cost, Insurance and Freight, viết tắt: CIF) là điều kiện người bán giao hàng tại thời điểm khi hàng qua lan can tàu tại cảng bốc qui định.
Untitled

Hình minh họa (Nguồn: iContainers)

Tiền hàng, bảo hiểm và cước phí (Cost, Insurance and Freight - CIF)

Tiền hàng, bảo hiểm và cước phí - danh từ, trong tiếng Anh được gọi là Cost, Insurance and Freight, viết tắt là CIF.

Tiền hàng, bảo hiểm và cước phí là điều kiện người bán giao hàng tại thời điểm khi hàng qua lan can tàu tại cảng bốc qui định.

Người bán phải chịu mọi chi phí và cước phí vận tải cần thiết để vận chuyển hàng tới cảng đích qui định, nhưng rủi ro về mất mát và hư hỏng hàng, cũng như mọi chi phí phát sinh thêm từ các tình huống xảy ra sau thời điểm giao hàng do người mua chịu. 

Tuy nhiên, đối với điều kiện CIF, người bán phải mua bảo hiểm cho người mua đối với rủi ro về mất mát và hư hỏng hàng trong quá trình vận chuyển.

Như vậy, người bán phải kí hợp đồng và trả phí bảo hiểm. Người mua phải biết rằng, với CIF thì người bán chỉ chịu trách nhiệm mua bảo hiểm với mức bồi thường tối thiểu. Nếu người mua muốn có mức bồi thường cao hơn, thì phải thỏa thuận rõ ràng với người bán hoặc tự mình mua thêm bảo hiểm.

Theo điều kiện CIF, người bán phải chịu mọi chi phí liên quan đến giấy phép, thuế và thông quan XK.

Điều kiện CIF chỉ áp dụng cho vận tải biển hoặc đường thủy nội địa. Nếu các bên không muốn hoặc không thể giao hàng qua lan can tàu, thì nên sử dụng điều kiện CIP thay cho điều kiện CIF. (Theo Giáo trình Thanh toán quốc tế, NXB Thống kê)

Nghĩa vụ của các bên 

NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BÁN

NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI MUA

A1. Cung cấp hàng phù hợp với hợp đồng:

Phải cung cấp hàng và hóa đơn thương mại, các bằng chứng phù hợp khác theo yêu cầu của hợp đồng mua bán.

B1. Trả tiền hàng:

Phải trả tiền hàng theo qui định của hợp đồng mua bán.

A2. Giấy phép và các thủ tục:

Về rủi ro và chi phí thuộc về mình, phải lấy giấy phép XK và hoàn thành các thủ tục thông quan XK.

B2. Giấy phép và các thủ tục:

Với rủi ro và chi phí thuộc về mình, phải lấy giấy phép NK, hoàn thành các thủ tục thông quan về NK và quá cảnh hàng qua nước khác.

A3. Hợp đồng vận tải và hợp đồng bảo hiểm:

a) Hợp đồng vận tải: Với mọi chi phí thuộc về mình, kí hợp đồng vận tải bằng tàu biển theo các điều kiện và tuyến đường thông thường, để chở hàng tới cảng đích qui định.

b) Hợp đồng bảo hiểm: Với chi phí thuộc về mình, mua bảo hiểm hàng để người mua hoặc bất kì người khác hưởng lợi bảo hiểm và cung cấp cho người mua hợp đồng bảo hiểm hoặc các chứng từ bảo hiểm khác.

Phải mua bảo hiểm từ người hoặc công ty bảo hiểm có uy tín, và nếu không có thỏa thuận khác, phải phù hợp với mức bảo hiểm tối thiểu theo các Điều khoản bảo hiểm hàng hóa của Hiêp hội những người bảo hiểm London hoặc những điều khoản tương tự.

Thời hạn bảo hiểm phải tương thích với điều B5 và B4. Khi được người mua yêu cầu và chịu chi phí, nếu có thể người bán phải cung cấp cho người mua bảo hiểm chiến tranh, đình công, bạo động và dân biến. Mức bảo hiểm tối thiểu phải bằng số tiền ghi trong hợp đồng cộng 10% và phải bằng loại tiền của hợp đồng.

B3. Hợp đồng vận tải và hợp đồng bảo hiểm:

a) Hợp đồng vận tải: Không có nghĩa vụ.

b) Hợp đồng bảo hiểm: Không có nghĩa vụ.

A4. Giao hàng:

Phải giao hàng lên tàu tại cảng bốc hàng vào ngày hoặc trong thời hạn qui định.

B4. Nhận hàng:

Phải chấp nhận việc giao hàng khi hàng đã được giao theo đúng điều A4, và nhận hàng từ người chuyên chở tại cảng đích qui định.

A5. Chuyển giao rủi ro:

Trừ những điều qui định tại B5, phải chịu mọi rủi ro về mất mát và hư hỏng hàng cho đến khi hàng qua lan can tàu tại cảng bốc qui định.

B5. Chuyển giao rủi ro:

Chịu mọi rủi ro về mất mát và hư hỏng hàng:

- Từ khi hàng qua lan can tàu tại cảng bốc;

- Từ ngày thỏa thuận hoặc ngày hết hạn giao hàng, phát sinh do người mua không thông báo cho người bán, nhưng với điều kiện hàng thuộc hợp đồng đã được tách riêng biệt.

 (Theo Giáo trình Thanh toán quốc tế, NXB Thống kê)

Khai Hoan Chu

Khối ngoại đẩy mạnh mua ròng hơn 400 tỷ đồng phiên VN-Index hồi phục
Giao dịch trên HOSE, khối ngoại ghi nhận giao dịch mua ròng hơn 382 tỷ đồng, tương đương khối lượng gần 18,3 triệu đơn vị cổ phiếu.