|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Thuế tối thiểu thay thế (Alternative Minimum Tax - AMT) là gì?

16:50 | 13/01/2020
Chia sẻ
Thuế tối thiểu thay thế (tiếng Anh: Alternative Minimum Tax - AMT) là công cụ nhằm mục đích bảo đảm rằng các cá nhân hay công ty giàu có phải chi trả thêm ít nhất một số lợi tức.
Thuế tối thiểu thay thế (Alternative Minimum Tax - AMT) là gì? - Ảnh 1.

Hình minh họa (Nguồn: hthedailycpa.com)

Thuế tối thiểu thay thế

Khái niệm

Thuế tối thiểu thay thế hay còn gọi là Thuế tối thiểu tùy chọn trong tiếng Anh gọi là: Alternative Minimum Tax - AMT.

Thuế tối thiểu thay thế là một công cụ làm giảm việc tránh thuế bằng cách thu thêm một khoản thuế hợp lí đối với các cá nhân, doanh nghiệp có thu nhập cao.

(Tài liệu tham khảo: Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia)

Thuế tối thiểu thay thế là loại thuế liên bang được đạo luật Tax Refrom Act of 1986 cải tiến lại nhằm mục đích bảo đảm rằng các cá nhân hay công ty giàu có phải chi trả thêm ít nhất một số lợi tức.

- Đối với cá nhân, thuế tối thiểu thay thế AMT được tính bằng cách cộng các mục được ưu đãi thuế như:

+ Thua lỗ thụ động (passive losses);

+ Lãi được miễn thuế của trái phiếu có mục đích riêng (Private-purpose Bond) phát hành sau ngày 7/8/l986 và số khấu trừ đối với đóng góp từ thiện bằng chứng khoán, bất động sản, tác phẩm nghệ thuật;

+ Và các tài sản tăng giá theo lợi tức gộp có điều chỉnh, 

Sau đó trừ cho $40.000 cho một cặp vợ chồng cùng nộp chung hay $30.000 nếu nộp riêng; 24% số còn lại sẽ chịu thuế. 

- Số được miễn thuế được huỷ bỏ theo cách 25 xu cho 1 dollar đối với lợi tức AMT vượt quá $150.000 cho cặp vợ chồng cùng nộp ($112.500 đối với cá nhân).

- AMT của công ty cũng được miễn thuế nhưng với tỉ lệ 20% sổ sách (báo cáo tài chính) cao hơn tổng số lợi tức chịu thuế cộng với với các mục ưu tiên thuế khác như: 

Tăng giá trị số đóng góp từ thiện được miễn thuế miễn thuế, số thặng dư khấu hao tăng tốc của tài sản được đưa vào phục vụ sau năm 1986, lãi được miễn thuế của trái phiếu có mục đích riêng phát hành sau 1/7/1986 và các ưu đãi công nghiệp đã ấn định . 

- Sau năm l984 AMT của công ty được thiết lập dựa trên định nghĩa của thuế và tiền kiếm được và lợi nhuận chứ không phải dựa trên lợi tức sổ sách.

 - Mức Thuế tối thiểu thay thế hiện nay đang được cải cách theo xu hướng giảm bỏ.

(Tài liệu tham khảo: Kiến thức chứng khoán, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

Tuyết Nhi

TS. Nguyễn Tú Anh: 'Áp lực lạm phát giảm là cơ hội tốt để nới room tín dụng'
Theo TS. Nguyễn Tú Anh, khi nền kinh tế đang có đà phát triển khá tốt thì cần tận dụng cơ hội để đưa tiền ra đặc biệt là trong bối cảnh lạm phát đang giảm dần.