|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao là gì? Đối tượng nộp thuế

16:41 | 06/02/2020
Chia sẻ
Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao là loại thuế trực thu, điều tiết vào thu nhập chịu thuế của người có thu nhập cao nhằm góp phần bảo đảm công bằng xã hội về thu nhập giữa các cá nhân trong xã hội.
Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao là gì? Đối tượng nộp thuế - Ảnh 1.

Hình minh hoạ (Nguồn: scmp)

Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

Khái niệm

Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao là loại thuế trực thu, điều tiết vào thu nhập chịu thuế của người có thu nhập cao nhằm góp phần bảo đảm công bằng xã hội về thu nhập giữa các cá nhân trong xã hội.

Đối tượng nộp thuế

Đối tượng nộp thuế là các cá nhân có thu nhập chịu thuế, bao gồm công dân Việt Nam ở trong nước hoặc đi công tác, lao động ở nước ngoài có thu nhập; cá nhân là người không mang quốc tịch Việt Nam nhưng định cư không thời hạn tại Việt Nam có thu nhập; 

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam kể cả người nước ngoài không sinh sống ở Việt Nam nhưng có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

Căn cứ tính thuế

Căn cứ tính thuế là thu nhập chịu thuế và thuế suất

Thuế thu nhập phải nộp = Thu nhập chịu thuế x Thuế suất

Thu nhập chịu thuế bao gồm thu nhập thường xuyên và thu nhập không thường xuyên.

- Thu nhập thường xuyên chịu thuế là các khoản thu nhập thường xuyên dưới các hình thức tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp, tiền thưởng; 

Các khoản thu nhập từ dịch vụ khoa học, kĩ thuật, bản quyền sử dụng sáng chế, nhãn hiệu, tin học, tư vấn, đào tạo, đại lí; 

Các khoản thu về tiền nhuận bút, hoa hồng môi giới; 

Các khoản thu nhập ngoài tiền lương, tiền công do tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp; 

Trừ các khoản thu nhập không thuộc diện chịu thuế theo qui định của pháp luật.

- Thu nhập không thường xuyên chịu thuế gồm thu nhập về chuyển giao công nghệ, trừ trường hợp biếu, tặng; trúng thưởng xổ số dưới các hình thức, kể cả trúng thưởng khuyến mại…

Tạm thời chưa thu thuế thu nhập đối với các khoản thu nhập về lãi tiền gửi ngân hàng, lãi tiền gửi tiết kiệm, lãi mua tín phiếu, trái phiếu, kì phiếu, cổ phiếu…

- Thuế suất được phân biệt đối với thu nhập thường xuyên chịu thuế và thu nhập không thường xuyền chịu thuế.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Quản lí Tài chính công, PGS.TS Dương Đăng Chinh, NXB Tài chính, 2009)

Diệu Nhi

TS. Nguyễn Tú Anh: 'Áp lực lạm phát giảm là cơ hội tốt để nới room tín dụng'
Theo TS. Nguyễn Tú Anh, khi nền kinh tế đang có đà phát triển khá tốt thì cần tận dụng cơ hội để đưa tiền ra đặc biệt là trong bối cảnh lạm phát đang giảm dần.