Kiến thức Kinh tế

Thanh toán điện tử an toàn (Secure Electronic Transaction - SET) là gì?

11:01 | 19/10/2019

Chia sẻ

Thanh toán điện tử an toàn (tiếng Anh: Secure Electronic Transaction, viết tắt: SET) là một giao thức chuẩn để đảm bảo an toàn thanh toán cho các thẻ tín dụng trên một số mạng truyền thông không tin cậy, nhất là trên Internet.
thanh toán điện tử an toàn

Thanh toán điện tử an toàn

Khái niệm

Thanh toán điện tử an toàn trong tiếng Anh là secure electronic transaction

Thanh toán điện tử an toàn (SET) là một giao thức chuẩn để đảm bảo an toàn thanh toán cho các thẻ tín dụng trên một số mạng truyền thông không tin cậy, nhất là trên Internet.

Bản thân SET không phải là một hệ thống thanh toán mà thực ra là một tập hợp giao thức và thủ tục cho phép người dùng có thể thực hiện cơ chế sẵn có của một hệ thống thanh toán thẻ một cách an toàn trong môi trường mở.

SET được phải triển bởi SETco, một công ty an ninh mạng do VISA và MasterCard chỉ đạo, kể từ năm 1996 và sau đó một số công ty khác như GTE, IBM, Microsoft, Netscape, RSA và Verisign cũng tham gia.

SET cho phép các bên đối tác nhận dạng ra nhau (thông tin nhận dạng đã mã hóa) và sau đó trao đổi thông tin một cách an toàn.

Thành phần

Hệ thống của SET có 3 thành phần:

- Giao diện ví điện tử được cài đặt trong thẻ/máy tính của người trả tiền (người mua).

- Giao diện ở máy tính/máy đọc thẻ của người nhận tiền (người bán).

- Giao diện tại máy chủ của ngân hàng phát hành thẻ liên kết với máy chủ ngân hàng có tài khoản của người nhận tiền. 

Khi người mua đưa thẻ để trả tiền, người bán cắm vào máy để máy đọc và ghi lại toàn bộ thông tin đã mã hóa gửi đến cho ngân hàng cấp thẻ. Tại đó các thông tin được giải mã, ngân hàng nhận diện (tài khoản) của người trả tiền và của người nhận tiền, nếu đúng sẽ thông báo chấp nhận thanh toán và bộ phận kế toàn thực hiện việc chuyển khoản từ tài khoản người trả tiền đến tài khoản người nhận tiền. 

Khi thực hiện xong - hoặc chấp nhận thực hiện - bộ phận kế toàn tại ngân hàng thông báo cho cả hai bên người trả tiền và người nhận tiền là giao dịch đã hoàn thành.

Ưu điểm của SET

Nói chung hiện nay các ngân hàng đang thực hiện giao dịch thanh toán thẻ tín dụng qua mạng đều tin tưởng vào hệ thống SET vì hệ thống này đảm bảo việc nhận dạng chính xác các đối tác trả tiền và nhận tiền, đồng thời không cho phép người nhận tiền giải mã để nắm được thông tin trong thẻ của người trả tiền, điều này giảm bớt nguy cơ bị trộm thông tin thẻ (pharming).

SET là một hệ thống thanh toán đảm bảo được các yêu cầu: xác nhận được các đối tác tham gia giao dịch, không thể chối bỏ, thông tin thanh toán minh bạch và được bảo mật an toàn, thực hiện thanh toán nhanh. 

Tuy nhiên vì các chi tiết giao dịch và đối tác đều được lưu ít nhất là trên bộ phận kế toán ngân hàng cho nên việc thanh toán không đảm bảo được bí mật, riêng tư cho người mua và người bán.

(Theo Thương mại điện tử trong thời đại số, NXB Thông tin và truyền thông)