|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Phát triển bền vững doanh nghiệp (Business sustainable development) là gì?

21:56 | 11/10/2019
Chia sẻ
Phát triển bền vững doanh nghiệp (tiếng Anh: Business sustainable development) có liên quan đến cách tiếp cận chung để phát triển bền vững, các hình thức tiến bộ đáp ứng nhu cầu hiện tại mà không ảnh hưởng đến khả năng của các thế hệ tương lai.
20180512191416-shutterstock-1074272777-page-001

Hình minh hoạ (Nguồn: entrepreneur)

Phát triển bền vững doanh nghiệp

Khái niệm

Phát triển bền vững doanh nghiệp trong tiếng Anh được gọi là Business sustainable development.

Đối với doanh nghiệp kinh doanh, phát triển bền vững có nghĩa là áp dụng các chiến lược và hoạt động kinh doanh đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và các bên liên quan ở hiện tại đồng thời bảo vệ, duy trì và tăng cường nguồn nhân lực và tài nguyên thiên nhiên sẽ cần trong tương lai.

(Theo iisd.org)

- Richard N. Andrews cho rằng "Một doanh nghiệp bền vững là một doanh nghiệp tăng giá trị cho các cổ đông bằng cách đóng góp nhiều hơn đối thủ cạnh tranh và trở thành các tiêu chí cho một doanh nghiệp bền vững. Đóng góp cho phát triển bền vững từ yếu tố thành phần kinh tế, cung cấp và cải thiện". 

- Theo Bradley D. Parrish (2005): Phát triển bền vững doanh nghiệp có thể được định nghĩa là một tổ chức góp phần phát triển bền vững, nơi "bền vững" được hiểu như là một tương lai con người và "phát triển" được hiểu là một sự cải thiện chất lượng trong điều kiện con người. 

- Theo Jim Schorr (2006) lại đề xuất mô hình mới cho phát triển bền vững: Lĩnh vực doanh nghiệp xã hội là ở một ngã tư; chúng ta không thể mong đợi để hoạt động các doanh nghiệp hiện tại của chúng ta như là trong dài hạn, vì vậy chúng ta phải tìm những giải pháp mới để phát triển bền vững hoặc phải đối mặt với sự phá sản doanh nghiệp. 

- Phát triển bền vững doanh nghiệp theo Parrish (2007) cho rằng doanh nghiệp là một hệ thống xung quanh mà các bên liên quan cá nhân có liên quan và hoạt động trong một hệ thống sinh thái - xã hội rộng lớn hơn. 

Các cá nhân, doanh nghiệp và các hệ thống sinh thái - xã hội có tồn tại và mục đích nhu cầu. Các doanh nghiệp bền vững tổ chức các hoạt động của mình để cả hai loại nhu cầu được đáp ứng đồng thời cho các bên liên quan, tự các doanh nghiệp và hệ thống sinh thái - xã hội.

- Sự thúc đẩy phát triển bền vững doanh nghiệp theo Báo cáo VI, Hội nghị Lao động Quốc tế (2007): "Phát triển bền vững doanh nghiệp" có liên quan đến cách tiếp cận chung để phát triển bền vững - các hình thức tiến bộ đáp ứng nhu cầu hiện tại mà không ảnh hưởng đến khả năng của các thế hệ tương lai để đáp ứng nhu cầu của họ - một cách tiếp cận được giả định quan điểm toàn diện, cân bằng và tích hợp phát triển.

Tuy nhiên, phát triển bền vững về nhiều hơn chỉ là vấn đề môi trường, nó đòi hỏi sự tích hợp của tất cả ba trụ cột của phát triển - kinh tế, xã hội và môi trường. 

- Theo QU Feng geng (2007): Phát triển bền vững doanh nghiệp cần chú trọng đến mối quan hệ năng lực ngành công nghiệp, công nghệ, năng lực phát triển thể chế và thị trường và sự tương tác của chúng để thực hiện phát triển bền vững của doanh nghiệp Trung Quốc. 

Để nhận ra sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, chúng ta phải chú trọng đến việc lựa chọn và định hướng công nghiệp, đổi mới công nghệ, cải cách thể chế và bồi dưỡng năng lực phát triển thị trường.

Để tiến tới hình thành hiệp lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống doanh nghiệp với sự trợ giúp của hội nhập, kiến nghị tương tác hiệp lực của bốn năng lực như công nghiệp, kĩ thuật, phát triển thể chế và thị trường, để nuôi dưỡng và khả năng phát triển bền vững của doanh nghiệp liên tục.

Đối với doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phát triển bền vững thì thuộc rất nhiều lĩnh vực khác nhau về sản xuất, kinh doanh, theo Kris Law (2010) nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển bền vững các công ty công nghệ cao sản xuất tại Đài Loan. 

Đối với lĩnh vực doanh nghiệp thủy sản cũng nằm trong khái niệm chung về phát triển bền vững và các hoạt động đều đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, các bên liên quan trong việc bảo vệ môi trường, xã hội, trách nhiệm sản phẩm, công tác an sinh xã hội và chính sách của nhà nước sẽ là cần thiết cho doanh nghiệp trong tương lai. 

- Kent Fairfield, Joel Harmon & Scott Behson (2011): Khái niệm tích hợp phát triển bền vững doanh nghiệp là các mối liên kết giữa ảnh hưởng bên ngoài và hạn chế nội bộ, quá trình điều khiển quyết định tính bền vững, cho phép tổ chức cơ bản, phương thức bền vững và hiệu quả.

(Tài liệu tham khảo: Khái quát về sự phát triển bền vững doanh nghiệp, ĐH Duy Tân)

Diệu Nhi

Elon Musk công khai chỉ trích Fed: Nâng lãi suất sẽ làm tiền gửi rút chạy mạnh hơn khỏi các ngân hàng
Tỷ phú Elon Musk cho rằng việc Fed liên tục nâng lãi suất là ngu ngốc và chỉ làm cho các ngân hàng thương mại thêm khó khăn vì dòng tiền gửi rút đi để tìm đến các kênh đầu tư khác hấp dẫn hơn.