Tài chính

NHNN: Lãi suất huy động cao nhất phổ biến 7,3%/năm, lãi suất cho vay 11%/năm

16:14 | 04/05/2019

Chia sẻ

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố thông tin về tình hình hoạt động ngân hàng trong tuần từ ngày 22 - 26/4.

Lãi suất huy động phổ biến cao nhất 7,3%/năm đối với VND

NHNN ghi nhận lãi suất huy động bằng VND phổ biến ở 0,5 - 1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,5 - 5,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 5,5 - 6,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn trên 12 tháng ở mức 6,6 - 7,3%/năm.

Lãi suất huy động USD của TCTD tiếp tục duy trì 0%/năm đối với tiền gửi của cá nhân và tổ chức.

Đối với lãi suất cho vay VND, hiện mặt bằng lãi suất cho vay VND phổ biến từ 6 - 9%/năm đối với ngắn hạn; 9 - 11%/năm đối với trung và dài hạn.

Lãi suất cho vay USD phổ biến ở mức 2,8 - 6%/năm; trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở 2,8 - 4,7%/năm, lãi suất cho vay trung, dài hạn ở 4,5 - 6,0%/năm.

Lãi suất bình quân liên ngân hàng xu hướng giảm mạnh đối với VND

Đối với các giao dịch bằng VND liên ngân hàng, so với tuần trước đó (từ 15 - 19/4), lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần có xu hướng giảm mạnh ở các kỳ hạn chủ chốt. Cụ thể: lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, kỳ hạn 1 tuần và 1 tháng giảm lần lượt 1,04%/năm, 1,62%/năm và 0,69%/năm xuống 3,09%/năm, 2,62%/năm và 3,66%/năm.

Đối với các giao dịch USD, lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần tương đối ổn định, dao động nhẹ quanh mức lãi suất tuần trước. Cụ thể: lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 1 tháng lần lượt là 2,46%/năm, 2,53%/năm và 2,71%/năm.

Dưới đây là lãi suất bình quân liên ngân hàng của các kỳ hạn chủ chốt trong tuần từ 22/4 – 26/4:

Qua đêm

1 tuần

2 tuần

1 tháng

3 tháng

6 tháng

9 tháng

VND

3,09

2,62

3,41

3,66

4,35

4,96

5,78

USD

2,46

2,53

2,60

2,71

2,81

3,52

4,24

Đvt: %/năm

Ánh Dương