Tài chính

Lãi suất cho vay USD hiện nay là bao nhiêu?

10:32 | 11/06/2019

Chia sẻ

Mức lãi suất cho vay ngoại tệ (cụ thể là đồng USD) hiện nay dao động từ 2,8% - 6%/năm, theo thống kê của NHNN.
Lãi suất cho vay USD hiện nay là bao nhiêu? - Ảnh 1.

Ảnh: PVcomBank

Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước trong tuần cuối cùng của tháng 5, lãi suất cho vay USD phổ biến ở mức 2,8 - 6,0%/năm. Trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 2,8 - 4,7%/năm, lãi suất cho vay trung, dài hạn ở mức 4,5 - 6,0%/năm.

Lãi suất huy động USD của các tổ chức tín dụng tiếp tục giữ ở mức 0%/năm đối với tiền gửi của cá nhân và tổ chức theo qui định.

Đối với tiền đồng, mặt bằng lãi suất cho vay VND phổ biến ở mức 6,0 - 9,0%/năm đối với ngắn hạn và 9,0 - 11%/năm đối với trung và dài hạn.

Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần có xu hướng giảm so với tuần trước ở các kì hạn chủ chốt. Cụ thể, lãi suất bình quân kì hạn qua đêm, kì hạn 01 tuần và 01 tháng giảm lần lượt 0,24%/năm, 0,22%/năm và 0,16%/năm xuống mức 2,87%/năm, 3,13%/năm và 3,73%/năm.

Lãi suất bình quân liên ngân hàng đối với giao dịch đồng USD trong tuần dao động nhẹ quanh mức lãi suất tuần trước. Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, 01 tuần và 01 tháng lần lượt là 2,45%/năm, 2,53%/năm và 2,59%/năm. 

Lãi suất bình quân liên ngân hàng của các kỳ hạn chủ chốt

Kì hạn

Qua đêm

1 tuần

2 tuần

1 tháng

3 tháng

6 tháng

9 tháng

VND

2,87

3,13

3,45

3,73

4,41

4,68

-

USD

2,45

2,53

2,57

2,59

2,82

3,16

-

Cho vay ngoại tệ là lĩnh vực được NHNN chủ trương thực hiện lộ trình giảm dần nhằm chống lại hiện tượng đô la hoá nền kinh tế. Các hoạt động huy động - cho vay ngoại tệ sẽ được  từng bước thực hiện lộ trình chuyển dần sang quan hệ mua - bán ngoại tệ. Thông điệp về việc siết cho vay ngoại tệ của NHNN thể hiện sự quyết tâm thực hiện lộ trình giảm dần và tiến đến chấm dứt cho vay bằng ngoại tệ tại các NHTM.

Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện lộ trình kiểm soát cho vay ngoại tệ theo bốn hướng:

Thứ nhất, không qui định thời hạn đối với nhu cầu vốn cho vay ngắn hạn để đáp ứng các nhu cầu vốn ở trong nước nhằm thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam mà khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu xuất khẩu để trả nợ vay.

Thứ hai, tiếp tục cho vay ngắn hạn để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ nhằm thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam mà khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu sản xuất, kinh doanh để trả nợ vay.

Thứ ba, dừng cho vay ngắn hạn để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ nhằm thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh hàng hóa để phục vụ nhu cầu trong nước khi khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu sản xuất, kinh doanh để trả nợ vay từ sau ngày 31/3/2019.

Thứ tư, cho vay trung, dài hạn để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ khi khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu sản xuất, kinh doanh để trả nợ vay đến hết ngày 30/9/2019.

Trúc Minh