Tài chính

Lãi suất cho vay tại Ngân hàng Bảo Việt từ 6,99%

19:01 | 22/04/2019

Chia sẻ

Từ nay đến hết năm 2019, Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoViet Bank) dành 1.000 tỉ đồng cho vay ưu lãi với lãi suất từ 6,99%/năm.

Lãi suất cho vay này áp dụng đối với các khoản vay từ 12 tháng trở xuống.

Chủ doanh nghiệp tư nhân, khách hàng cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh có thể lựa chọn nhiều phương án vay gồm lãi suất ưu đãi 3 tháng đầu là 6,99%/năm hoặc 7,99%/năm đối với món vay có thời hạn tối thiểu là 6 tháng hoặc lãi suất ưu đãi 6 tháng đầu là 8,5%/năm với món vay có thời hạn tối thiểu 12 tháng hoặc lãi suất 10,5%/năm cố định suốt thời gian vay. 

Khách hàng được vay tới 85% nhu cầu vốn.

Hộ kinh doanh vay vốn theo hình thức thấu chi được hưởng lãi suất ưu đãi 11%/năm cố định trong suốt thời gian vay với số tiền giải ngân lên 1 tỉ đồng.

Chương trình áp dụng đến hết ngày 31/12/2019 và có thể kết thúc sớm khi dư nợ cho vay theo chương trình đạt 1.000 tỉ đồng.

Ánh Dương