|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

Lãi suất ngân hàng Bảo Việt

Lãi suất ngân hàng Bảo Việt cập nhật mới nhất tháng 5/2022

Lãi suất ngân hàng Bảo Việt cập nhật mới nhất tháng 5/2022

Lãi suất ngân hàng Bảo Việt duy trì ở mức ổn định trong tháng 5. Trong đó, mức cao nhất vẫn được ghi nhận là 6,7%/năm dành cho tiền gửi lĩnh lãi cuối kỳ tại sản phẩm Ez Saving, kỳ hạn áp dụng từ 13 - 36 tháng.
Tài chính -16:43 | 13/05/2022
Lãi suất ngân hàng Bảo Việt cao nhất tháng 4/2022 là 6,7%/năm

Lãi suất ngân hàng Bảo Việt cao nhất tháng 4/2022 là 6,7%/năm

Tháng 4 này, lãi suất ngân hàng Bảo Việt cao nhất vẫn được ghi nhận ở mức là 6,7%/năm dành cho tiền gửi lĩnh lãi cuối kỳ tại sản phẩm Ez Saving, kỳ hạn áp dụng từ 13 - 36 tháng.
Tài chính -11:13 | 15/04/2022
Cập nhật lãi suất ngân hàng Bảo Việt mới nhất tháng 3/2022

Cập nhật lãi suất ngân hàng Bảo Việt mới nhất tháng 3/2022

Lãi suất cao nhất tại ngân hàng Bảo Việt trong tháng 3 hiện ở mức là 6,7%/năm dành cho khách hàng gửi tiền dưới hình thức lĩnh lãi cuối kỳ tại sản phẩm Ez Saving, kỳ hạn áp dụng từ 13 - 36 tháng.
Tài chính -13:44 | 13/03/2022
Lãi suất ngân hàng Bảo Việt ổn định trong tháng 2/2022

Lãi suất ngân hàng Bảo Việt ổn định trong tháng 2/2022

Ngân hàng Bảo Việt ấn định lãi suất cao nhất ở mức là 6,7%/năm trong tháng 2 này dành cho khách hàng gửi tiền dưới hình thức lĩnh lãi cuối kỳ tại sản phẩm Ez Saving, kỳ hạn áp dụng từ 13 - 36 tháng.
Tài chính -20:15 | 27/02/2022
Lãi suất ngân hàng Bảo Việt cao nhất tháng 1/2022 là bao nhiêu?

Lãi suất ngân hàng Bảo Việt cao nhất tháng 1/2022 là bao nhiêu?

Trong tháng 1/2022 này, ngân hàng Bảo Việt ấn định lãi suất cao nhất ở mức là 6,7%/năm dành cho khách hàng gửi tiền dưới hình thức lĩnh lãi cuối kỳ tại sản phẩm Ez Saving, kỳ hạn áp dụng từ 13 - 36 tháng.
Tài chính -14:48 | 18/01/2022
Lãi suất ngân hàng Bảo Việt ổn định trong tháng 12/2021

Lãi suất ngân hàng Bảo Việt ổn định trong tháng 12/2021

Ngân hàng Bảo Việt duy trì lãi suất cao nhất trong tháng 12 ở mức là 6,7%/năm dành cho khách hàng gửi tiền dưới hình thức lĩnh lãi cuối kỳ tại sản phẩm Ez Saving, kỳ hạn áp dụng từ 13 - 36 tháng.
Tài chính -17:30 | 15/12/2021
Lãi suất ngân hàng Bảo Việt tháng 11/2021 cao nhất là bao nhiêu?

Lãi suất ngân hàng Bảo Việt tháng 11/2021 cao nhất là bao nhiêu?

Lãi suất cao nhất hiện nay tại Ngân hàng Bảo Việt ở mức 6,7%/năm dành cho khách hàng gửi tiền dưới hình thức lĩnh lãi cuối kỳ tại sản phẩm Ez Saving, kỳ hạn áp dụng từ 13 - 36 tháng.
Tài chính -18:10 | 15/11/2021
Lãi suất ngân hàng Bảo Việt cập nhật mới nhất tháng 10/2021

Lãi suất ngân hàng Bảo Việt cập nhật mới nhất tháng 10/2021

Vậy qua ghi nhận thì lãi suất cao nhất trong tháng 10 này tại Ngân hàng Bảo Việt là 6,7%/năm dành cho các khoản tiền gửi lĩnh lãi cuối kỳ tại sản phẩm Ez Saving, kỳ hạn áp dụng từ 13 - 36 tháng.
Tài chính -08:08 | 13/10/2021
Lãi suất ngân hàng Bảo Việt tháng 9/2021 tăng tại một số kỳ hạn

Lãi suất ngân hàng Bảo Việt tháng 9/2021 tăng tại một số kỳ hạn

Lãi suất Ngân hàng Bảo Việt cao nhất hiện là 6,7%/năm dành cho các khoản tiền gửi lĩnh lãi cuối kỳ có kỳ hạn 13 - 36 tháng tại sản phẩm Ez Saving.
Tài chính -18:15 | 13/09/2021
Lãi suất ngân hàng Bảo Việt tháng 8/2021 mới nhất

Lãi suất ngân hàng Bảo Việt tháng 8/2021 mới nhất

Lãi suất Ngân hàng Bảo Việt cao nhất ghi nhận được trong tháng này là 6,6%/năm dành cho các khoản tiền gửi lĩnh lãi cuối kỳ có kỳ hạn 13 - 36 tháng tại sản phẩm Ez Saving,.
Tài chính -18:55 | 10/08/2021
Lãi suất ngân hàng Bảo Việt tháng 7/2021 giảm tại đa số kỳ hạn

Lãi suất ngân hàng Bảo Việt tháng 7/2021 giảm tại đa số kỳ hạn

Lãi suất cao nhất ghi nhận được tại Ngân hàng Bảo Việt trong tháng 7 là 6,6%/năm dành cho các khoản tiền gửi lĩnh lãi cuối kỳ tại sản phẩm Ez Saving, kỳ hạn 13 - 36 tháng.
Tài chính -15:30 | 12/07/2021
Lãi suất ngân hàng Bảo Việt tháng 6/2021 cao nhất là bao nhiêu?

Lãi suất ngân hàng Bảo Việt tháng 6/2021 cao nhất là bao nhiêu?

Khung lãi suất Ngân hàng Bảo Việt dành cho khách hàng cá nhân vẫn nằm trong khoảng từ 3,35%/năm đến 6,55%/năm dành cho các kỳ hạn 1 tháng - 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.
Tài chính -17:36 | 09/06/2021
Lãi suất ngân hàng Bảo Việt mới nhất tháng 5/2021

Lãi suất ngân hàng Bảo Việt mới nhất tháng 5/2021

Lãi suất cao nhất ghi nhận được tại Ngân hàng Bảo Việt hiện là 6,75%/năm dành cho các kỳ hạn 13 - 36 tháng tại sản phẩm Ez saving, lãi trả cuối kỳ.
Tài chính -16:39 | 18/05/2021
Lãi suất ngân hàng Bảo Việt tháng 4/2011 cao nhất là bao nhiêu?

Lãi suất ngân hàng Bảo Việt tháng 4/2011 cao nhất là bao nhiêu?

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng Bảo Việt trong tháng 4 được điều chỉnh giảm tại đa số kỳ hạn so với trước. Lãi suất cao nhất hiện là 6,75%/năm dành cho các kỳ hạn 13 - 36 tháng tại sản phẩm Ez saving, lãi trả cuối kỳ.
Tài chính -18:26 | 19/04/2021
Lãi suất ngân hàng Bảo Việt tháng 3/2011 cao nhất là 6,99%/năm

Lãi suất ngân hàng Bảo Việt tháng 3/2011 cao nhất là 6,99%/năm

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng Bảo Việt trong tháng này không có gì thay đổi so với tháng trước. Lãi suất cao nhất ghi nhận được là 6,99%/năm áp dụng cho sản phẩm Ez saving tại kỳ hạn 18, 24 và 36 tháng.
Tài chính -11:25 | 09/03/2021
Lãi Suất Ngân Hàng Bảo Việt Tháng 5/2022 Mới Nhất

Lãi Suất Ngân Hàng Bảo Việt Tháng 5/2022 Mới Nhất

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng Bảo Việt trong tháng này không có gì thay đổi so với tháng trước. Lãi suất cao nhất ghi nhận được là 6,99%/năm áp dụng cho sản phẩm Ez saving tại kỳ hạn 18, 24 và 36 tháng.

Lãi suất ngân hàng Bảo Việt tháng 5/2022

Tháng 5 này, Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoViet Bank) có biểu lãi suất tiết kiệm được duy trì ở mức ổn định so với trước. Phạm vi lãi suất dành cho khách hàng cá nhân vẫn trong khoảng từ 3,35%/năm đến 6,5%/năm áp dụng với các kỳ hạn 1 tháng - 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Cụ thể, kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng đang được BaoViet Bank triển khai lần lượt mới các mức là 3,35%/năm và 3,4%/năm. Tiếp theo tại mỗi kỳ hạn từ 3 tháng - 5 tháng, ngân hàng này cộng thêm 0,05 điểm % lãi suất so với kỳ hạn trước đó.

Trường hợp khách hàng gửi tiền tại kỳ hạn 6 tháng sẽ được hưởng lãi suất cao hơn rõ rệt so với các kỳ hạn trước là 5,9%/năm. Còn đối với các khoản tiền gửi tại kỳ hạn 7 tháng và 8 tháng đang được ngân hàng Bảo Việt áp dụng với lãi suất chung là 5,75%/năm.

Trong khi đó, tại các kỳ hạn 9 tháng, 10 tháng và 11 tháng, lãi suất đồng loạt niêm yết chung ở mức là 5,8%/năm. Riêng kỳ hạn phổ biến là 12 tháng, lãi suất tiền gửi vẫn được ghi nhận là 6,35%/năm.

Ngoài ra, BaoViet Bank tiếp tục huy động mức lãi suất chung không đổi cho các kỳ hạn từ 13 tháng đến 36 tháng là 6,5%/năm.

Các khoản tiền gửi trong thời gian ngắn như 7 ngày - 21 ngày hoặc tiền gửi không kỳ hạn, BaoViet Bank vẫn giữ mức lãi suất tương đối thấp là 0,2%/năm.

Cũng trong tháng 5 này, khách hàng có thể lựa chọn các hình thức lĩnh lãi khác ngoài hình thức lĩnh lãi cuối kỳ với các khung lãi suất cụ thể như: lãi suất trả trước ( từ 3,34%/năm đến 6,07%/năm), lãi suất định kỳ hàng tháng (3,39%/năm - 6,37%/năm) và lãi suất định kỳ quý (5,7%/năm - 6,36%/năm)... Các hình thức nhận lãi này cũng không có sự thay đổi so với ghi nhận hồi đầu tháng trước.

Biểu lãi suất Ngân hàng Bảo Việt dành cho khách hàng cá nhân

Kỳ hạn

Lãi suất lĩnh lãi trước

(%/năm)

Lãi suất lĩnh lãi cuối kỳ

(%/năm)

Lãi suất lĩnh lãi định kỳ hàng tháng

(%/năm)

Lãi suất lĩnh lãi định kỳ quý

(%/năm)

Không kỳ hạn

0,2

7 ngày

0,2

14 ngày

0,2

21 ngày

0,2

1 tháng

3,34

3,35

2 tháng

3,38

3,4

3,39

3 tháng

3,42

3,45

3,44

4 tháng

3,46

3,5

3,48

5 tháng

3,49

3,55

3,52

6 tháng

5,78

5,95

5,87

5,9

7 tháng

5,79

6

5,91

8 tháng

5,77

6

5,89

9 tháng

5,79

6,05

5,93

5,96

10 tháng

5,8

6,1

5,96

11 tháng

5,87

6,2

6,04

12 tháng

6,01

6,4

6,3

6,33

13 tháng

6,2

6,65

6,52

15 tháng

6,31

6,85

6,66

6,7

18 tháng

6,29

6,95

6,69

6,72

24 tháng

6,1

6,95

6,61

6,65

36 tháng

5,75

6,95

6,41

6,45

Nguồn: Ngân hàng Bảo Việt

Bên cạnh đó, Ngân hàng Bảo Việt còn triển khai thêm đa dạng các sản phẩm tiết kiệm khác nhằm đẩy mạnh sản phẩm tiền gửi như: tiết kiệm Ez saving, tiết kiệm Gom lộc phát tài, tiết kiệm gửi góp chắp cánh tương tai,...

Trong đó đáng chú ý tại sản phẩm tiết kiệm Ez Saving, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất cao hơn so với gói thông thường từ 0,2 - 0,35 điểm % tại hầu hết các kỳ hạn. Cũng tại sản phẩm tiết kiệm này, khung lãi suất dưới hình thức nhận lãi cuối kỳ tiếp tục nằm trong khoảng từ 3,55%/năm đến 6,7%/năm, kỳ hạn áp dụng từ 1 tháng đến 36 tháng.

Như vậy qua khảo sát, lãi suất Ngân hàng Bảo Việt cao nhất vẫn được ghi nhận ở mức 6,7%/năm, dành cho các khoản tiền gửi lĩnh lãi cuối kỳ tại sản phẩm Ez Saving, kỳ hạn áp dụng từ 13 - 36 tháng.

Lãi suất Tiết kiệm EZ - Saving tháng 5/2022

Kỳ hạn

Lãi suất lĩnh lãi cuối kỳ

(%/năm)

Lãi suất lĩnh lãi định kỳ hàng tháng

(%/năm)

Lãi suất lĩnh lãi định kỳ quý

(%/năm)

7 ngày

0,2

14 ngày

0,2

21 ngày

0,2

1 tháng

3,55

2 tháng

3,6

3,59

3 tháng

3,65

3,63

4 tháng

3,7

3,68

5 tháng

3,75

3,72

6 tháng

6,15

6,07

6,1

7 tháng

6,2

6,1

8 tháng

6,2

6,09

9 tháng

6,25

6,12

6,15

10 tháng

6,3

6,15

11 tháng

6,4

6,23

12 tháng

6,5

6,4

6,43

13 tháng

6,75

6,61

15 tháng

6,9

6,71

6,74

18 tháng

6,99

6,72

6,76

24 tháng

6,99

6,65

6,68

36 tháng

6,99

6,45

6,48

Nguồn: Ngân hàng Bảo Việt

Quý khách hàng lưu ý: Lãi suất được tính trên cơ sở năm 365 ngày. Quý khách hàng vui lòng liên hệ với các điểm giao dịch BAOVIET Bank gần nhất để được cập nhật lãi suất ngân hàng mới nhất.

Lãi suất ngân hàng Bảo Việt, luôn được Vietnambiz cập nhật đến cho bạn đọc một cách nhanh chóng, chính xác và độ tin cậy cao nhất. Xem ngay tại đây!

Vì sao nên cập nhật thông tin Lãi suất ngân hàng Bảo Việt từ Vietnambiz?

Lãi suất ngân hàng được VietnamBiz tổng hợp mới nhất và cập nhật hàng tháng theo biểu lãi suất niêm yết tại ngân hàng và các tin tức từ các cơ quan báo chí chính thống và uy tín trong nước liên quan đến lãi suất ngân hàng Bảo Việt.

Từ đó so sánh lãi suất ngân hàng Bảo Việt với lãi suất các ngân hàng khác, khách hàng có thể tham khảo để lựa chọn ngân hàng gửi tiền.

Bên cạnh đó, hàng tháng, VietnamBiz cũng sẽ mang đến cho độc giả những bài viết chuyên sâu tổng hợp nhận định các chuyên gia về xu hướng biến động của lãi suất trong tương lai từ các cơ quan báo chí chính thống và uy tín trong nước.

Với những bản tin trên, khách hàng có thể tham khảo và đưa ra các quyết định tài chính phù hợp nhất với bản thân cũng như tối ưu hóa hoạt động đầu tư.

Xem thêm: lãi suất ngân hàng TPBank

Lãi suất ngân hàng Bảo Việt năm 2022 ra sao?

Trong tháng 12/2021, lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoViet Bank) được điều chỉnh ở một số kì hạn so với tháng trước và dao động từ 0,8% đến 7,99%/năm.

Đối với tiền gửi nhận lãi cuối kì, các kì hạn siêu ngắn như 7, 14 và 21 ngày được áp dụng cùng mức lãi suất 0,8%/năm.

Tiền gửi tại các kì hạn 1 và 2 tháng đang được huy động với lãi suất 4,8%/năm. Trong khi kì hạn 3 - 5 tháng hưởng lãi suất 5%/năm. Kì hạn gửi 6, 7 và 8 tháng có cùng mức lãi suất huy động là 6,85%/năm.

Tiền gửi 9 tháng được ngân hàng áp dụng mức lãi suất 6,9%/năm; kì hạn 10, 11 tháng là 6,95%/năm.

Kì hạn 12 tháng có lãi suất huy động 7,95%/năm; trong khi kì hạn 18, 24 và 36 tháng đang cùng được áp dụng cùng mức lãi suất 7,6%/năm; 15 tháng là 7,8%/năm.

Tiền gửi kì hạn 13 tháng đang được áp dụng mức lãi suất cao nhất lên tới 7,99%/năm.

Ngoài hình thức tiết kiệm nhận lãi cuối kì, BaoViet Bank còn triển khai sản phẩm tiết kiệm EZ-Saving với mức lãi suất áp dụng cho các kì hạn từ 1 tháng trở lên cao hơn từ 0,2 đến 0,55 điểm % so với hình thức gửi tiền lĩnh nhận lãi cuối kì.

Trong đó, lãi suất cao nhất tại sản phẩm EZ-Saving cũng ở mức 7,99%/năm, áp dụng cho các kì hạn từ 12 tháng trở lên.

Với tiền gửi không kì hạn, BaoViet Bank áp dụng mức lãi suất 0,8%/năm.

Theo khảo sát vào đầu tháng 01/2020, ngân hàng Bảo Việt hiện đang huy động tiền gửi của cả khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp với các kì hạn gửi đa dạng từ 7 ngày đến 36 tháng. Lãi suất tiết kiệm có kì hạn, lãi trả cuối kì tại ngân hàng Bảo Việt dao động trong khoảng từ 1% đến 8%.

Bên cạnh hình thức tiết kiệm nhận lãi cuối kì, ngân hàng còn triển khai sản phẩm tiết kiệm EZ-Saving với mức lãi suất áp dụng cho các kì hạn từ 1 tháng trở lên cao hơn từ 0,3 đến 0,55 điểm % so với hình thức gửi tiền lĩnh nhận lãi cuối kì.

Biểu lãi suất ngân hàng Bảo Việt mới nhất tháng 2/2022

TT Loại kỳ hạn Lãi suất cuối kỳ (%/năm) Lãi suất trả trước Lãi suất định kỳ tháng Lãi suất định kỳ quý EZ-Saving (%/năm)
1 Không kỳ hạn 0.8 0.8
2 7 ngày

0.8

0.8

3 14 ngày

0.8

0.8

4 21 ngày

0.8

5
5 1 tháng 4.8 4.78 5
6 2 tháng 4.8 4.76 4.79 5
7 3 tháng 5 4.93 4.97 5
8 4 tháng 5 4.91 4.96 7.4
9 5 tháng 5 4.89 4.95 7.35
10 6 tháng 6.85 6.62 6.75 6.79 7.35
11 7 tháng 6.85 6.59 6.73 7.45
12 8 tháng 6.85 6.55 6.71 7.45
13 9 tháng 6.9 6.56 6.74 6.78 7.45
14 10 tháng 6.95 6.57 6.77 7.99
15 11 tháng 6.95 6.53 6.75 7.99
16 12 tháng 7.95 7.36 7.78 7.83

7.99

17 13 7.99 7.35 7.78

7.99

18 15 tháng 7.8 7.1 7.54 7.59

7.99

19 18 tháng 7.6 6.82 7.28 7.33

7.99

20 24 tháng 7.6 6.6 7.14 7.19

7.99

21 36 tháng 7.6 6.19 6.9 6.94

7.99

Xem thêm: Lãi suất ngân hàng MSB

Về Ngân hàng Bảo Việt.

Được thành lập theo giấy phép hoạt động số 328/GP-NHNN ngày 11/12/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng TMCP Bảo Việt (Bao Viet Bank) thuộc tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt và cũng nằm trong hệ thống các tổ chức tín dụng tại Việt Nam.

Tính đến năm 2019, ngân hàng Bảo Việt đã trải qua chặng đường 11 năm phát triển với hệ thống mạng lưới rộng khắp trên 3 miền đất nước với 1 hội sở, 1 văn phòng đại diện tại TP HCM và 56 chi nhánh và phòng giao dịch tại các tỉnh và thành phố trên cả nước. Hiện nay, ngân hàng có trụ sở chính tại tầng 1 và tầng 5 tòa nhà Corner Stone, số 16 Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Xem thêm: Lãi suất ngân hàng Shinhan Bank

Giờ làm việc ngân hàng Bảo Việt mới nhất năm 2022

Giờ làm việc ngân hàng Bảo Việt chung tại đa số chi nhánh và phòng giao dịch được sắp xếp thuận tiện trong tuần từ thứ Hai đến sáng thứ Bảy, trừ ngày lễ và Tết Nguyên Đán.

Xem thêm: Lãi suất ngân hàng PG Bank

Giờ làm việc ngân hàng Bảo Việt từ thứ Hai đến thứ Sáu như sau:

Buổi sáng: từ 8h đến 12h

Buổi chiều: từ 13h đến 16h30

Ngân hàng Bảo Việt có làm việc thứ Bảy không?

Giờ làm việc ngân hàng Bảo Việt có bao gồm sáng thứ Bảy.

Giờ làm việc ngân hàng Bảo Việt trong sáng thứ Bảy như sau: từ 8h – 12h.Lũy kế 9 tháng đầu năm 2019, lợi nhuận trước thuế ngân hàng Bảo Việt đạt 18 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 16 tỉ đồng, giảm 38,5% so với cùng kì năm trước. Tính đến 30/9, tổng tài sản của Ngân hàng Bảo Việt đạt 53.663 tỉ đồng, giảm 4% so với cuối năm, trong đó cho vay khách hàng đạt 24.722 tỉ đồng. Số dư tiền gửi đạt 25.811 tỉ đồng. Tỉ lệ nợ xấu của ngân hàng dừng ở mức 4,4%.

Xem thêm: Lãi suất ngân hàng Saigonbank

Giám đốc Tự doanh DNSE gợi ý chiến lược giao dịch với các tài khoản vẫn đang ‘xa bờ’

Giám đốc Tự doanh DNSE gợi ý chiến lược giao dịch với các tài khoản vẫn đang ‘xa bờ’
Câu chuyện lúc này nhà đầu tư quan tâm là cách xử lý để không bị 'ở ngoài đảo' quá lâu so với tốc độ hồi phục của thị trường vì trong giai đoạn trước thị trường có thể giảm tầm 20% nhưng danh mục của một số nhà đầu tư có thể âm tới 60 – 70%.