|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

Lãi suất ngân hàng Bảo Việt

Biểu lãi suất Ngân hàng Bảo Việt tăng, giảm thế nào trong tháng 9/2023?

Biểu lãi suất Ngân hàng Bảo Việt tăng, giảm thế nào trong tháng 9/2023?

Lãi suất ngân hàng Bảo Việt trong tháng 9 được điều chỉnh giảm tại hầu hết kỳ hạn. Theo đó, cao nhất hiện ghi nhận ở mức 6,7%/năm dành cho tiền gửi khách hàng cá nhân lĩnh lãi cuối kỳ, kỳ hạn áp dụng 13 tháng.
Tài chính -15:07 | 06/09/2023
Lãi suất Ngân hàng Bảo Việt tháng 8/2023 cao nhất bao nhiêu?

Lãi suất Ngân hàng Bảo Việt tháng 8/2023 cao nhất bao nhiêu?

Lãi suất tiết kiệm tại ngân hàng Bảo Việt sẽ được áp dụng lãi suất cao nhất lên đến 7,6%/năm đăng ký khi gửi tiền tại một số kỳ hạn với sản phẩm Ez saving.
Tài chính -14:55 | 01/08/2023
Lãi suất Ngân hàng Bảo Việt tháng 7/2023 cao nhất 7,9%/năm

Lãi suất Ngân hàng Bảo Việt tháng 7/2023 cao nhất 7,9%/năm

Bước sang tháng 7, ngân hàng BaoViet Bank tiếp tục giảm lãi suất tiết kiệm tại nhiều kỳ hạn. Theo đó, lãi suất được niêm yết cho các kỳ hạn 1 - 36 tháng giảm 0,25 - 0,7 điểm % lên trong khoảng 44 - 7,9%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ.
Tài chính -14:50 | 03/07/2023
Lãi suất Ngân hàng Bảo Việt giảm tại hầu hết kỳ hạn trong tháng 6/2023

Lãi suất Ngân hàng Bảo Việt giảm tại hầu hết kỳ hạn trong tháng 6/2023

Lãi suất ngân hàng Bảo Việt trong tháng 6 được điều chỉnh giảm tại hầu hết kỳ hạn. Theo đó, cao nhất hiện ghi nhận ở mức 8,3%/năm dành cho tiền gửi lĩnh lãi cuối kỳ, kỳ hạn áp dụng 13 tháng.
Tài chính -16:52 | 01/06/2023
Cập nhật biểu lãi suất Ngân hàng Bảo Việt mới nhất tháng 5/2023

Cập nhật biểu lãi suất Ngân hàng Bảo Việt mới nhất tháng 5/2023

Trong tháng 5 này, phạm vi lãi suất tiền gửi lĩnh lãi cuối kỳ tại ngân hàng Bảo Việt vẫn giữ nguyên so với tháng trước, hiện đang dao động trong khoảng 5,15 - 8,6%/năm, kỳ hạn 1 - 36 tháng. Trong đó, mức lãi suất cao nhất đang được ghi nhận tại kỳ hạn 13 tháng.
Tài chính -21:12 | 04/05/2023
Lãi suất Ngân hàng Bảo Việt cập nhật mới nhất tháng 4/2023

Lãi suất Ngân hàng Bảo Việt cập nhật mới nhất tháng 4/2023

Trong tháng 4, Ngân hàng Bảo Việt cũng đang đi theo xu hướng chung của thị trường ngân hàng, đó là hạ lãi suất tiền gửi tiết kiệm.
Tài chính -15:39 | 07/04/2023
Lãi suất Ngân hàng Bảo Việt tháng 3/2023 cao nhất là 9,4%/năm

Lãi suất Ngân hàng Bảo Việt tháng 3/2023 cao nhất là 9,4%/năm

Bước sang tháng mới, lãi suất Ngân hàng Bảo Việt ghi nhận có nhiều thay đổi so với cùng kỳ tháng trước theo cả hai hướng tăng lãi suất và giảm lãi suất.
Tài chính -14:35 | 08/03/2023
Lãi suất ngân hàng Bảo Việt duy trì ổn định trong tháng 2/2023

Lãi suất ngân hàng Bảo Việt duy trì ổn định trong tháng 2/2023

Lãi suất tiết kiệm tại ngân hàng Bảo Việt sẽ được áp dụng lãi suất cao nhất lên đến 9,5%/năm đăng ký khi gửi tiền tại một số kỳ hạn với sản phẩm Ez saving.
Tài chính -15:55 | 08/02/2023
Lãi suất ngân hàng Bảo Việt tháng 1/2023: Cao nhất là 9,5%/năm

Lãi suất ngân hàng Bảo Việt tháng 1/2023: Cao nhất là 9,5%/năm

Bước sang tháng 1/2023, lãi suất Ngân hàng Bảo Việt tiếp tục ghi nhận một số điều chỉnh theo xu hướng tăng lên. Khách hàng sẽ được nhận lãi suất cao nhất lên đến 9,5%/năm tại ngân hàng này.
Tài chính -16:24 | 09/01/2023
Lãi suất ngân hàng Bảo Việt tháng 12/2022 cao nhất 9,4%/năm

Lãi suất ngân hàng Bảo Việt tháng 12/2022 cao nhất 9,4%/năm

Bước sang tháng 12, ngân hàng BaoViet Bank tiếp tục tăng lãi suất tiết kiệm tại nhiều kỳ hạn. Theo đó, lãi suất được niêm yết cho các kỳ hạn 6 - 36 tháng tăng 0,5 - 1,2 điểm % lên trong khoảng 5,65 - 9,4%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ.
Tài chính -07:32 | 02/12/2022
Cập nhật lãi suất ngân hàng Bảo Việt mới nhất tháng 11/2022

Cập nhật lãi suất ngân hàng Bảo Việt mới nhất tháng 11/2022

Trong tháng 11, lãi suất tiết kiệm tại BaoVietBank tiếp tục tăng tại tất cả các kỳ hạn. Theo đó, lãi suất được huy động cho tiền gửi kỳ hạn 1 - 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ, đang dao động trong khoảng 5,65 - 8,2%/năm sau khi tăng 0,2 - 1 điểm %.
Tài chính -14:25 | 04/11/2022
Lãi suất ngân hàng Bảo Việt đồng loạt tăng trong tháng 10/2022

Lãi suất ngân hàng Bảo Việt đồng loạt tăng trong tháng 10/2022

Lãi suất tiền gửi tại BaoViet Bank tăng tại tất cả các kỳ hạn trong tháng 10. Hiện tại, mức lãi suất cao nhất là 7,9%/năm, đang được huy động cho sản phẩm Ez-Saving có kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng, phương thức lĩnh lãi cuối kỳ.
Tài chính -16:03 | 08/10/2022
Lãi suất Ngân hàng Bảo Việt tháng 9/2022 cao nhất là 7,25%/năm

Lãi suất Ngân hàng Bảo Việt tháng 9/2022 cao nhất là 7,25%/năm

Theo khảo sát trong tháng 9/2022, lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân tại ngân hàng Bảo Việt đồng loạt được giữ nguyên. Trong đó, mức lãi suất cao nhất được ghi nhận là 7,25%/năm cho sản phẩm EZ-Saving khi gửi tiền tại kỳ hạn 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng.
Tài chính -19:15 | 08/09/2022
Lãi suất Ngân hàng Bảo Việt tháng 8/2022 cao nhất là bao nhiêu?

Lãi suất Ngân hàng Bảo Việt tháng 8/2022 cao nhất là bao nhiêu?

Mức lãi suất cao nhất tại Ngân hàng Bảo Việt trong tháng 8 được ghi nhận là 7,1%/năm, áp dụng cho tất cả các khoản tiền gửi tại ba kỳ hạn từ 18 tháng đến 36 tháng dưới hình thức lĩnh lãi cuối kỳ.
Tài chính -14:31 | 02/08/2022
Lãi suất ngân hàng Bảo Việt tăng tại một số kỳ hạn dài trong tháng 7/2022

Lãi suất ngân hàng Bảo Việt tăng tại một số kỳ hạn dài trong tháng 7/2022

Tháng 7 này, lãi suất ngân hàng Bảo Việt cao nhất được ghi nhận ở mức 7%/năm dành cho tiền gửi tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ có kỳ hạn áp dụng từ 18 - 36 tháng.
Tài chính -18:13 | 06/07/2022
Lãi Suất Ngân Hàng Bảo Việt Tháng 9/2023 Mới Nhất

Lãi Suất Ngân Hàng Bảo Việt Tháng 9/2023 Mới Nhất

Lãi suất Ngân hàng Bảo Việt cập nhật mới nhất tháng -/2023

Trong tháng 4, Ngân hàng Bảo Việt cũng đang đi theo xu hướng chung của thị trường ngân hàng, đó là hạ lãi suất tiền gửi tiết kiệm.

Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoViet Bank) đã có động thái điều chỉnh giảm mạnh lãi suất tiền gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân trong tháng 4 này.

Khách hàng gửi tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ sẽ được nhận lãi suất trong khoảng từ 5,15%/năm đến 8,6%/năm, tương ứng với kỳ hạn 1 - 36 tháng. So với tháng trước, lãi suất Ngân hàng Bảo Việt đã giảm 0,5 - 0,8 điểm % tại tất cả các kỳ hạn gửi.

Ngân hàng hạ 0,5 điểm % lãi suất đối với các khoản tiền gửi có kỳ hạn 1 - 12 tháng. Trong đó ở kỳ hạn 1 và 2 tháng, lãi suất tiết kiệm ghi nhận ở mức 5,15%/năm; kỳ hạn 3 tháng có lãi suất là 5,5%/năm; trong khi kỳ hạn 4 tháng và 5 tháng cùng được niêm yết với lãi suất là 5,25%/năm.

Khoản tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng đang được niêm yết với lãi suất là 7,8%/năm. Tiếp đó với kỳ hạn 7 tháng và 8 tháng, lãi suất ngân hàng đang triển khai ở mức 7,85%/năm.

Lãi suất tiền gửi áp dụng cho kỳ hạn từ 9 tháng đến 11 tháng cùng là 8%/năm. Khoản tiền gửi tiết kiệm trong thời gian 12 tháng sẽ được nhận lãi suất là 8,4%/năm.

Lãi suất Ngân hàng Bảo Việt ở kỳ hạn 13 tháng có mức giảm nhiều nhất đến 0,8%/năm, hạ xuống còn 8,6%/năm.

Khách hàng đăng ký gửi tiết kiệm kỳ hạn 15 tháng và 18 tháng cùng được hưởng lãi suất là 8,3%/năm, giảm 0,7 điểm % so với tháng trước. Tại kỳ hạn 24 tháng, lãi suất giảm từ 8,8%/năm xuống còn 8,1%/năm trong tháng này.

Lãi suất 7,8%/năm ghi nhận được tại kỳ hạn 36 tháng, thấp hơn 0,5 điểm % so với cùng kỳ tháng trước.

Bên cạnh đó, lãi suất tiền gửi tại kỳ hạn 1 - 3 tuần và lãi suất không kỳ hạn trong tháng 4 cũng giảm xuống còn 0,3%/năm.

Tương tự, với các kỳ trả lãi khác như trả lãi trước, trả lãi định kỳ thì lãi suất ngân hàng cũng giảm mạnh ở nhiều kỳ hạn.

Biểu lãi suất Ngân hàng Bảo Việt mới nhất tháng 4/2023
Kỳ hạn
Lãi suất lĩnh lãi trước

(%/năm)
Lãi suất lĩnh lãi cuối kỳ

(%/năm)
Lãi suất lĩnh lãi định kỳ hàng tháng

(%/năm)
Lãi suất lĩnh lãi định kỳ quý

(%/năm)
Không kỳ hạn


0,3


7 ngày


0,3


14 ngày


0,3


21 ngày


0,3


1 tháng
5,12
5,15


2 tháng
5,1
5,15
5,13


3 tháng
5,42
5,5
5,47


4 tháng
5,16
5,25
5,21


5 tháng
5,13
5,25
5,2


6 tháng
7,51
7,8
7,67
7,72
7 tháng
7,51
7,85
7,7


8 tháng
7,46
7,85
7,67


9 tháng
7,55
8
7,79
7,84
10 tháng
7,5
8
7,77


11 tháng
7,46
8
7,74


12 tháng
7,74
8,4
8,2
8,26
13 tháng
7,86
8,6
8,35


15 tháng
7,52
8,3
8,01
8,06
18 tháng
7,38
8,3
7,92
7,97
24 tháng
6,97
8,1
7,63
7,68
36 tháng
6,32
7,8
7,12
7,16
Nguồn: BaoViet Bank.

Tại sản phẩm Ez - saving, lãi suất tiết kiệm cũng được Ngân hàng Bảo Việt giảm mạnh 0,5 - 0,9 điểm % tại tất cả các kỳ hạn. Phạm vi lãi suất sau điều chỉnh dao động trong khoảng từ 5,5%/năm đến 8,6%/năm đối với hình thức trả lãi cuối kỳ.

Khi đăng ký gửi tiết kiệm tại gói Ez - saving, khách hàng sẽ có thể được nhận lãi suất cao hơn 0,2 - 0,65 điểm % so với biểu lãi suất thông thường ở nhiều kỳ hạn.

Biểu lãi suất Tiết kiệm EZ-Saving mới nhất
Kỳ hạn
Lãi suất lĩnh lãi cuối kỳ

(%/năm)
Lãi suất lĩnh lãi định kỳ hàng tháng

(%/năm)
Lãi suất lĩnh lãi định kỳ quý

(%/năm)
7 ngày
0,3


14 ngày
0,3


21 ngày
0,3


1 tháng
5,5


2 tháng
5,5
5,44


3 tháng
5,5
5,48


4 tháng
5,5
5,47


5 tháng
5,5
5,47


6 tháng
8,3
8,22
8,25
7 tháng
8,5
8,31


8 tháng
8,4
8,31


9 tháng
8,4
8,3
8,35
10 tháng
8,4
8,25


11 tháng
8,5
8,35


12 tháng
8,4
8,2
8,25
13 tháng
8,6
8,45


15 tháng
8,5
8,42
8,45
18 tháng
8,5
8,42
8,45
24 tháng
8,5
8,42
8,45
36 tháng
8
7,92
7,95
Nguồn: BaoViet Bank.

Vì sao nên cập nhật thông tin Lãi suất ngân hàng Bảo Việt từ Vietnambiz?

Lãi suất ngân hàng được VietnamBiz tổng hợp mới nhất và cập nhật hàng tháng theo biểu lãi suất niêm yết tại ngân hàng và các tin tức từ các cơ quan báo chí chính thống và uy tín trong nước liên quan đến lãi suất ngân hàng Bảo Việt.

Từ đó so sánh lãi suất ngân hàng Bảo Việt với lãi suất các ngân hàng khác, khách hàng có thể tham khảo để lựa chọn ngân hàng gửi tiền.

Bên cạnh đó, hàng tháng, VietnamBiz cũng sẽ mang đến cho độc giả những bài viết chuyên sâu tổng hợp nhận định các chuyên gia về xu hướng biến động của lãi suất trong tương lai từ các cơ quan báo chí chính thống và uy tín trong nước.

Với những bản tin trên, khách hàng có thể tham khảo và đưa ra các quyết định tài chính phù hợp nhất với bản thân cũng như tối ưu hóa hoạt động đầu tư.

Về Ngân hàng Bảo Việt

Được thành lập theo giấy phép hoạt động số 328/GP-NHNN ngày 11/12/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng TMCP Bảo Việt (Bao Viet Bank) thuộc tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt và cũng nằm trong hệ thống các tổ chức tín dụng tại Việt Nam.

Tính đến năm 2019, ngân hàng Bảo Việt đã trải qua chặng đường 11 năm phát triển với hệ thống mạng lưới rộng khắp trên 3 miền đất nước với 1 hội sở, 1 văn phòng đại diện tại TP HCM và 56 chi nhánh và phòng giao dịch tại các tỉnh và thành phố trên cả nước. Hiện nay, ngân hàng có trụ sở chính tại tầng 1 và tầng 5 tòa nhà Corner Stone, số 16 Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ngân hàng Bảo Việt có uy tín không?

Trải qua nhiều năm xây dựng và phát triển, Baoviet Bank đã từng bước khẳng định uy tín của mình trong ngành tài chính ngân hàng. Nhiều giải thưởng quốc gia và quốc tế đã xướng tên Bảo Việt là thành quả của sự nỗ lực và cố gắng.

- Ngân hàng Bảo Việt nằm trong TOP 100 sản phẩm tốt nhất cho gia đình và trẻ em. Giải thưởng này khẳng định uy tín của doanh nghiệp, đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tạo niềm tin với người tiêu dùng.

- Nhận giải thưởng Ngân hàng có sản phẩm sáng tạo tiêu biểu do Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG và Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp thực hiện.

- BaoViet Bank nhận giải thưởng Ngân hàng đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa. Giải thưởng này do Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG và Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp tổ chức

- Baoviet Bank vinh dự nhận giải thưởng Sản phẩm dịch vụ sáng tạo xuất sắc. Giải thưởng do Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG và Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam trao tặng.

Được vinh danh ở nhiều hạng mục giải thưởng từ khi thành lập đến nay, Baoviet Bank đã khẳng định được vị thế của mình. Điều này càng khẳng định uy tín của ngân hàng để khách hàng có thể yên tâm lựa chọn Bảo Việt Bank.

Baoviet Bank cung cấp những sản phẩm và dịch vụ nào?

BaoViet Bank cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho hai nhóm khách hàng chính là khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp. Mỗi nhóm khách hàng đều có đầy đủ các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng, đặc biệt có nhiều chính sách ưu đãi.

Các sản phẩm và dịch vụ của Ngân hàng Bảo Việt dành cho khách hàng cá nhân

Nhiều gói vay với lãi suất ưu đãi, thời hạn vay linh hoạt đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng vay: Cho vay tiêu dùng linh hoạt; Cho vay mua ô tô; Cho vay thấu chi có tài sản đảm bảo; Cho vay sinh viên; Cho vay kinh doanh; Cho vay mua nhà, cho vay mua nhà dự án; Cho vay tín chấp, vay thế chấp bằng giấy tờ có giá; Tiết kiệm tiền

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm cực kỳ hấp dẫn với các kỳ hạn đa dạng, thủ tục đơn giản: Tiết kiệm và đóng góp Chắp cánh ước mơ; Tiết kiệm trả góp Gom Lộc Phát Tài; Tiền gửi có kỳ hạn; Tiết kiệm lãi suất lũy tiến; Tiết kiệm nhận lãi trước / lãi định kỳ / lãi cuối kỳ; Tiết kiệm trực tuyến; Gói bảo hiểm

Bảo hiểm con người và tài sản đa dạng được BaoViet Bank cung cấp nhằm đáp ứng nhu cầu tìm kiếm của khách hàng: Bảo hiểm nhân thọ: An Phát Trọn đời, An Phát Cát Tường, An Phát Hưng Gia; Bảo hiểm tài sản: Bảo hiểm ô tô, bảo hiểm nhà tư nhân; Bảo hiểm sức khỏe: Bảo hiểm Bảo Việt An Gia trọn gói.

Các sản phẩm và dịch vụ của Ngân hàng Bảo Việt dành cho khách hàng doanh nghiệp

Là ngân hàng được đề cử dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, các sản phẩm và dịch vụ của Baoviet Bank vô cùng đa dạng dành cho khách hàng doanh nghiệp. Nhiều gói vay được Baoviet Bank triển khai nhằm hỗ trợ doanh nghiệp:

Tài trợ toàn bộ dự án; Cho vay đại lý ô tô; Thấu chi tài khoản thanh toán; các khoản cho vay ngoại tệ; Dịch vụ ký gửi; Tiền gửi có kỳ hạn; Ký quỹ ký quỹ; Tiền gửi đầu tư tự động; Tiền gửi đa năng; Tài chính thương mại; Xuất tài trợ bằng VND với lãi suất USD; Phát hành thư tín dụng nhập khẩu; Nhận và chuyển tiền; Dịch vụ đảm bảo; Bảo lãnh trong nước; Bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai.

Giờ làm việc ngân hàng Bảo Việt mới nhất năm 2022

Giờ làm việc ngân hàng Bảo Việt chung tại đa số chi nhánh và phòng giao dịch được sắp xếp thuận tiện trong tuần từ thứ Hai đến sáng thứ Bảy, trừ ngày lễ và Tết Nguyên Đán.

Giờ làm việc ngân hàng Bảo Việt từ thứ Hai đến thứ Sáu như sau:

Buổi sáng: từ 8h đến 12h

Buổi chiều: từ 13h đến 16h30

Ngân hàng Bảo Việt có làm việc thứ Bảy không?

Giờ làm việc ngân hàng Bảo Việt có bao gồm sáng thứ Bảy.

Giờ làm việc ngân hàng Bảo Việt trong sáng thứ Bảy như sau: từ 8h – 12h.Lũy kế 9 tháng đầu năm 2019, lợi nhuận trước thuế ngân hàng Bảo Việt đạt 18 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 16 tỷ đồng, giảm 38,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến 30/9, tổng tài sản của Ngân hàng Bảo Việt đạt 53.663 tỷ đồng, giảm 4% so với cuối năm, trong đó cho vay khách hàng đạt 24.722 tỷ đồng. Số dư tiền gửi đạt 25.811 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng dừng ở mức 4,4%.

Lãi suất ngân hàng Bảo Việt, luôn được Vietnambiz cập nhật đến cho bạn đọc một cách nhanh chóng, chính xác và độ tin cậy cao nhất. Xem ngay tại đây!

HOSE bác tin đồn lãnh đạo nộp đơn nghỉ việc
Bên cạnh thông tin nhân sự, HOSE cho biết đang cùng thành viên thị trường đang thực hiện kiểm thử vận hành hệ thống công nghệ thông tin tích hợp (hệ thống KRX) theo kế hoạch.